Mō Mātou

“Kia ūkaipō anō te reo”

Koia nei te wawata o te rautaki reo Māori hou e kīia nei ko Te Rautaki Maihi Māori.
I whanaketia te rautaki e te iwi mā te iwi, mā te Māori me ngā hapori reo Māori.

I te tōmuatanga o te tau 2017 ka hui atu a Te Mātāwai ki te hunga whai pānga ki te reo Māori o te motu
ki te kimi i ō rātou whakaaro mō ngā kaupapa reo Māori i ngā kāinga me ngā hapori,
ō rātou wawata mō te reo Māori me te wāhi ki Te Mātāwai e whakatinanahia ai ngā wawata nei.

Nā runga i ngā kōrero i tāpaea mai e te iwi ka whanaketia Te Rautaki Maihi Māori 2017-2040.

Maihi MāoriĒtahi atu Kōrero

Te Mātāwai

I whakatūria a te Mātāwai i raro i Te Ture mō Te Reo Māori 2016 ki te ārahi i ngā mahi whakarauora i te reo Māori mā ngā iwi me ngāi Māori. I whakamanahia te Ture i te Whare Pāremata i te 14 o Paengawhāwhā 2016, ka mutu i tuhia ki te reo Māori me te reo Ingarihi. Heoi, e mana ana ko te tuhinga Māori, koia anō te whakahounga o Te Ture Reo Māori 1987.

Ngā Mātāpono o Te Mātāwai 

He reo tuku iho te reo taketake o Aotearoa


Ko ngā iwi me ngāi Māori ngā purutanga mauri o ‘Te Whare o Te Reo Mauri Ora’


Poua, whakatipuria, tāwharautia te reo ūkaipō i roto i ngā hapori


Kia raka te mauī, kia raka te katau


Kia ū ki te wairua Māori

Te Rautaki Maihi Māori

Me pāwhiri a konei ki te tiki atu i te PDF

He aha te
Maihi Māori?

He rautaki reo Māori hou Te Maihi Māori i whakawhanakehia e ngā iwi, e te Māori, e te hapori reo Māori me te hunga whai wāhi ki te reo, mā rātou anō.

I pēhea te whakawhanake i te Maihi Māori?

I te tīmatanga o tēnei tau, i hui atu a Te Mātāwai (arā, ngā māngai mō ngā iwi me ngā rāngai kei te Poari) ki ngā iwi, ki te Māori, ki ngā hapori Māori me te hunga whai wāhi ki te reo o te
motu ki te whakaemi i ā rātou uruparenga mō ngā kaupapa reo Māori i ngā hapori,
ō rātou wawata mō te reo Māori me te wāhi ki Te Mātāwai e ea ai aua wawata.  I whakatakotohia mai te Maihi Māori i aua uruparenga rā.

Kei a wai te kawenga mō te Maihi Māori?

Kei te katoa.  Ko tā Te Mātāwai he ārahi i te whakatinanatanga o te Maihi Māori, he mahi ngātahi ki te iwi, ki te Māori, ki ngā hapori Māori, ki te hunga whai wāhi ake ki te reo mō ngā kaupapa haumi me ngā kaupapa rangahau.

Te Whare o Te Reo Mauri Ora

He kaupapa here tūmatanui hou Te Whare o Te Reo Mauri Ora i whakatakotohia hei wāhanga mō Te Ture Mō Te Reo Māori (2016).  E tautoko ana Te Whare o Te Reo Mauriora i ngā kawenga motuhake a te Karauna me ngā iwi/Māori mō te whakarauora i te reo Māori, e whakamana ana i te wāhi ki ngā kawenga me te noho mana motuhake a te iwi Māori mō te āhua ki tō tātou reo.
E whakaatu ana te ‘whare’ i te wāhi ki tēnā, ki tēnā, ina koa, ko te Maihi Māori kei te taha mauī o te whare - te Taraiti, te taha ki te tangata whenua (te mana kāinga); ko te Maihi Karauna kei te taha whānui, kei te taha katau o te whare – te Taranui, te taha ki te manuhiri.

Kotahi te Whare, Kotahi te Kaupapa

I te noho tahi mai ki te whare kotahi, e tuia ana ngā iwi/Māori me te Karauna i runga i te kaupapa kotahi, ko te whakarauora i te reo Māori tērā.

He aha te
Maihi Karauna?
What is the
Maihi Karauna?

Ko te Maihi Karauna te rautaki reo hou i whakatakotohia (i runga i ngā whakamāherehere a Te Mātāwai) e te Karauna. E arotahi ana ki te whakapakari ake i te haere kōtui a ngā tini mahi
a ngā tari me ngā hinonga a te Karauna e tino hāngai ai ngā putanga mō te reo
Māori. Ka arotahi te Maihi Karauna ki ngā huarahi e tūturu ai te tautokona o te reo Māori ā-motu, ā-rohe, ka mutu e tautoko ana anō i te arotahi a te Maihi Māori ki ngā kāinga me ngā hapori.

He aha ngā
wāhanga matua
o te Maihi Māori?

 • TE WHĀINGA TĀHUHU
 • NGĀ WHĀINGA HEKE
 • NGĀ WHĀINGA RONGOMAIORO
 • TE ARA WHAKATUTUKI
 • NGĀ WHĀINGA POU TĀHŪ
 • NGĀ TŪTOHU
 • TE KORURU

Te Whāinga Tāhuhu

Ko te whakatakoto rautaki e arotahi ana ki te reo Māori i te kāinga kei te uho o te Maihi Māori.  Koia nei anō kei te tūāpapa o te wawata o te Maihi Māori – "kia ūkaipō anō te reo". E noho hira mai ana anō te whai kia āwhiowhio te hau aroha ki te reo i te motu me ngā rohe, e tautokona ai te kōrero i te reo i waho atu o te kāinga, e tūturu ai te āhei atu ki te reo haumako, te reo e rite ana me te reo e hāngai ana.  Kua arotahi ā mātou whakamāherehere ki te Karauna ki tēnei, me te aha, e kitea ana tā rātou manaaki i te whakaaro i tō rātou wawata "kia māhorahora te reo".

Ngā Whāinga Heke

E whai ana i te wawata whānui o te Maihi Māori ētahi putanga taumata tiketike e rua e arotahi ana ki ētahi āhuatanga e rua e hāngai ana ki te whakarauora i te reo Māori i ngā kāinga.

TE HUA 1 | OUTCOME 1: TUAKIRI
Ko te pou ia tēnei e hāpai ana i te kōrerotia o te reo Māori hei tohu i te iwi, hei paihere i te hapori.

Ko te aronga matua o te Tuakiri ko te 'whakamahi' i te reo Māori - e pēhea ana te kukume a te tangata i tēnei āhua, he aha rānei tō te reo e kukume ana i te tangata. Kei te āhua tonu o te tirohanga tuakiri me te noho māori mai, te noho hāngai mai o te reo me ngā tikanga ki te takiwā kōrero.

TE HUA 2 | OUTCOME 2: WHAKATUPURANGA
Ko te pou ia tēnei e hāpai ana i ngā whānau kia ūkaipō anō te reo Māori i roto i ō rātou kāinga.

Kei te pū o te Whakatupuranga ko te whai mahere me te whakaoho i te whānau ki te reo (ki ngā kaitiaki tonu), ka pēhea tā rātou whai mahere e reo ūkaipō ai te reo ki tua; ka pēhea tā rātou whakatakoto whāinga, ka pēhea te rongoā raruraru, eka pēhea te whakatau take ina pakeke mō
te whakatupu i te reanga o muri mai e noho mai ai te reo Māori hei reo ūkaipō mō rātou. Mō te nuinga atu o te Māori i tēnei wā, e mea ana tēnei kāore i māori noa te whai ki te whakarauora i te reo, me āta whakatakoto he mahere e kauparea atu ai ngā pēhitanga mai ki te nuku mō te reo.

HE AHA KEI TE TŪĀPAPA O NGĀ PUTANGA NEI?
E hono ana te Tuakiri me te Whakatupuranga ki ngā āhuatanga matua e kaingākau ai te
tangata ki te whakamahi i te reo Māori i ia rā i te kāinga me te hapori. Ko tā ēnei he tohu:
- e whakamahia ana te reo i ia rā ki te whakawhiti whakaaro; ka mutu
- i te mea e whakamahia ana i ia rā, ko te reo tonu kei te hāpai i a ia anō (arā, e māori noa ana te tuku iho i te reo, i te ahurea me te tuakiri ki te reanga e piki ake ana.

Ngā Whāinga Rongomaioro

Kāore i tauhou te iwi/Māori ki te whāinga tiketike. Tērā tonu e tika ana te wā mō te
rautaki hou e takoto ai he whāinga e whai hua ai ngā reanga e piki ake ana. He
tino wawata, he tino wero kei ngā Whāinga Rongomaioro, ngā whāinga tiketike e tautoko
ana i te wawata whānui o te Maihi Māori me ngā putanga taumata tiketike o te ‘tuakiri’ me te ‘whakatuputanga’. E whai whakaaro ana ngā whāinga kia tūroa te panonitanga i tēnā, i tēnā reanga e piki ake ana, ka mutu he whāinga ēnei ka whāia i roto i te 20 tau neke atu. E whakawhirinaki ana tēnei ki te āheinga o te Maihi Karauna ki te tautoko i te huringa o te waiaro o te motu, o te pāpori ki te reo Māori.

Hei te 2040, ka kotahi miriona tāngata (neke atu rānei) e whakamahi ana
i te reo
Māori i ngā takiwā rumaki

Hei te 2040, ka noho te reo Māori hei reo ūkaipō mō tētahi 25%
o ngā tamariki Māori
katoa (0-7 ngā tau)

Te Ara Whakatutuki

I te roanga atu o ngā whakawhitinga whakaaro, i noho tōmua mai ki ngā iwi/Māori me
te hunga whai wāhi ki te reo kia “nui kē atu ngā wā, ngā wāhi, e rumakina ai te
tangata ki te reo Māori" ka mutu "kia ako tonu me pēhea te whakauru tonu i te reo Māori ki ngā mahi o ia rā." E mea ana te Rautaki Maihi Māori koinei te ‘momo huarahi' hei whai mā tātou. Ko te tikanga ia o tēnei, kia mōhio ake tātou ki te whakamahi i ngā āhuatanga matua o te whakatakoto mahere hei ā haere i ngā putanga whakarauora reo.

He aha kei te pūtake o tēnei whakaaro? 

Whakarauora Reo 
E anga nui ana tēnei ki te whakatakoto mahere whakarauora reo Māori e mārama ana ki ngā hapori, e āta whakahaeretia ana anō e rātou.

Takiwā Rumaki 
E toro whānui ana tēnei āhuatanga, ka mutu e arotahi ana ki te whakarite huarahi e pai noa ai te kōrero a te hapori me te whānau ki te reo Māori.

Ngā Whāinga Pou Tāhū

Ko te 'hou ake me te whai wāhi atu" ki Te Whare o te Reo Mauriora e noho matua mai ana ki te Rautaki Maihi Māori, ka mutu kua whakaarohia ake ētahi pou matua e toru: ko te pou kaiāwhā,
ko te pou tokomanawa, ko te pou tuarongo – ka noho ēnei hei tohu i ngā tūāoma ka tūtakina i te tangata ka hou atu, arā, ka tīmata te whai i ara o te reo, nā wai, nā wai kua mārō te haere i te ara, kua tīmata te tuku iho i te reo ki ngā reanga o āpōpō. Ko tā te tūtakitaki ki ngā pou (whāinga) e toru nei e whai ana ki te tautoko me te whakakaha ake i ngā mahi e māori noa ai te pakari haere o te reo me te tuku ihotanga o te reo.

Ngā Tūtohu

Ka whakamahia ngā tauira tūtohu (taumata-tiketike) e whai ake nei hei ine haere i
te whakatutukitanga o ngā whāinga me ngā putanga, ka mutu e noho mai ana ngā
tūtohu i raro i tēnā me tēnā putanga o runga ake nei:

Mō Te Mātāwai

Tekau mā toru ngā mema o te Poari o Te Mātāwai.
Tokowhitu ka kopoua e ngā Kāhui ā-Iwi,
tokowhā ka kopoua e Te Reo Tukutuku (ngā whakahaere whai pānga ki te reo Māori)
me tētahi tokorua ka kopoua e te Minita Whanaketanga Māori.

Ētahi atu Kōrero

Ngā Māngai mō ngā Iwi

TE TAI TOKERAU

Waihoroi Shortland

(Ngāti Hine and Te Aupouri)

Neke atu i te 30 tau a Waihoroi Shortland e mahi ana ki te reo Māori i te ao pāpāho, i te ao kiriata me te whare tapere. Kua mahi anō ia i te whānuitanga atu o Te Tai Tokerau i te rāngai tūmatanui, tūmataiti hoki, mai i te Kōti Whenua Māori ki te mahi hei Āpiha Hapori Māori i Tāmakimakaurau, i Pukekohe me Kaitāia. I noho a Waihoroi hei Kaiwhiri mō Te Taura Whiri i te Reo Māori i mua, hei mema anō mō te Poari o Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori. I tīmata ia hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 8 o Hereturikōkā 2016 mō te toru tau.

TAINUI

Charlie Tīare Tepana (Hoa-Toihau)

(Ngāpuhi, Ngāti Raukawa, Rangitāne, Te Uri o Hau, Ngāti Rangiwewehi, Ngāti Pākehā, Kōtimana)

I kōwhiria a Tīare Tepana e Tainui i waenga i te 2019. He whānui ana wheako mahi ki te iwi me te hapori ki te whakarauora i te reo Māori. Nā ana wheako hautū i whai wāhi atu ai ia ki te ārahi i te whanaketanga me te whakatinanatanga o te Rautaki Whakarauora Reo Māori a te iwi o Raukawa, a ‘Whakareia Te Kakara o te Hinu Raukawa’.  He mema ia nō te Rōpū Tohutohu Reo Māori 2014 i whakatūria ki te arotake me te whakatakoto tūtohinga mō te Ture Reo Māori 1987 i pīrahia i te whakamanatanga o Te Ture mō Te Reo Māori 2016. I mua i tana ekenga ki te poari o Te Mātāwai, he mema a Tīare nō te poari o Te Taura Whiri i te Reo Māori.

Mātaatua

Te Kahautu Maxwell

(Te Whakatōhea, Ngāi Tai, Te Whanau-a-Apanui, Ngāti Awa, Ngāti Porou, Tūhoe, Ngāti Maniapoto)

Te Kahautu is currently an Associate Professor in the Faculty of Māori and Indigenous Studies  at the University of Waikato. He is an expert in te reo and tikanga Māori and has a strong background in kapa haka. He is the tutor and composer for Ōpōtiki Mai Tawhiti and is currently the Mātaatua rohe delegate to Te Matatini. Te Kahautu sits on the Whakatōhea Māori Trust Board and is Chair of the Hāhi Ringatū. He was a  Paepae Motuhake; Independant Panel member as well as being a former member on Te Waka Toi.

TE ARAWA

Muriwai Ihākara

(Te Arawa, Ngāti Kuri, Ngāti Porou)

I kōwhiria a Muriwai Ihākara hei māngai mō Te Arawa ki te poari o Te Mātāwai i waenga i te 2019. He kaitaunaki ia mō Te Reo Māori me ōna tikanga. He pouako anō ia i ngā mahi haka, he pou whiriwhiri anō i tēnei wā mō ngā mahi haka ā-rohe. Ko ia hoki tētahi o te pae whakawā o Te Matatini i mua. Kua 14 tau a Muriwai e whai wheako ana i ngā mahi a te kaihautū mātāmua i tana noho hei Tumu Whakahaere Māori mō Toi Aotearoa atu i te 2002-2016. He wheako mana whakahaere anō ōna i tana noho hei Toihau mō Te Kura o Rotoiti, he mema ia i mua o Te Matatini, ko ia te Toihau o mua o te Wellington Māori Cultural Society, ko ia hoki te Toihau o tēnei wā mō Te Awhe Marae – Maketū, te Toihau anō o Ngāti Pikiao Ahurei, te Toihau hoki o te Pūkenga Kōeke o Ngāti Pikiao.

Te Tai Rāwhiti

Mātai Smith

(Rongowhakaata, Ngāi Tāmanuhiri, Ngāti Kahungunu ki te Wairoa)

Ko Mātai tētahi o te Pae Motuhake o Te Tairāwhiti i ngā tau e toru ka hori, ka whakatūria ki te poari o Te Mātāwai e Te Tairāwhiti i te Whiringa-ā-nuku 2019.  He whānui ana wheako i te ao pāpāho hei kaiwhakataki, hei kaihautū i whakawhiwhia ki te tohu, kua neke atu i te rua tekau tau ia e kitea ana i te pouaka whakaata. I puta te ihu o Mātai i te ranga tuatahi o Te Panekiretanga o Te Reo, me tana whakaatu i te ngākau pūmau ki te whakarauora i te reo Māori i ngā tini whakaaturanga nōna te reo whakataki i roto i ngā tau.  Ko ia te Kaiwhakahaere Teihana o tēnei wā mō te reo irirangi ā-iwi o Tūranga FM, me tana pukumahi mutunga kore tonu e tūturu ai te matomato o te tupu o te reo Māori ki roto o Tūranga.  Nā ana wheako taha hautū, taha mana whakahaere anō, kua arahina e Mātai te pihinga, te whanaketanga me te whakatinanatanga o ngā rautaki reo a Rongowhakaata me Ngāi Tāmanuhiri, me tana noho mai anō ki ngā poari mana whakahaere o tētahi poari kaitiaki whānau, o Te Tira Whakaari, me te noho anō hei whakakapinga mō te Toihau Tuarua ki Te Whakaruruhau o Ngā Reo Irirangi Māori.  

TE TAI HAU-Ā-URU

Dr Ruakere Hond

(Taranaki, Ngāti Ruanui, Te Ātiawa, Te Whānau-a-Apanui)

He toa kohara nui, he tino kaitautoko a Tākuta Ruakere Hond mō te reo Māori. Kō ōna tūranga o mua ko te Kaikōtui Hōtaka mō Te Reo o Taranaki Trust, ko te noho hei Upoko mō te Tari Māori i Te Whare Wānanga o Awanuiārangi, ko te noho hei Manukura mō Te Rūnanga o Te Ataarangi, me tana noho mai hei mema kaunihera i te Western Institute of Technology i Taranaki. E kakama ana a Ruakere i tēnei wā ki te whanake kaupapa i Parihaka. I tīmata a Ruakere hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 4 o Hōngongoi 2016 mō te toru tau.

TE WAIPOUNAMU

Paulette Tamati-Elliffe

(Kāi Tahu, Te Ātiawa, Ngāti Mutunga)

Kua whai wāhi atu a Paulette Tamati-Eliffe ki te rautaki reo Māori a Ngāi Tahu, ki te Kotahi Mano Kāika, mai i tana whakauru atu i tana whānau i tōna whakaterenga i te tau 2000. E whai tonu ana a Paulette rāua ko tana hoa rangatira, a Komene, i te ara o te reo Māori me te whakatipu i ā rāua tamariki ki te reo Māori, te reo tūturu o tō rāua kāinga i Ōtepoti. I puta a Paulette i 'Te Panekiretanga o Te Reo', ka kawea mai e ia ana pūkenga ki te whakahaere, ki te whakatakoto mahere, mō te mātauranga, te whakaako, te waiata me te tito waiata. I tīmata ia hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 1 o Hakihea 2017 mō te toru tau.

Ngā Māngai o Te Reo Tukutuku

Te Mātauranga

Mereana Selby

(Ngāti Raukawa, Ngāti Huia, Ngāti Porou)

I tīmata mai a Mereana Selby hei pouako mō te reo Māori me te Akoranga Whakakori i te kura tuarua. Kātahi ia ka haere ki te Kāreti o te Mātauranga i Te Whanga-nui-a-Tara ki te whakangungu tāngata ki te mātauranga reo rua. Ka haere ia hei Kaihautū i Te Wānanga o Raukawa mō te kura whakarato i ngā hōtaka whakaako ki te reo Māori. I te tau 2007, ka kopoua a Mereana hei Tumuaki mō Te Wānanga o Raukawa, ko ia nei te Tumuaki wahine tuatahi ki tētahi Wānanga. Ko ia te Manukura o Te Tauihu o ngā Wānanga - te tōpūtanga o ngā wānanga e toru. I tīmata a Mereana hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 28 o Pipiri 2016 mō e rua tau.

Te Hunga Noho Tāone

Hēmi Dale

(Te Rarawa, Te Aupōuri)

I tēnei wā ko Hēmi Dale te Kaihautū mō te Māori Medium Education i Te Pua Wānanga, te Kura Mātauranga Māori i te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau. Kua whai Tiwhikete Kaiwhakamāori ā-tuhi, ā-waha ia, kua puta anō ia i
'Te Panekiretanga o Te Reo Māori'. Kua neke atu i te 25 tau a Hēmi e ārahi ana i te whanaketanga o te whakaakoranga reo Māori. E mahi ana a Hēmi ki te whanake i te whakaakoranga reo Māori o te NCEA taumata 1, 2, me te 3 me ngā paerewa paetae mō te pūtaiao pāpori, te mātai matawhenua, te ōhanga me te hītori. I tīmata a Hēmi hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 1 o Hōngongoi 2017 mō te toru tau.

Te Pāpāho

Kylie Brown

(Ngāi Takoto, Te Aupōuri, Ngāti Porou)

Ko te reo irirangi Māori, ko te hanga hōtaka pouaka whakaata me te whakawhitiwhiti kōrero ngā mahi kua mahia e Kylie Brown. E noho ana a Kylie ki te Poari o Te Hiku Media, he kaitohutohu ia ki Ngā Pou Taunaha mō ngā take reo Māori, ko ia te ētita o te papakupu He Pātaka Kupu, ka mutu i te tau 2011, ko ia te tuatahi ki te tūranga Kaitohutohu Reo Māori Mātāmua i Te Taura Whiri i te Reo Māori. Kua kopoua a Kylie Brown (Ngāi Takoto, Te Aupouri, Ngāti Porou) ki te Poari o Te Mātāwai hei māngai mō te Pāpāho. Ka mana te kopounga nei mō te toru tau atu i tēnei rā (te Mane te 01 o Whiringa-ā-nuku 2018). 

Te Hapori

Teina Boasa- Dean

(Ngāi Tūhoe, Ngāti Kahungunu, Ngāti Raukawa, Ngāti Tūwharetoa)

Kua kopoua a Teina Boasa-Dean (Ngāi Tūhoe, Ngāti Kahungunu, Ngāti Raukawa, Ngāti Tūwharetoa) hei māngai hou mō te hapori ki te Poari o Te Mātāwai. I mana te kopounga ōna i te Rāapa, te 10 o Whiringa-ā-nuku 2018, mō te toru tau. Ko Teina te piki tūranga mō Hiria Hape, te māngai mō te Hapori i eke nei te wāhi ki a ia i te Hōngongoi 2018.

Ngā Māngai mō te Minita

Robin Hapi

(Ngāti Kahungunu, Rangitāne)

He tautōhito a Robin Hapi i ngā tūranga mana whakahaere, kaiwhakahaere matua anō, mō ētahi whakahaere i te ao tūmatanui, tūmataiti, tae atu ki ngā whakahaere hapori. Ko ia te Tumu Whakarae o Aotearoa Fisheries Ltd mō te toru tau, te Tumu Whakarae anō mō te Treaty of Waitangi Fisheries Commission mō te 13 tau. I tēnei wā ko ia te Amokapua o te Kaunihera o Te Wānanga o Raukawa, kei te Poari anō ia o Callaghan Innovation me Te Pou Matakana, te North Island Commissioning Agency mō te Whānau Ora me te New Zealand Trade and Enterprise. II te 2016 ka tohua ia hei Companion of the New Zealand Order of Merit mō ana ratonga ki te Māori, te hapori me te taha mana whakahaere. I tīmata a Robin hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 30 o Hereturikōkā 2016 mō te rua tau.

Reikura Kahi (Hoa- Toihau)

(Waikato, Ngāti Hine, Ngāti Porou, Te Whānau-a-Apanui, Kuki Airini)I kopoua a Reikura Kahi ki te Poari o Te Mātāwai i te 2019 e te MinitaWhanaketanga Māori, e Minita Hon Nanaia Mahuta.Ko Reikura tētahi o te reanga tuatahi i puta i te kōhanga reo, i tekura kaupapa me te whare kura. Ka kawea mai e ia ki te Poari te tirohangaahurei a te rangatahi. Ko ia tētahi o te hunga nā rātou i whakatū te kapa hakao Ngā Tumanako, he whānui ōna wheako mana whakahaere tae atu ki te noho hei Toihau, hei mema anō o te Ngā Tūmanako Incorporated Society. I noho hoki iahei mema mō Te Puna Reo o Manawanui me te Manawanui Charitable Trust. He mātanga reo Māori ia, i puta te ihu i Te Panekiretanga o te ReoMāori, he Tohu Paetahi Toi anō tona, me tētahi Tītohu Paerua mō te Mātauranga Kōhungahunga mai i te WhareWānanga o Tāmaki Makaurau. Ka uru atu ki āna wheako mahi tana noho heiKaikomihana Hōtaka i Whakaata Māori me tana whai kia hāngai tūturu ngā hōtakaki ngā rautaki reo, me te mau tonu o te rahi me te kounga o te reo ki ngā hōtaka.He kaiaromatawai anō ia i Te Māngai Pāho, he whakataka tonu ia mō te kamupene oTe Wheke Group, e atawhai nei i te Māori me te tangata o Te Moana-nui-a-Kiwa mōte ao kiriata.  

Te Kāhui Whakahaere

Juliet Robinson

(Ngāti Tuwharetoa, Ngāti KahungunuNgāti Porou, Ngāti Maniapoto)

Kua neke atu i te 25 tau a Juliet e whai wheako ana, kua mahi ā-kirimana ia i ēnei ngahurutanga tau e rua nei i te rāngai tūmatanui me te rāngai tūmataiti i ētahi momo tūranga maha. Nōna te māringanui ki te mahi i ētahi takiwā kaupapa here tāpua e hira ana ki a ngāi Māori, pērā i te Ao Pāpāho Māori; te kaupapa here Mōtika Mana Whakairo Hinengaro, te kokoraho WAI 262; te Takutai Moana me ngā whiriwhiringa Whakataunga Tiriti; Te Rōpū Whakamana i te Tiriti, inā tata nei te kaupapa here mō te hauora Māori. Nā tana tūranga i Te Mātāwai kātahi anō ia kua puta ki waho atu o te rāngai tūmatanui tūturu mō ētahi tau nei, ka mutu mā tana kawe mai i ana mōhioranga, ana wheako, ana hononga ki tana mahi i Te Mātāwai, e hua ai te hāpaitia o tā mātou whakakitenga mō te reo Māori, kaua ki Te Whare o Te Reo Mauri Ora anake – te kōtuinga i waenga i a ngāi Māori me te Karauna kia koke ai te whakarauoratanga o te reo Māori – engari ki te rāngai tūmatanui nui tonu.

Whakapā atu ki a Juliet i juliet.robinson@tematawai.maori.nz

Craig Owen – Pouārahi

He mātanga, he kaikirimana whai wheako a Craig i te rāngai tūmatanui kua mahi mā Te Mātāwai mai i tōna whakatūnga. I whai wāhi nui atu ia ki te whanake i ngā kaupapa here me ngā tukanga o te whakahaere, me tana noho tonu hei mema matua o te tīma hautū.  Atu i ana mahi mā Te Mātāwai, e mahi ana a Craig mā ētahi kiritaki maha o te rāngai tūmatanui i tana pakihi mātanga pērā i Te Manatū Taonga, i Te Kawa Mataaho (Pokapū Whanake Kaihautū), i Te Manatū Whakahiato Ora, i Oranga Tangata, i Te Tari Taiwhenua me Te Taura Whiri i te Reo Māori.  Ko ia te Toihau o te Komiti Tūraru o Te Māngai Pāho, he mema anō ia o te Komiti Torotoro Rāngai Tūmatanui mō te Institute of Chartered Accountants Australia and New Zealand.  I mua i te tīmatanga o tana pakihi mātanga, i whai tūranga mātāmua a Craig i Te Puni Kōkiri me Te Tari Mahi.  

Whakapā atu ki a Craig i craig.owen@tematawai.maori.nz

Keryn Goldsmith – Pou Whakahaere Haumitanga

(Ngāti Porou)

Kua whakawhiti mai a Keryn i tana tūranga Kaiwhakahaere Arotake Rangahau me te Tikanga Mahi i Te Tari Arotake Mātauranga (ERO).  Ko Keryn te Pou Whakahaere Haumitanga i Te Mātāwai, me tana toro atu ki ana wheako nunui ki te rāngai tūmatanui ki te āwhina i ā mātou kiritaki Pae Motuhake ki te whakatutuki pai i tā rātou i mahi ai. I te neke atu i te ngahurutanga tau o Keryn e mahi ana i te rāngai mātauranga i Te Tāhuhu o te Mātauranga me Te Tari Arotake Mātauranga, he whānui ngā pūmanawa ka kawea mai e ia, tae atu ki te torotoro i te hunga whai wāhi me te mōhio ki te ao mātauranga Māori.  

Whakapā atu ki a Keryn i keryn.Goldsmith@tematawai.maori.nz

Ria Tomoana – Pou Whakahaere Rangahau

(Ngāti Kahungunu, Ngāti Pāhauwera, Te Atiawa ki Te Upoko-o-te-Ika)

I hono mai a Ria ki Te Mātāwai i te Haratua 2019. He Tohu Paerua mātai reo taha whakamahinga reo tōna nō Te Whare Wānanga o Wikitōria me te whānui o ana wheako ki te rangahau me te whakarauora i te reo Māori. He wheako mātanga ōna, me tana noho mai ki ētahi tūranga mātāmua i Te Paepae Arahi Trust, me Te Taura Whiri i te reo Māori, i Whitireia me Te Puni Kokiri.  

Whakapā atu ki a Ria i ria.tomoana@tematawai.maori.nz

Candice Russell – Pou Whakahaere Tari  

(Te Whanau-ā-Apanui, Ngāi Tahu, Ngāti Kahungunu)

Kua mahi a Candice ki Te Mātāwai mai i te 2018. He tītohu tāna mō te Whanake Pūmanawa, e whai wheako ana anō i te rāngai tūmatanui me te rāngaitūmataiti, kua whakahaere anō i tāna ake pakihi.

Whakapā atu ki a Candice i candice.russell@tematawai.maori.nz

Charmaine Ngarimu – Pou Tuinga Tangata

(Ngāti Porou, Whanau-a-Apanui)

I tīmata te mahi kirimana a Charmaine ki Te Mātāwai i te Mahuru 2019. He wheako ōna ki te Tuitui Tangata, ki te whakatairanga ratonga me te whakahaere tauwhāinga, kua mahi hoki ia ki te kāwanatanga matua, ki te kāwanatanga ā-rohe me te rāngai tūmataiti. I mua i te hononga mai ki Te Mātāwai, i arahina e Charmaine te tīma take tūmatanui mā Airways New Zealand. Kua whakahaere tīma anō ia i Auckland Tourism, i Events and Economic Development, i Whakaata Māori, i te Australian High Commission, kua whakahaere hōtaka anō ia mō te tuitui tangata, mō te hunga pāpāho me te hononga tūmatanui mō ētahi o ngā tauwhāinga tino nui o te ao pērā i te Kapu Whutupōro o te Ao, ngā Tākaro Ika ā-Whiro o te Ao me te Whakataetae Rere Moana a Volvo.  

Whakapā atu ki a Charmaine i charmaine.ngarimu@tematawai.maori.nz

Te Mātāuru

He tahua haumi whakataetae a Te Mātāuru e arotahi ana ki ngā kaupapa whakarauora
i te reo Māori
i ngā kāinga me ngā hapori hei reo ūkaipō.
E tautokohia ana a Te Mātāuru e te Rautaki Maihi Māori me ngā mahere haumitanga ā-tau a ngā Kāhui e Waru:
Te Tai TokerauTainuiTe ArawaMātaatuaTe Tai RāwhitiTe Tai Hau-ā-uruTe Waipounamu and Te Reo Tukutuku.

Ngā mihi nui ki a koutou katoa i tāpae tono mai mo ngā kaupapa whakarauora reo.
Ko ngā rā mō te rauna haumi o 2021-2022 e whai ake nei:
Te Arawa 15 Paengawhāwhā - 19 Haratua
Te Waipounamu 1 Haratua - 31 Haratua
Mātaatua 1 Haratua - 28 Haratua
Te Reo Tukutuku 10 Haratua - 14 Pipiri
Tainui 1 Pipiri - 25 Pipiri
Te Tai Hau-ā-uru 1 Pipiri - 30 Pipri
Te Tai Tokerau 1 Pipri - 2 HereturiKōkā


Mō ētahi atu tautoko mō Te Mātāuru īmera: whakapa@tematawai.maori.nz

Kei raro iho nei ko ngā mea me mōhio koe mō te rēhita, ā, ngā hiahia i mua i tō tāpae tono mai?
Kaua hei wareware me hāngai tō tāpae tono ki te mahere haumitanga a tō kāhui.

Mahi 1:  Rēhitatanga


Ngā mea mōhio koe mō te rēhita

Mahi 2:  Hōtaka/Kaupapa


Ngā hiahia i mua i tō tāpae tono mai?

Kōrero atu anō

Mahi 3: Ngā TonoMe pēhea te whakaoti mai i tētahi tono

Kōrero atu anō

Mahi 4: 
Aromatawaitanga


Ka aromatawaitia e tō Pae Motuhake

Kōrero atu anō

Mahi 5: Ngā WhakatauKa riro mā te Poari o Te Mātāwai e whakatau

Kōrero atu anō

Mahi 6 | Step 6: 


Ka tae atu he kōrero ki ngā kaitono katoa

All Applicants are notified

Te Mātāuru Investment Fund
Application Info

Te Mātāuru has two categories through which funding support may be accessed:

1. Kāhui ā-Iwi: a category based on iwi affiliation

Apply now

2. Kāhui ā-Reo Tukutuku: a sector specific category for Te Mātauranga, Te Pāpāho and Te Hapori projects and activities

Apply now
Te Mātātupu

Funding for te reo Māori Research

Coming soon
Te Matatū

Monitoring the revitalisation of te reo Māori

Coming soon

Ngā Kāhui

Ka whakatūria e ngā kāhui e waru tāna ake Pae Motuhake, arā, he māngai, he kaiārahi mō te reo Māori nō roto mai i te rohe, i
te rāngai rānei. Ko tā ngā Pae Motuhake he tāpae i ō rātou pūkenga ārahi i te reo Māori mō te wāhi ki te hapori, ki te rohe me te whakatau anō i te whānuitanga atu o ngā kaupapa whakarauora i te reo Māori e hiahiatia ana. Mā te rangahau e ārahi ā rātou whakataunga me ā rātou whakamāherehere kounga, ā rātou whakahau ki te Poari o Te Mātāwai mō ngā kaupapa me ngā take matua ina ara ake.
Ka riro mā te mema o te Poari o Te Mātāwai e hautū tēnā me tēnā o ngā Pae Motuhake e whitu o ngā iwi. Ka whakatakotohia e ngā Pae Motuhake e waru he Mahere Haumi ā-Tau mā ā rātou kāhui e hāngai ana ki te Rautaki Maihi Māori. Mā rātou anō e whakatau ko wai ka tautokona ki te pūtea.

Te Tai Tokerau

 • Te Aupōuri
 • Ngāti Kahu
 • Ngāti Kuri
 • Ngāpuhi
 • Ngāpuhi ki Whaingaroa-Ngāti Kahu ki Whaingaroa
 • Te Rarawa
 • Ngāi Takoto
 • Ngāti Wai
 • Ngāti Whātua
 • Te Kawerau ā Maki
 • Te Uri-o-Hau
 • Ngāti Rehua (Great Barrier Island)
 • Ngāti Manuhiri
 • Ngāti Whātua o Kaipara
 • Ngāti Whātua o Ōrākei
 • Te Roroa
Go to Page

Mātaatua

 • Ngāti Pūkenga
 • Ngaiterangi
 • Ngāti Ranginui
 • Ngāti Awa
 • Ngāti Manawa
 • Ngāi Tai ki Tōrere
 • Tūhoe
 • Whakatōhea
 • Te Whānau-a-Apanui
 • Ngāti Ruapani ki Waikaremoana
 • Ngāti Whare
Go to Page

Te Arawa

 • Ngāti Pikiao (Te Arawa)
 • Ngāti Rangiteaorere (Te Arawa)
 • Ngāti Rangitihi (Te Arawa)
 • Ngāti Rangiwewehi (Te Arawa)
 • Tapuika (Te Arawa)
 • Tarāwhai (Te Arawa)
 • Tūhourangi (Te Arawa)
 • Uenuku-Kōpako (Te Arawa)
 • Waitaha (Te Arawa)
 • Ngāti Whakaue (Te Arawa)
 • Ngāti Tūwharetoa
 • Ngāti Mākino (Te Arawa)
 • Ngāti Tūwharetoa ki Kawerau (Bay of Plenty)
 • Ngāti Tūrangitukua
 • Ngāti Kearoa/Ngāti Tuara
 • Ngāti Rongomai
 • Ngāti Tahu-Ngāti Whaoa (Te Arawa)
Go to Page

Te Tai Rāwhiti

 • Ngāti Porou
 • Te Aitanga-a-Māhaki
 • Rongowhakaata
 • Ngāi Tāmanuhiri
 • Ngāti Kahungunu
 • Rangitāne (Dannevirke, Hawke’s Bay, and Wairarapa)
 • Ngāti Pāhauwera
 • Mana Ahuriri
 • Maungaharuru-Tangitū
 • Heretaunga Tamatea
 • Ngāti Rākaipaaka
Go to Page

Te Tai Hau-ā-uru

 • Te Ātiawa (Taranaki)
 • Ngāti Maru (Taranaki)
 • Ngāti Mutunga (Taranaki)
 • Ngā Rauru
 • Ngā Ruahine
 • Ngāti Ruanui
 • Ngāti Tama (Taranaki)
 • Taranaki
 • Ngāti Apa (Rangitīkei)
 • Te Āti Haunui-a-Pāpārangi
 • Ngāti Haua (Taumarunui)
 • Ngāti Rangi
 • Ngāti Hauiti
 • Te Ātiawa (Wellington)
 • Muaūpoko
 • Rangitāne (Manawatū)
 • Ngāti Raukawa (Horowhenua and Manawatū)
 • Ngāti Toa Rangatira (Wellington)
 • Te Ātiawa ki Whakarongotai
 • Ngāti Tama ki Te Upoko o Te Ika (Wellington)
 • Ngāti Kauwhata
Go to Page

Te Waipounamu

 • Te Ātiawa (South Island)
 • Ngāti Kōata
 • Ngāti Kuia
 • Moriori
 • Ngāti Mutunga (Chatham Islands)
 • Rangitāne (South Island)
 • Ngāti Rārua
 • Ngāi Tahu/Kāi Tahu
 • Ngāti Tama (South Island)
 • Ngāti Toa Rangatira (South Island)
 • Ngāti Apa ki Te Rā Tō
Go to Page

Te Reo Tukutuku

There are four sector interest areas that make up Te Reo Tukutuku Investment Cluster:
Te Hapori, Te Mātauranga, Te Pāpāho and Te Hunga Noho Taone.

Te Hapori
Te Pāpāho
Te Mātauranga
Te Hunga Noho Tāone
Go to Page

Te Mātātupu

Te Mātātupu: Te Rangahau i te Whakarauoratanga o te Reo Māori

Kei raro i te whanaketanga tuatahi o te Rautaki Maihi Māori me tōna kaupapa haumi tētahi anga rangahau reo Māori pakari,
me tōna mahere anō hoki. E arotahi ana tēnei ki te tautuhi i ngā mōhiotanga o nāianei, me te mātauranga hōu e tika ana kia hauhaketia.
E mea ana a Te Mātāwai kia noho ēnei mōhiotanga hei taumata waihanga i te Rautaki Maihi Māori, āna hua me āna putanga,
otirā hei ārahi i te aroturukitanga o te mauri ora o te reo.

Ka oti tēnei mahi i a mātou mā te:
Tautoko rangahau e takoha ana ki ngā wawata o te Rautaki Maihi Māori
Tautoko i te māramatanga puta noa i te rāngai mō te whakamahinga i te reo me ōna pūmanawa i te taumata hapori me ngā rauemi e wātea ana
Mahi tahi ki te rāngai reo Māori hei whakawhanake i tētahi kaupapa rangahau wā wawaenga me tōna rautaki.

Kōrero Whakapā

Te Tari
Imēra: patai@tematawai.maori.nz | Wāea: +64 4 499 8907 
Tūranga: Level 4, 139 Te Tiriti o Featherston, Pōneke 6011 | PO Box 844, Pōneke 6140

Tautoko mō Te Mātāuru
Imēra: support@tematawai.maori.nz

Te Ao Pāpāho
Imēra: support@tematawai.maori.nz | Wāea: +64 4 499 8907