He Mahere Reo mō te Whānau

Create a language plan to increase the use of te reo Māori in your home
whakaritea he mahere reo kia ūkaipō anō te reo i te kāinga

Hangaia he mahere – he aha ai?

Inā mokorea ana te wā hei whakangā, te pūngao, ngā pūkenga, ngā pūhanga tohutoro me ngā huihuinga, mā ngā mahi mahere e mārama ai koe ki ngā āhuatanga mōu ake kia eke atu ō angitūtanga ki taumata kē. Ko te huarahi atu, ānō he tauwhāingaroa, kāore nei i te oma kōpere: he hua nui ake te toipoto i ia rā, i ia rā tērā i te oma kōpere noa; ko te waehanga “o ia rā, o ia rā ” i “taunoa” ai.

Kia whai wā ki te whakaaro…

Ki tō TAKE MATUA? He aha kei te whakaaweawe i a koe ki te whai i ēnei mahi, ā, ka hia nei te roa e tutuki ai?

Mā tō mārama ki ngā āhuatanga whakaaweawe i a koe e taea ai e koe ngā mahi te whiriwhiri hei whai māu ki te whakatutuki. Hei tauira:

  • Mehemea ko te muiatanga ake o te marae tāu e whai ana, ko tāu kē he aro ki ngā tūmahi ka kitea i te reira hei whakatauira ki tō kāinga. Ka heri koe i tō whānau ki reira ao noa, pō noa. Ka ako koe i ngā waiata me ngā kōrero katoa e hāngai ana ki tō marae;
  • Mehemea ko tāu e hiahia nei kia noho ko te reo Māori hei reo tuatahi mō āu tamariki/mokopuna, ko tāu kē he aro ki ngā tūmahi me ngā huinga kupu hāngai pū ki ō rātou tau, me te ponitaka hoki i a rātou ki te hunga whakamahi i te reo Māori kia rangona whānuitia ai te reo Māori i tō kāinga.

MĀ WAI e kōkiri te whakatinanatanga, ā, KO WAI ka tautoko mai i ngā wā e hiahiatia ana?

Me whakaaro koe ka pēhea tō whakatahuri mai i te katoa o tō whānau ki tēnei kaupapa – e kī ana ngā rangahau mā te HĀKOAKOA, mā te HAUMARU me ngā wāhi kāore te reo e tino arotia, ka nui ake te torotoro atu ki ngā mahi.

HE AHA āu kawenga ō ia rā hei whakamahi māu e maunu mai ai te reo Māori ki roto?

Ko te whāinga kia kaua e noho ko te reo Pākehā hei reo “aunoa”. Mō te panoni i ngā kawenga, e kī nei ngā rangahau ka angitū koe ki taumata kē mēnā ka whai koe i ngā whakaritenga mahi o mohoa nei hei taunakitanga mō ngā whakaritenga hou. Nā reira, me whakaaro koe ki ā koutou mahi aunoa ā-whānau nei i ēnei rā tonu, ka kōkiri haere ai i ngā mahi atu i reira. Hei tauira:

  • Mehemea ka parakuihi/tina/hapa tahi ai koutou, whakamahia hoki te reo Māori hei ūnga tikanga;
  • I ngā wā noho tahi ai koutou i te motuka – i mua i te tangi mai o te oro puoro, whakamahia te reo Māori hei whakatau ko wai kei te hautū i ngā waiata e waiatatia ana.

HE AHA ngā rauemi me ngā tautokotanga hei toro māu, hei whakamahi hoki māu:

  • Ko wai te hunga hei arataki, hei tautoko i a koe? (hei tauira, ko ōu hoa, ko ngā pou reo, ko ngā rōpū pae pāhopori me ngā mātanga reo);
  • He aha ngā hōtaka reo e pātata ana, e wātea ana ki a koe – he hōtaka rānei mō ngā whānau?
  • He aha ngā tūmahi, ngā hākinakina me ngā kaupapa kei tō hapori hei toro atu māu?
  • He aha ngā rauemi tuihono hei whakamahi māu? (Tirohia: maorilanguageresources.nz(external link)).

He waihanga i ētahi āheinga aunoa mō te reo Māori.

Ka taea e ngā whānau te whakarerekē ngā tūmahi katoa hei āheinga reo Māori. Kia māmā marika hoki; mai i tētahi karakia i mua i te kai, ki te mātaki i te reo Māori i runga pouaka whakaata, me te noho ā-whānau ki te whakawhitiwhiti kōrero i te reo Māori.

Me whakakipakipa i te katoa o tō whānau kia nui ai te whakamahia o te reo Māori i ētahi o ngā tūmahi o raro nei. Ka pai kē atu mēnā ka rangahau i te tuatahi; he rangahau i ngā waiata, i ngā kupu, i ngā whakataukī me ngā kīwaha kei tētahi tūmahi. Mā tō waia ki te tūmahi, ka māmā ake tō whakamahi haere i te reo Māori i te wā kotahi.

He waihanga wāhi rumaki, he toro ki ngā wāhi rumaki

Ehara i te mea me kikokiko rawa ngā wāhi rumaki i te reo, pēnei i te Kōhanga Reo; he kaupapa hoki, he tangata rānei.

Ki te kaha haruru te reo Māori ki tō kāinga, ki te kaha rumaki tō whānau ki te reo Māori ka pātata haere mai tō whakatutuki i tō whāinga. Ranea kau ana te nui o ngā rauemi me ngā tūmahi hei āwhinatanga, ko tāu noa he whiriwhiri ko ēhea ngā mea e tika ana mō tō whānau:

Ngā wāhi: ngā marae, ngā akomanga reo (arā, ko Te Ataarangi), ko te whānau pea o tō hoa e whakamahi ana i te reo Māori kia aunoa.

Ngā kaupapa: Ngā hākinakina (arā, ko te waka ama, ko te mau rakau, ko te Ki ō rahi), Kapa haka, wānanga, karakia, waiata, mahi toi, ko te mātaki, te whakarongo ki a Whakaata Māori me ētahi atu hōtaka reo Māori i te pouaka whakaata, ko te ipurangi, ko nga īpāho me te pānui pukapuka reo Māori.

Te tangata: tautohua te hunga kei tō oranga e whakamahi ana i te reo Māori i ngā WĀ KATOA, ka noho tahi atu ki aua wāhi e noho nei rātou. Me whai whakaaro tonu ki ngā kaupapa kōrero hirahira ki a rātou, ka whakaritea he kōrero hei kōrerotanga māu.

He tauira whakamahere reo Māori

 

Mahi

Auautanga

Ngā Whānau Whai Pānga

 

Karakia

Parakuihi, Tina, Kai o te pō

Ia rā

 

 

Kapa Haka

6pm, ia Tāite

Ia wiki

 

 

Mātaki pūrongo Māori

4pm

Ia rā

 

 


Nō tētahi arotakenga tuhinga ngā pārongo kei tēnei whakarāpopototanga, he mea whakaoti nā Te Wāhanga-NZCER mō Te Mātāwai ki te tautohu i ngā kawenga tika mō te whakarauora reo mō ngā whānau me ngā hapori.