Māori

Welcome to the Te Waipounamu Investment Plan

Click here to download the PDF
“He Tai Tonga, He Wai Hono, He Manu Inutai”

What is the Te Waipounamu Investment plan?

The Te Waipounamu Investment Plan is intended to support the language
aspirations and goals of groups and individuals affiliated to the following Te Waipounamu iwi:
Te Ātiawa (South Island), Ngāti Kōata, Ngāti Kuia, Moriori, Ngāti Mutunga (Chatham Islands), Rangitāne (South Island), Ngāti Rārua, Ngāi Tahu, Ngāti Tama, Ngāti Toa Rangatira (South Island), Ngāti Apa ki Te Rā Tō.

Iwi listed above appointed representatives to Te Pae Motuhake ki Te Waipounamu.  Te Pae Motuhake is responsible for the development of the investment plan.  Te Mātāwai will support Te Pae Motuhake ki Te Waipounamu and monitor the plan and its implementation.

The current members of Te Pae Motuhake o Te
Waipounamu are:

Paulette Tamati-Elliffe (Te Mātāwai Board Member)
Rita Powick (Tokomaru Waka)
Harata Lynne Te Aika (Ngāi Tahu)
Kiwa Hammond (Moriori)
Nuki Takao (Tainui Waka)
Dina Kahaiali'i (Tainui Waka)
Janis de Thierry (Kurahaupō Waka)
Ward Kamo (Ngāti Mutunga ki Wharekauri)

If you have any enquiries regarding this investment plan please feel free to contact your Pae Motuhake member as listed above.

What are the investment goals?

Te Rā Matua: Charting our journey to engage our people and our communities.
Te Rā Kei: Ensuring our waka is fit for our people and our communities.
Hoe Tere: Making sure we are all on board: Our people, our communities and our reo.

What are the key parts of the Te Waipounamu Investment Plan?

There are three important parts or investment principles to the plan which are derived from the vision:

1) He Tai Tonga - incorporates the many tai; Te Tai Poutini, Te Tai o Mahānui, Te Tai o Marokura, Te Tai o Āraiteuru, Te Ara a Kewa, Te Moana Tāpokopoko a Tāwhaki, Te Moananui-a-Kiwa, and Te Tiritiri o Te Moana which captures the link through the papa moana to the Chatham Rise to Rēkohu-Wharekauri.

2) He Wai Hono - refers to implementation; Te whakakotahitanga o te whakaaro, o te hiahia kia tutuki tahi tātau i ō tātau wawata katoa mō te reo; ko ngā awa e rere iho ana i ngā pae maunga ko ngā puna wai ora o Te Waipounamu whānui.

3) He Manu Inutai - encompasses beneficiaries/stakeholders; Ko te mana ake o ngā iwi, o ngā hapū, o ngā whānau, o ngā marae hoki (all receiving sustenance from the Investment Plan with the ‘tai’ component of ‘inutai’ linking back to the strategy ‘Tai Tonga’).


What are the next steps?

Now that you are familiar with this Te Waipounamu Investment Plan.  Go to our online investment management system Te Mātāpuna and register as an online provider then complete the online application process but remember you will need to ensure that your initiative or project aligns to this investment plan and meets the plans eligibiity criteria that is also aligned to the Maihi Māori Strategy 

What are the funding priorities?

1)Te Whakaterenga - increasing collaborative planning and promotion of
te reo Māori revitalisation at a regional, inter-iwi, intra-iwi level.

2)Te Kōrerotanga
- increasing social, community and iwi based
opportunities to be immersed in te reo Māori; and opportunities for tamariki,
taiohi, mātua, and kuia and koroua to engage in te reo Māori.

3)Te Whakatūnga
- opportunities to accelerate engagement that benefits
Māori language revitalisation.

What will we see as a result of the investments?

-Iwi and regional collaboration opportunities.
-Iwi and regional champions identified.
-Increased awareness (promotion) of iwi/regional reo planning
and activities.
-Increases in iwi based immersion opportunities.
-Increases in iwi and community engagement.
-Increases in marae based immersion opportunities.
-Increases in reo ā-iwi focused activities/resources.
-Increases in people engaging in programmes (as learners and teachers).
-Increases in community and marae-based opportunities to learn and use te
reo Māori.