English

Mō Mātou

“Kia ūkaipō anō te reo”

Koia nei te wawata o te rautaki reo Māori hou e kīia nei ko Te Rautaki Maihi Māori.
I whanaketia te rautaki e te iwi mā te iwi, mā te Māori me ngā hapori reo Māori.

I te tōmuatanga o te tau 2017 ka hui atu a Te Mātāwai ki te hunga whai pānga ki te reo Māori o te motu
ki te kimi i ō rātou whakaaro mō ngā kaupapa reo Māori i ngā kāinga me ngā hapori,
ō rātou wawata mō te reo Māori me te wāhi ki Te Mātāwai e whakatinanahia ai ngā wawata nei.

Nā runga i ngā kōrero i tāpaea mai e te iwi ka whanaketia Te Rautaki Maihi Māori 2017-2040.

Maihi MāoriĒtahi atu Kōrero

Te Mātāwai

I whakatūria a te Mātāwai i raro i Te Ture mō Te Reo Māori 2016 ki te ārahi i ngā mahi whakarauora i te reo Māori mā ngā iwi me ngāi Māori. I whakamanahia te Ture i te Whare Pāremata i te 14 o Paengawhāwhā 2016, ka mutu i tuhia ki te reo Māori me te reo Ingarihi. Heoi, e mana ana ko te tuhinga Māori, koia anō te whakahounga o Te Ture Reo Māori 1987.

Ngā Mātāpono o Te Mātāwai 

He reo tuku iho te reo taketake o Aotearoa


Ko ngā iwi me ngāi Māori ngā purutanga mauri o ‘Te Whare o Te Reo Mauri Ora’


Poua, whakatipuria, tāwharautia te reo ūkaipō i roto i ngā hapori


Kia raka te mauī, kia raka te katau


Kia ū ki te wairua Māori

Te Rautaki Maihi Māori

Me pāwhiri a konei ki te tiki atu i te PDF

He aha te
Maihi Māori?

He rautaki reo Māori hou Te Maihi Māori i whakawhanakehia e ngā iwi, e te Māori, e te hapori reo Māori me te hunga whai wāhi ki te reo, mā rātou anō.

I pēhea te whakawhanake i te Maihi Māori?

I te tīmatanga o tēnei tau, i hui atu a Te Mātāwai (arā, ngā māngai mō ngā iwi me ngā rāngai kei te Poari) ki ngā iwi, ki te Māori, ki ngā hapori Māori me te hunga whai wāhi ki te reo o te
motu ki te whakaemi i ā rātou uruparenga mō ngā kaupapa reo Māori i ngā hapori,
ō rātou wawata mō te reo Māori me te wāhi ki Te Mātāwai e ea ai aua wawata.  I whakatakotohia mai te Maihi Māori i aua uruparenga rā.

Kei a wai te kawenga mō te Maihi Māori?

Kei te katoa.  Ko tā Te Mātāwai he ārahi i te whakatinanatanga o te Maihi Māori, he mahi ngātahi ki te iwi, ki te Māori, ki ngā hapori Māori, ki te hunga whai wāhi ake ki te reo mō ngā kaupapa haumi me ngā kaupapa rangahau.

Te Whare o Te Reo Mauri Ora

He kaupapa here tūmatanui hou Te Whare o Te Reo Mauri Ora i whakatakotohia hei wāhanga mō Te Ture Mō Te Reo Māori (2016).  E tautoko ana Te Whare o Te Reo Mauriora i ngā kawenga motuhake a te Karauna me ngā iwi/Māori mō te whakarauora i te reo Māori, e whakamana ana i te wāhi ki ngā kawenga me te noho mana motuhake a te iwi Māori mō te āhua ki tō tātou reo.
E whakaatu ana te ‘whare’ i te wāhi ki tēnā, ki tēnā, ina koa, ko te Maihi Māori kei te taha mauī o te whare - te Taraiti, te taha ki te tangata whenua (te mana kāinga); ko te Maihi Karauna kei te taha whānui, kei te taha katau o te whare – te Taranui, te taha ki te manuhiri.

Kotahi te Whare, Kotahi te Kaupapa

I te noho tahi mai ki te whare kotahi, e tuia ana ngā iwi/Māori me te Karauna i runga i te kaupapa kotahi, ko te whakarauora i te reo Māori tērā.

He aha te
Maihi Karauna?
What is the
Maihi Karauna?

Ko te Maihi Karauna te rautaki reo hou i whakatakotohia (i runga i ngā whakamāherehere a Te Mātāwai) e te Karauna. E arotahi ana ki te whakapakari ake i te haere kōtui a ngā tini mahi
a ngā tari me ngā hinonga a te Karauna e tino hāngai ai ngā putanga mō te reo
Māori. Ka arotahi te Maihi Karauna ki ngā huarahi e tūturu ai te tautokona o te reo Māori ā-motu, ā-rohe, ka mutu e tautoko ana anō i te arotahi a te Maihi Māori ki ngā kāinga me ngā hapori.

He aha ngā
wāhanga matua
o te Maihi Māori?

 • TE WHĀINGA TĀHUHU
 • NGĀ WHĀINGA HEKE
 • NGĀ WHĀINGA RONGOMAIORO
 • TE ARA WHAKATUTUKI
 • NGĀ WHĀINGA POU TĀHŪ
 • NGĀ TŪTOHU
 • TE KORURU

Te Whāinga Tāhuhu

Ko te whakatakoto rautaki e arotahi ana ki te reo Māori i te kāinga kei te uho o te Maihi Māori.  Koia nei anō kei te tūāpapa o te wawata o te Maihi Māori – "kia ūkaipō anō te reo". E noho hira mai ana anō te whai kia āwhiowhio te hau aroha ki te reo i te motu me ngā rohe, e tautokona ai te kōrero i te reo i waho atu o te kāinga, e tūturu ai te āhei atu ki te reo haumako, te reo e rite ana me te reo e hāngai ana.  Kua arotahi ā mātou whakamāherehere ki te Karauna ki tēnei, me te aha, e kitea ana tā rātou manaaki i te whakaaro i tō rātou wawata "kia māhorahora te reo".

Ngā Whāinga Heke

E whai ana i te wawata whānui o te Maihi Māori ētahi putanga taumata tiketike e rua e arotahi ana ki ētahi āhuatanga e rua e hāngai ana ki te whakarauora i te reo Māori i ngā kāinga.

TE HUA 1 | OUTCOME 1: TUAKIRI
Ko te pou ia tēnei e hāpai ana i te kōrerotia o te reo Māori hei tohu i te iwi, hei paihere i te hapori.

Ko te aronga matua o te Tuakiri ko te 'whakamahi' i te reo Māori - e pēhea ana te kukume a te tangata i tēnei āhua, he aha rānei tō te reo e kukume ana i te tangata. Kei te āhua tonu o te tirohanga tuakiri me te noho māori mai, te noho hāngai mai o te reo me ngā tikanga ki te takiwā kōrero.

TE HUA 2 | OUTCOME 2: WHAKATUPURANGA
Ko te pou ia tēnei e hāpai ana i ngā whānau kia ūkaipō anō te reo Māori i roto i ō rātou kāinga.

Kei te pū o te Whakatupuranga ko te whai mahere me te whakaoho i te whānau ki te reo (ki ngā kaitiaki tonu), ka pēhea tā rātou whai mahere e reo ūkaipō ai te reo ki tua; ka pēhea tā rātou whakatakoto whāinga, ka pēhea te rongoā raruraru, eka pēhea te whakatau take ina pakeke mō
te whakatupu i te reanga o muri mai e noho mai ai te reo Māori hei reo ūkaipō mō rātou. Mō te nuinga atu o te Māori i tēnei wā, e mea ana tēnei kāore i māori noa te whai ki te whakarauora i te reo, me āta whakatakoto he mahere e kauparea atu ai ngā pēhitanga mai ki te nuku mō te reo.

HE AHA KEI TE TŪĀPAPA O NGĀ PUTANGA NEI?
E hono ana te Tuakiri me te Whakatupuranga ki ngā āhuatanga matua e kaingākau ai te
tangata ki te whakamahi i te reo Māori i ia rā i te kāinga me te hapori. Ko tā ēnei he tohu:
- e whakamahia ana te reo i ia rā ki te whakawhiti whakaaro; ka mutu
- i te mea e whakamahia ana i ia rā, ko te reo tonu kei te hāpai i a ia anō (arā, e māori noa ana te tuku iho i te reo, i te ahurea me te tuakiri ki te reanga e piki ake ana.

Ngā Whāinga Rongomaioro

Kāore i tauhou te iwi/Māori ki te whāinga tiketike. Tērā tonu e tika ana te wā mō te
rautaki hou e takoto ai he whāinga e whai hua ai ngā reanga e piki ake ana. He
tino wawata, he tino wero kei ngā Whāinga Rongomaioro, ngā whāinga tiketike e tautoko
ana i te wawata whānui o te Maihi Māori me ngā putanga taumata tiketike o te ‘tuakiri’ me te ‘whakatuputanga’. E whai whakaaro ana ngā whāinga kia tūroa te panonitanga i tēnā, i tēnā reanga e piki ake ana, ka mutu he whāinga ēnei ka whāia i roto i te 20 tau neke atu. E whakawhirinaki ana tēnei ki te āheinga o te Maihi Karauna ki te tautoko i te huringa o te waiaro o te motu, o te pāpori ki te reo Māori.

Hei te 2040, ka kotahi miriona tāngata (neke atu rānei) e whakamahi ana
i te reo
Māori i ngā takiwā rumaki

Hei te 2040, ka noho te reo Māori hei reo ūkaipō mō tētahi 25%
o ngā tamariki Māori
katoa (0-7 ngā tau)

Te Ara Whakatutuki

I te roanga atu o ngā whakawhitinga whakaaro, i noho tōmua mai ki ngā iwi/Māori me
te hunga whai wāhi ki te reo kia “nui kē atu ngā wā, ngā wāhi, e rumakina ai te
tangata ki te reo Māori" ka mutu "kia ako tonu me pēhea te whakauru tonu i te reo Māori ki ngā mahi o ia rā." E mea ana te Rautaki Maihi Māori koinei te ‘momo huarahi' hei whai mā tātou. Ko te tikanga ia o tēnei, kia mōhio ake tātou ki te whakamahi i ngā āhuatanga matua o te whakatakoto mahere hei ā haere i ngā putanga whakarauora reo.

He aha kei te pūtake o tēnei whakaaro? 

Whakarauora Reo 
E anga nui ana tēnei ki te whakatakoto mahere whakarauora reo Māori e mārama ana ki ngā hapori, e āta whakahaeretia ana anō e rātou.

Takiwā Rumaki 
E toro whānui ana tēnei āhuatanga, ka mutu e arotahi ana ki te whakarite huarahi e pai noa ai te kōrero a te hapori me te whānau ki te reo Māori.

Ngā Whāinga Pou Tāhū

Ko te 'hou ake me te whai wāhi atu" ki Te Whare o te Reo Mauriora e noho matua mai ana ki te Rautaki Maihi Māori, ka mutu kua whakaarohia ake ētahi pou matua e toru: ko te pou kaiāwhā,
ko te pou tokomanawa, ko te pou tuarongo – ka noho ēnei hei tohu i ngā tūāoma ka tūtakina i te tangata ka hou atu, arā, ka tīmata te whai i ara o te reo, nā wai, nā wai kua mārō te haere i te ara, kua tīmata te tuku iho i te reo ki ngā reanga o āpōpō. Ko tā te tūtakitaki ki ngā pou (whāinga) e toru nei e whai ana ki te tautoko me te whakakaha ake i ngā mahi e māori noa ai te pakari haere o te reo me te tuku ihotanga o te reo.

Ngā Tūtohu

Ka whakamahia ngā tauira tūtohu (taumata-tiketike) e whai ake nei hei ine haere i
te whakatutukitanga o ngā whāinga me ngā putanga, ka mutu e noho mai ana ngā
tūtohu i raro i tēnā me tēnā putanga o runga ake nei:

Mō Te Mātāwai

Tekau mā toru ngā mema o te Poari o Te Mātāwai.
Tokowhitu ka kopoua e ngā Kāhui ā-Iwi,
tokowhā ka kopoua e Te Reo Tukutuku (ngā whakahaere whai pānga ki te reo Māori)
me tētahi tokorua ka kopoua e te Minita Whanaketanga Māori.

Ētahi atu Kōrero

Ngā Māngai mō ngā Iwi

TE TAI TOKERAU

Waihoroi Shortland

(Ngāti Hine and Te Aupouri)

Neke atu i te 30 tau a Waihoroi Shortland e mahi ana ki te reo Māori i te ao pāpāho, i te ao kiriata me te whare tapere. Kua mahi anō ia i te whānuitanga atu o Te Tai Tokerau i te rāngai tūmatanui, tūmataiti hoki, mai i te Kōti Whenua Māori ki te mahi hei Āpiha Hapori Māori i Tāmakimakaurau, i Pukekohe me Kaitāia. I noho a Waihoroi hei Kaiwhiri mō Te Taura Whiri i te Reo Māori i mua, hei mema anō mō te Poari o Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori. I tīmata ia hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 8 o Hereturikōkā 2016 mō te toru tau. Ko ia tētahi o ngā Hoa-Toihau o te Poari.

TAINUI

Pānia Papa

(Ngāti Korokī-Kahukura, Ngāti Mahuta)

Ko Pānia Papa tētahi o ngā mema o te paepae motuhake o te tau 2011 nā rātou nei i arotake te Rautaki Reo Māori a te Karauna, ko ia anō tētahi o te Rōpū Whakaū i te Kounga o te Reo Māori mō te whakamāoritanga o Te Ture Reo Māori 2016. Ko Pānia tētahi mema o te Rōpū Whakamāherehere a Waikato-Tainui e mahi nei ki te whakatinana i te rautaki reo a ngā iwi o Waikato-Tainui. Kua noho mai anō ia ki ētahi atu rōpū whakamāherehere ā-iwi ki te arotake i ā rātou rautaki reo. I tīmata a Pānia hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 22 o Hōngongoi 2016 mō te toru tau.

Mātaatua

Te Kahautu Maxwell

(Te Whakatōhea, Ngāi Tai, Te Whanau-a-Apanui, Ngāti Awa, Ngāti Porou, Tūhoe, Ngāti Maniapoto)

Te Kahautu is currently an Associate Professor in the Faculty of Māori and Indigenous Studies  at the University of Waikato. He is an expert in te reo and tikanga Māori and has a strong background in kapa haka. He is the tutor and composer for Ōpōtiki Mai Tawhiti and is currently the Mātaatua rohe delegate to Te Matatini. Te Kahautu sits on the Whakatōhea Māori Trust Board and is Chair of the Hāhi Ringatū. He was a  Paepae Motuhake; Independant Panel member as well as being a former member on Te Waka Toi.

TE ARAWA

Dr Cathy Dewes

(Ngāti Rangitihi, Te Arawa, Ngāti Porou)

Ko Tākuta Cathy Dewes te Tumuaki o Te Kura Kaupapa Māori o Ruamata i Rotorua, me te whānui o āna mahi mō te reo Māori i te ao mātauranga i roto o Te Arawa, i te motu anō hoki, inā rā, ko ia te Tumuaki o Te Rūnanganui o Ngā Kura Kaupapa Māori. He maha ngā tūranga kua nohoia e Cathy i roto o Te Arawa me tana iwi o Ngāti Rangitihi. Ko ia tētahi o te mana whakahaere o Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori i mua, i tēnei wā ko ia te manukura o Te Reo Irirangi o Te Arawa. I tīmata a Cathy hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 7 o Hōngongoi 2016 mō te toru tau.

Te Tai Rāwhiti

Jeremy Tātere MacLeod

(Ngāti Kahungunu, Te Arawa, Ngāti Raukawa te au ki te Tonga, Rangitāne, Ngāti Kuia, Ngāi Tahu, Te Āti Awa, Waikato)

Ko Jeremy Tātere MacLeod tētahi o ngā toa matua mō te whakarauora i te reo Māori i Ngāti Kahungunu, e mahi ana ia mā Te Kaporeihana ā-Iwi o Ngāti Kahungunu, kei a ia te kawenga ki te whakatinana i te Rautaki Whakarauora i te Reo Māori a Ngāti Kahungunu - Kahungunu, kia eke! I puta a Jeremy i 'Te Panekiretanga o te Reo' me te Whare Wānanga o Waikato. I tīmata a Jeremy hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 10 o Pipiri 2016 mō te toru tau.

TE TAI HAU-Ā-URU

Dr Ruakere Hond

(Taranaki, Ngāti Ruanui, Te Ātiawa, Te Whānau-a-Apanui)

He toa kohara nui, he tino kaitautoko a Tākuta Ruakere Hond mō te reo Māori. Kō ōna tūranga o mua ko te Kaikōtui Hōtaka mō Te Reo o Taranaki Trust, ko te noho hei Upoko mō te Tari Māori i Te Whare Wānanga o Awanuiārangi, ko te noho hei Manukura mō Te Rūnanga o Te Ataarangi, me tana noho mai hei mema kaunihera i te Western Institute of Technology i Taranaki. E kakama ana a Ruakere i tēnei wā ki te whanake kaupapa i Parihaka. I tīmata a Ruakere hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 4 o Hōngongoi 2016 mō te toru tau.

TE WAIPOUNAMU

Paulette Tamati-Elliffe

(Kāi Tahu, Te Ātiawa, Ngāti Mutunga)

Kua whai wāhi atu a Paulette Tamati-Eliffe ki te rautaki reo Māori a Ngāi Tahu, ki te Kotahi Mano Kāika, mai i tana whakauru atu i tana whānau i tōna whakaterenga i te tau 2000. E whai tonu ana a Paulette rāua ko tana hoa rangatira, a Komene, i te ara o te reo Māori me te whakatipu i ā rāua tamariki ki te reo Māori, te reo tūturu o tō rāua kāinga i Ōtepoti. I puta a Paulette i 'Te Panekiretanga o Te Reo', ka kawea mai e ia ana pūkenga ki te whakahaere, ki te whakatakoto mahere, mō te mātauranga, te whakaako, te waiata me te tito waiata. I tīmata ia hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 1 o Hakihea 2017 mō te toru tau.

Ngā Māngai o Te Reo Tukutuku

Te Mātauranga

Mereana Selby

(Ngāti Raukawa, Ngāti Huia, Ngāti Porou)

I tīmata mai a Mereana Selby hei pouako mō te reo Māori me te Akoranga Whakakori i te kura tuarua. Kātahi ia ka haere ki te Kāreti o te Mātauranga i Te Whanga-nui-a-Tara ki te whakangungu tāngata ki te mātauranga reo rua. Ka haere ia hei Kaihautū i Te Wānanga o Raukawa mō te kura whakarato i ngā hōtaka whakaako ki te reo Māori. I te tau 2007, ka kopoua a Mereana hei Tumuaki mō Te Wānanga o Raukawa, ko ia nei te Tumuaki wahine tuatahi ki tētahi Wānanga. Ko ia te Manukura o Te Tauihu o ngā Wānanga - te tōpūtanga o ngā wānanga e toru. I tīmata a Mereana hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 28 o Pipiri 2016 mō e rua tau. Ko ia anō tētahi o ngā Hoa-Toihau.

Te Hunga Noho Tāone

Hēmi Dale

(Te Rarawa, Te Aupōuri)

I tēnei wā ko Hēmi Dale te Kaihautū mō te Māori Medium Education i Te Pua Wānanga, te Kura Mātauranga Māori i te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau. Kua whai Tiwhikete Kaiwhakamāori ā-tuhi, ā-waha ia, kua puta anō ia i
'Te Panekiretanga o Te Reo Māori'. Kua neke atu i te 25 tau a Hēmi e ārahi ana i te whanaketanga o te whakaakoranga reo Māori. E mahi ana a Hēmi ki te whanake i te whakaakoranga reo Māori o te NCEA taumata 1, 2, me te 3 me ngā paerewa paetae mō te pūtaiao pāpori, te mātai matawhenua, te ōhanga me te hītori. I tīmata a Hēmi hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 1 o Hōngongoi 2017 mō te toru tau.

Te Pāpāho

Kylie Brown

(Ngāi Takoto, Te Aupōuri, Ngāti Porou)

Ko te reo irirangi Māori, ko te hanga hōtaka pouaka whakaata me te whakawhitiwhiti kōrero ngā mahi kua mahia e Kylie Brown. E noho ana a Kylie ki te Poari o Te Hiku Media, he kaitohutohu ia ki Ngā Pou Taunaha mō ngā take reo Māori, ko ia te ētita o te papakupu He Pātaka Kupu, ka mutu i te tau 2011, ko ia te tuatahi ki te tūranga Kaitohutohu Reo Māori Mātāmua i Te Taura Whiri i te Reo Māori. Kua kopoua a Kylie Brown (Ngāi Takoto, Te Aupouri, Ngāti Porou) ki te Poari o Te Mātāwai hei māngai mō te Pāpāho. Ka mana te kopounga nei mō te toru tau atu i tēnei rā (te Mane te 01 o Whiringa-ā-nuku 2018). 

Te Hapori

Teina Boasa- Dean

(Ngāi Tūhoe, Ngāti Kahungunu, Ngāti Raukawa, Ngāti Tūwharetoa)

Kua kopoua a Teina Boasa-Dean (Ngāi Tūhoe, Ngāti Kahungunu, Ngāti Raukawa, Ngāti Tūwharetoa) hei māngai hou mō te hapori ki te Poari o Te Mātāwai. I mana te kopounga ōna i te Rāapa, te 10 o Whiringa-ā-nuku 2018, mō te toru tau. Ko Teina te piki tūranga mō Hiria Hape, te māngai mō te Hapori i eke nei te wāhi ki a ia i te Hōngongoi 2018.

Ngā Māngai mō te Minita

Robin Hapi

(Ngāti Kahungunu, Rangitāne)

He tautōhito a Robin Hapi i ngā tūranga mana whakahaere, kaiwhakahaere matua anō, mō ētahi whakahaere i te ao tūmatanui, tūmataiti, tae atu ki ngā whakahaere hapori. Ko ia te Tumu Whakarae o Aotearoa Fisheries Ltd mō te toru tau, te Tumu Whakarae anō mō te Treaty of Waitangi Fisheries Commission mō te 13 tau. I tēnei wā ko ia te Amokapua o te Kaunihera o Te Wānanga o Raukawa, kei te Poari anō ia o Callaghan Innovation me Te Pou Matakana, te North Island Commissioning Agency mō te Whānau Ora me te New Zealand Trade and Enterprise. II te 2016 ka tohua ia hei Companion of the New Zealand Order of Merit mō ana ratonga ki te Māori, te hapori me te taha mana whakahaere. I tīmata a Robin hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 30 o Hereturikōkā 2016 mō te rua tau.

Ngā Mema o te Poari o Mua

Willie Jackson

(Ngāti Porou, Ngāti Maniapoto)

He toa a Willie Jackson mō ngā Māori noho taone, he tautōhito ia i te ao pāpāho, he reo kaha hoki tōna mō te reo Māori i a ia i te Poari o Te Mātāwai mō Te Reo Tukutuku, makere rawa ia i te Pipiri  2017.

Nuki Tākao

(Te Ātiawa, Ngāti Rārua, Ngāti Tama, Ngāti Toa Rangatira, Ngāti Mutunga, Ngāi Tahu, Ngāi Tūhoe)

Kua roa a Nuki Tākao ki te ao o te Kura Kaupapa Māori me te rāngai mātauranga whakaakoranga reo Māori.  Kawea mai ana e ia te ngoi me tana kakama anō i a ia i te Poari o Te Mātāwai hei māngai mō te Kāhui ā-Iwi o Te Waipounamu, makere rawa ia i te Whiringa-ā-rangi 2017.

Dr Hiria Hape

(Tūhoe, Whakatōhea)

He tautōhito a Tākuta Hiria Hape ki te ngā taumata maha o te whakahaere Kāwanatanga me āna tini tūranga mahi ki reira.  Ko ia te mema Poari tuatahi ki Te Mātāwai mō Te Reo Tukutuku – Te Hapori, ka tīmata ia i te 15 o Hōngongoi 2016 mō te rua tau ka eke te wāhi ki a ia i te Hōngongoi 2018.

Scotty Morisson

(Ngāi Takoto, Te Aupōuri, Ngāti Porou)

Kua roa a Scotty Morrison e noho ana hei kaikawe kōrero mō ngā hōtaka e pā ana ki ngā rongo me ngā take Māori o te wā i Te Reo Tātaki o Aotearoa, arā, mō Te Karere me Marae.  He maha āna tūranga kaitohutohu mō te reo Māori ki ngā rōpū me ngā tari maha, ko ia te mema poari tuatahi ki Te Mātāwai mō Te Reo Tukutuku – Te Ao Pāpāho, i eke nei te wāhi ki a ia i te paunga o āna rua tau i te Hōngongoi 2018.

Professor Rawinia Higgins

(Tūhoe)

Ko Ahorangi Rawinia Higgins te Manukura o te Rōpū Kaiwhakamāherehere Reo Māori mō te Minita Whanaketanga Māori, te rōpū nā rātou i hoahoa te āhua o Te Ture mō Te Reo Māori 2016 me te whakatūnga o Te Mātāwai. I tīmata a Ahorangi Higgins hei mema tuatahi ki te Poari o Te Mātāwai, I kopoua e te Minita ki tētahi tūranga i te 31 o Hereturikōkā 2016 mō te rua tau.  Ka heke ia hei mema Poari, kātahi ka kopoua e te Minita i a ia hei Heamana ki te Poari o Te Taura Whiri i te Reo Māori i te Pipiri 2018.

Tō mātou Tumu Whakarae

Te Atarangi Whiu

(Ngāpuhi, Ngāti Ranginui and Ngāti Maniapoto)

I kopoua a Te Ataarangi Whiu hei Tumu Whakarae tuatahi mō Te Mātāwai i te Huitanguru 2017, nō te Poutūterangi 2017 i āta noho mai ai ki te tūranga. I kopoua ia e Te Mātāwai ki te ārahi i te whakatūnga o Te Mātāwai me tōna kawenga ki te ārahi i te whakarauoratanga o te reo Māori i te kāinga me te hapori.  He kaha te tautoko a Te Ataarangi i te reo Māori, me tana kawe mai hoki i ana pūkenga kōkiri kaupapa Māori, tana kaingākau ki te reo me tana mātau ki ngā whakahaerenga kāwantanga.

Te Mātāuru

He tahua haumi whakataetae a Te Mātāuru e arotahi ana ki ngā kaupapa whakarauora
i te reo Māori
i ngā kāinga me ngā hapori hei reo ūkaipō.
E tautokohia ana a Te Mātāuru e te Rautaki Maihi Māori me ngā mahere haumitanga ā-tau a ngā Kāhui e Waru:
Te Tai TokerauTainuiTe ArawaMātaatuaTe Tai RāwhitiTe Tai Hau-ā-uruTe Waipounamu and Te Reo Tukutuku.

Ngā mihi nui ki a koutou katoa i tāpae tono mai mo ngā kaupapa whakarauora reo.
Kua kati ngā rauna haumitanga tuarua mō ngā Kāhui katoa.

Mō ētahi atu tautoko mō Te Mātāuru imēra: support@tematawai.maori.nz

Kei raro iho nei ko ngā mea me mōhio koe mō te rēhita, ā, ngā hiahia i mua i tō tāpae tono mai?
Kaua hei wareware me hāngai tō tāpae tono ki te mahere haumitanga a tō kāhui.

Mahi 1:  Rēhitatanga


Ngā mea mōhio koe mō te rēhita

Mahi 2:  Hōtaka/Kaupapa


Ngā hiahia i mua i tō tāpae tono mai?

Kōrero atu anō

Mahi 3: Ngā TonoMe pēhea te whakaoti mai i tētahi tono

Kōrero atu anō

Mahi 4: 
Aromatawaitanga


Ka aromatawaitia e tō Pae Motuhake

Kōrero atu anō

Mahi 5: Ngā WhakatauKa riro mā te Poari o Te Mātāwai e whakatau

Kōrero atu anō

Mahi 6 | Step 6: 


Ka tae atu he kōrero ki ngā kaitono katoa

All Applicants are notified

Te Mātāuru Investment Fund
Application Info

Te Mātāuru has two categories through which funding support may be accessed:

1. Kāhui ā-Iwi: a category based on iwi affiliation

Apply now

2. Kāhui ā-Reo Tukutuku: a sector specific category for Te Mātauranga, Te Pāpāho and Te Hapori projects and activities

Apply now
Te Mātātupu

Funding for te reo Māori Research

Coming soon
Te Matatū

Monitoring the revitalisation of te reo Māori

Coming soon

Ngā Kāhui

Ka whakatūria e ngā kāhui e waru tāna ake Pae Motuhake, arā, he māngai, he kaiārahi mō te reo Māori nō roto mai i te rohe, i
te rāngai rānei. Ko tā ngā Pae Motuhake he tāpae i ō rātou pūkenga ārahi i te reo Māori mō te wāhi ki te hapori, ki te rohe me te whakatau anō i te whānuitanga atu o ngā kaupapa whakarauora i te reo Māori e hiahiatia ana. Mā te rangahau e ārahi ā rātou whakataunga me ā rātou whakamāherehere kounga, ā rātou whakahau ki te Poari o Te Mātāwai mō ngā kaupapa me ngā take matua ina ara ake.
Ka riro mā te mema o te Poari o Te Mātāwai e hautū tēnā me tēnā o ngā Pae Motuhake e whitu o ngā iwi. Ka whakatakotohia e ngā Pae Motuhake e waru he Mahere Haumi ā-Tau mā ā rātou kāhui e hāngai ana ki te Rautaki Maihi Māori. Mā rātou anō e whakatau ko wai ka tautokona ki te pūtea.

Te Tai Tokerau

 • Te Aupōuri
 • Ngāti Kahu
 • Ngāti Kuri
 • Ngāpuhi
 • Ngāpuhi ki Whaingaroa-Ngāti Kahu ki Whaingaroa
 • Te Rarawa
 • Ngāi Takoto
 • Ngāti Wai
 • Ngāti Whātua
 • Te Kawerau ā Maki
 • Te Uri-o-Hau
 • Ngāti Rehua (Great Barrier Island)
 • Ngāti Manuhiri
 • Ngāti Whātua o Kaipara
 • Ngāti Whātua o Ōrākei
 • Te Roroa
Go to Page

Mātaatua

 • Ngāti Pūkenga
 • Ngaiterangi
 • Ngāti Ranginui
 • Ngāti Awa
 • Ngāti Manawa
 • Ngāi Tai ki Tōrere
 • Tūhoe
 • Whakatōhea
 • Te Whānau-a-Apanui
 • Ngāti Ruapani ki Waikaremoana
 • Ngāti Whare
Go to Page

Te Arawa

 • Ngāti Pikiao (Te Arawa)
 • Ngāti Rangiteaorere (Te Arawa)
 • Ngāti Rangitihi (Te Arawa)
 • Ngāti Rangiwewehi (Te Arawa)
 • Tapuika (Te Arawa)
 • Tarāwhai (Te Arawa)
 • Tūhourangi (Te Arawa)
 • Uenuku-Kōpako (Te Arawa)
 • Waitaha (Te Arawa)
 • Ngāti Whakaue (Te Arawa)
 • Ngāti Tūwharetoa
 • Ngāti Mākino (Te Arawa)
 • Ngāti Tūwharetoa ki Kawerau (Bay of Plenty)
 • Ngāti Tūrangitukua
 • Ngāti Kearoa/Ngāti Tuara
 • Ngāti Rongomai
 • Ngāti Tahu-Ngāti Whaoa (Te Arawa)
Go to Page

Te Tai Rāwhiti

 • Ngāti Porou
 • Te Aitanga-a-Māhaki
 • Rongowhakaata
 • Ngāi Tāmanuhiri
 • Ngāti Kahungunu
 • Rangitāne (Dannevirke, Hawke’s Bay, and Wairarapa)
 • Ngāti Pāhauwera
 • Mana Ahuriri
 • Maungaharuru-Tangitū
 • Heretaunga Tamatea
 • Ngāti Rākaipaaka
Go to Page

Te Tai Hau-ā-uru

 • Te Ātiawa (Taranaki)
 • Ngāti Maru (Taranaki)
 • Ngāti Mutunga (Taranaki)
 • Ngā Rauru
 • Ngā Ruahine
 • Ngāti Ruanui
 • Ngāti Tama (Taranaki)
 • Taranaki
 • Ngāti Apa (Rangitīkei)
 • Te Āti Haunui-a-Pāpārangi
 • Ngāti Haua (Taumarunui)
 • Ngāti Rangi
 • Ngāti Hauiti
 • Te Ātiawa (Wellington)
 • Muaūpoko
 • Rangitāne (Manawatū)
 • Ngāti Raukawa (Horowhenua and Manawatū)
 • Ngāti Toa Rangatira (Wellington)
 • Te Ātiawa ki Whakarongotai
 • Ngāti Tama ki Te Upoko o Te Ika (Wellington)
 • Ngāti Kauwhata
Go to Page

Te Waipounamu

 • Te Ātiawa (South Island)
 • Ngāti Kōata
 • Ngāti Kuia
 • Moriori
 • Ngāti Mutunga (Chatham Islands)
 • Rangitāne (South Island)
 • Ngāti Rārua
 • Ngāi Tahu/Kāi Tahu
 • Ngāti Tama (South Island)
 • Ngāti Toa Rangatira (South Island)
 • Ngāti Apa ki Te Rā Tō
Go to Page

Te Reo Tukutuku

There are four sector interest areas that make up Te Reo Tukutuku Investment Cluster:
Te Hapori, Te Mātauranga, Te Pāpāho and Te Hunga Noho Taone.

Te Hapori
Te Pāpāho
Te Mātauranga
Te Hunga Noho Tāone
Go to Page

Te Mātātupu

Te Mātātupu: Te Rangahau i te Whakarauoratanga o te Reo Māori

Kei raro i te whanaketanga tuatahi o te Rautaki Maihi Māori me tōna kaupapa haumi tētahi anga rangahau reo Māori pakari,
me tōna mahere anō hoki. E arotahi ana tēnei ki te tautuhi i ngā mōhiotanga o nāianei, me te mātauranga hōu e tika ana kia hauhaketia.
E mea ana a Te Mātāwai kia noho ēnei mōhiotanga hei taumata waihanga i te Rautaki Maihi Māori, āna hua me āna putanga,
otirā hei ārahi i te aroturukitanga o te mauri ora o te reo.

Ka oti tēnei mahi i a mātou mā te:
Tautoko rangahau e takoha ana ki ngā wawata o te Rautaki Maihi Māori
Tautoko i te māramatanga puta noa i te rāngai mō te whakamahinga i te reo me ōna pūmanawa i te taumata hapori me ngā rauemi e wātea ana
Mahi tahi ki te rāngai reo Māori hei whakawhanake i tētahi kaupapa rangahau wā wawaenga me tōna rautaki.

Kōrero Whakapā

Te Tari
Imēra: patai@tematawai.maori.nz | Wāea: +64 4 499 8907 
Tūranga: Level 4, 139 Te Tiriti o Featherston, Pōneke 6011 | PO Box 844, Pōneke 6140

Tautoko mō Te Mātāuru
Imēra: support@tematawai.maori.nz

Te Ao Pāpāho
Imēra: support@tematawai.maori.nz | Wāea: +64 4 499 8907