Te Tuku Tono

Te Tuku Rēhita/Tono:

  1. Rēhita mai kia uru ai koe ki Te Mātāpuna(external link), tō mātou tomokanga tono, kia tukuna ai hoki ngā whakamōhiohio nui ki a koe i mua i te tuwheratanga o te rauna.
  2. Takiuru ki te tomokanga e oti ai tō puka tono.

Te Aromatawai Tono

Ka aromatawaitia ngā tono katoa e ngā Pae Motuhake i runga i ngā paearu e rārangi nā i ngā Mahere Haumitanga ā-Kāhui, ka tuku tūtohunga ki te Poari Matua o Te Mātāwai, hei reira whakatauria ai ko ēhea ngā tono ka tautokotia.

Ka puta ngā whakataunga whakamutunga i runga i te nui o te pūtea e wātea ana, me te tika o ngā tono ki te whakatutuki i ngā paearu.

Te Tuku Whakamōhio ki ngā Kaitono:

Mā Te Mātāpuna whakamōhiotia ai ngā kaitono katoa ki ngā whakatau mō ngā tono.

Ka tukua e tētahi o ngā Kaihuawaere Haumitanga i Te Mātāwai he reta tuku pūtea ki ngā kaitono i eke panuku, mē tētahi kirimana hoki.

Kei te kirimana e rārangi mai ana ngā kōrero mō te kaupapa matua o te haumitanga, ngā rā matua, ngā ngohe, me ngā tūāoma. 

Mō ētahi atu kōrero, pātai rānei, whakapā mai: support@tematawai.maori.nz

 

Kua kapi te rauna haumitanga 2024-2025. Ka tuwhera ngā rēhita mō te rauna haumitanga 2025-2026 hei te 1 o Hakihea 2024.