Whakahaerenga Haumitanga

I can come in Kua hangaia te whakahaerenga haumitanga ā-Kāhui ki te tautoko i te whakarauoratanga o te reo Māori ki ngā kāinga, ki ngā hapori me ngā iwi.