Tō Mātou Tūruapō me Tō Mātou Rautaki

Tō Mātou Tūruapō

Ko te kōrero, 'Kia Ūkaipō anō te Reo' tō mātou tūruapō whakaora i te reo hei reo matua mā ngā tamariki me ngā mokopuna. 

E whakatinanatia ai tēnei tūruapō, e rua ngā putanga matua me kitea ki roto i ngā kāinga me ngā hapori:

 • Tuakiri – mā te whakamahi i te reo Māori ki ngā kāinga, ki ngā hapori me ngā iwi, e pūmau ai te tuakiritanga ki ngā rohe me te kotahitanga hoki i waenga i ngā hapori.
 • Whakatupuranga – e tautokotia ana ngā whānau ki te whakatū anō, me te tauwhiro i te reo Māori hei reo matua.

Ko ngā whānau me ngā hapori kōrero i te reo Māori e māia ana, e tūhonohono ana, e pūmau nei ki tō rātou tuakiritanga tētahi āhuatanga nui mō te oranga o te whānau.

Te Whare o te Reo Mauriora

"Kia mauriora te reo Māori"

Nā Te Ture mō Te Reo Māori 2016 i hua mai ai he rautaki i ngā rōpū e rua e whakamārama ana i ō rātou ake mahi ki te whakatutuki i te whāinga matua o te Ture; ko Te Mātāwai te kaitiaki i te rautaki Maihi Māori mō ngā iwi, ā, kei te rautaki Maihi Karauna e rārangi ana ngā mahi a te Karauna ki te tautoko i te whakarauoratanga o te reo Māori.

 

Image of Te Whare o Te Reo Mauriora illustrating the strategies for the Maihi Māori (Kia Ūkaipō Anō te Reo) and the Maihi Karauna (Kia Māhorahora te Reo).

Te Rautaki Maihi Māori

Kua riro mā Te Mātāwai te haepapa nui ki te ārahi i te rautaki Maihi Māori, te rautaki reo mō te iwi me te Māori, me te noho hei kaitohutohu i te te rautaki Maihi Karauna, te rautaki reo a te Karauna. Ko te karauna ngā kaiārahi i te Maihi Karauna.

Hei te tau 2040, ko tā mātou e manako nei:

a) Kia kotahi miriona tāngata, neke atu rānei, te nui e whakamahi ana i te reo Māori ki roto i ngā wāhi rumaki ki ngā hapori.

b) Ka noho ko te reo Māori hei reo matua mō ngā tamariki, 25 ōrau te nui, i ngā tamariki Māori katoa (kāore e neke atu i te whitu tau).

 

Tikiake Te Rautaki Maihi Māori (te reo Māori) [PDF, 1.1 MB](external link)(external link)

Tikiake Te Rautaki Maihi Māori (English) [PDF, 636 KB](external link)(external link)

Our Role

"Kia ūkaipō anō te reo"

 1. Work in partnership with the Crown to revitalise the Māori language.
 2. Represent iwi and Māori, through our unique Board model and our Pae Motuhake, in their role as Kaitiaki of the Māori language.
 3. Empower iwi and Māori to lead Māori language revitalisation within their homes and communities.
 4. Inform and invest in whānau, hapori and iwi to restore the Māori language as the nurturing first language of the home.

Our Impact

Kāinga, hapori and iwi are at the centre of everything we do because it is in those spaces that language revitalisation happens. For this reason, we are working to support and enable the conditions for our whānau and communities to lead their language journeys, to extend their language networks and collaborations for solutions that fit their whānau and community.

Tō Mātou Aronga

Ka hāngai pū Te Mātāwai ki te reo Māori kei ngā kāinga, kei ngā hapori me ngā iwi, kei reira te reo e ora ana.

Ka aro ō mātou mahi ki ngā putanga rautaki e rima e whakapono nei mātou ka whai hua:

 1. Oranga o te whānaukua nui haere ngā whānau kei te angitu, ā, kō rātou tonu kei te arataki i ō rātou mahi ako i te reo Māori.
 2. Rumaki: e tuwhera ake ana ngā wāhi reorua me ngā wāhi rumaki puta noa i Aotearoa.
 3. Reo tuku iho:kua nui atu te kōrerotia o te reo Māori; mai i tētahi reanga ki tētahi atu.
 4. Kōkiritanga reo: kua nui haere te rahinga o ngā whānau e tūhono ana ki ngā kōkiritanga e whakatairanga ana, e whakarei ana i te reo Māori.
 5. Tuakiri: titikaha rawa ana te tuakiritanga o ngā whānau, ina, whakamanatia ai te reo Māori ki roto ki ngā rohe me te motu whānui.

For more information on our priorities, download a copy of our Statement of Intent 20212024 [PDF, 4.7 MB]