Ā Mātou Mahi

Ngā ara tuku āwhina ki ngā kāinga, ki ngā hapori me ngā iwi ki te whai i ō rātou ake wawata mō te reo Māori.

.

E whakaawetia ana ngā kāinga, ngā hapori me ngā iwi e Te Mātāwai ki te tautohu, ki te whai, ki te whakatutuki hoki i ō rātou wawata mō te reo Māori mā roto i tō mātou hōtaka haumitanga, mā te whakawhānui i te puna mātauranga me te whakaatu i te mana hautū ki te tautoko i te whakarauoratanga o te reo Māori.

Te Mātāuru – Ngā Whakahaerenga Haumitanga

Ka tautoko mātou i ngā āheinga ki te tautoko i te whakarauoratanga o te reo Māori ki roto i ngā kāinga, ngā hapori me ngā iwi. I ia tau, ka whai tono ngā rauna haumitanga e hāngai ana ki ngā mahere haumitanga a ngā Kāhui, me ngā whāinga hoki o Te Rautaki Maihi Māori.

Te Mātātupu – Ngā mahi Rangahau me ngā mahi Arotake

E whai ana mātou ki te kohi, ki te tuku pārongo whakamōhio mō ngā huarahi tika me te whakarauora i te reo Māori ki roto i ngā kāinga, ngā hapori me ngā iwi. Ka tuku pūrongo hoki mō ngā kaunekenga e pā ana ki ngā hua e puta ake ana i Te Rautaki Maihi Māori.

Te Matatū – Mana Hautū

Ka tuku taunakitanga, ka tuku kōrero tohutohu mātou kia āhei tonu ai ngā kaupapa here, ngā pūnaha, me ētahi kaupapa reo Māori te tautoko ake i te whakarauoratanga o te reo Māori, ngā whāinga, me ngā wawata kei ngā kāinga, ngā hapori, me ngā iwi i roto te mahi ngātahi mē te Maihi Karauna(external link).(external link)

Te Matatuku – Ngā Whakaritenga Tōtika

E mahi nei mātou kia tautokotia tonutia te Poari Matua, ngā Pae Motuhake, me ngā kaimahi kia pai ai ngā whakahaerenga, me te māmā hoki o te tuku ratonga ki ngā kāinga, ngā hapori, me ngā iwi.