Mātaatua

Tāwharautia te reo o Mātaatua!

.
Top Row L-R: Aniwa Nicholas, Thomas Mitai, Teraania Ormsby-Teki
Seated L-R: Jennifer Takuta-Moses, Agnes McFarland
Absent: Ngareta Timutimu, Kylie Poihipi, Anna Kurei

Mahere Haumitanga 2024-2025

Ngā Aronga Haumitanga

  • Te Kura Nui > Engage Promote Enable
  • Te Kura Roa > Strategise Plan Sustain
  • Piki Ake > Foster Treasure Inspire
  • Kake Ake > Cherish Share Encourage

 

Click here to download the full investment plan. [PDF, 1.1 MB]

Te Mātāuru ki Mātaatua.
Te Mātāuru ki Mātaatua