Te Tuku Tono

Te Tuku Tono:

  1. Rēhita mai kia uru ai koe ki Te Mātāpuna, tō mātou tomokanga tono, kia tukuna ai hoki ngā whakamōhiohio nui ki a koe i mua i te tuwheratanga o te rauna.
  2. Takiuru ki te tomokanga e oti ai tō puka tono.

He whakamōhio noa: Kua kati ngā rēhita mō te Rauna Haumitanga 2023-2024. Me he pātai āu, whakapā mai ki te tari matua.

Te Aromatawai Tono

Ka aromatawaitia ngā tono katoa e ngā Pae Motuhake i runga i ngā paearu e rārangi nā i ngā Mahere Haumitanga ā-Kāhui, ka tuku tūtohunga ki te Poari Matua o Te Mātāwai, hei reira whakatauria ai ko ēhea ngā tono ka tautokotia.

Ka puta ngā whakataunga whakamutunga i runga i te nui o te pūtea e wātea ana, me te tika o ngā tono ki te whakatutuki i ngā paearu.

Te Tuku Whakamōhio ki ngā Kaitono:

Mā Te Mātāpuna whakamōhiotia ai ngā kaitono katoa ki ngā whakatau mō ngā tono.

Ka tukua e tētahi o ngā Kaihuawaere Haumitanga i Te Mātāwai he reta tuku pūtea ki ngā kaitono i eke panuku, mē tētahi kirimana hoki.

Kei te kirimana e rārangi mai ana ngā kōrero mō te kaupapa matua o te haumitanga, ngā rā matua, ngā ngohe, me ngā tūāoma. 

 

For more information, email support@tematawai.maori.nz