Te Waipounamu

Kia ūkaipō anō ngā reo o Te Tai Tonga!

Pae Motuhake Members.
Top Row L-R: Te Ahu Rei, Kiwa Hammond, Barlow Anderson
Seated L-R: Harata Lynne Te Aika, Paulette Tamati-Elliffe
Absent: Janis de Thierry, Ward Kamo, Pohe Stephens, Nuki Takao, Karuna Thurlow, Kiley Nepia

Investment Plan 2024-2025

Investment Priorities

  • KIA MĀRAMA PŪ Kia mārama pū ai ngā iwi ki te mauri ora o te reo huri noa i Te Tai Tonga.
  • KIA TANGATA WHENUA TE REO Kia eke tahi ai ō tātou iwi ki te waka whakarauora reo o Te Tai Tonga.
  • KIA MOANA NGĀ WHAKAARO Kia kotahi te whai, kia ngātahi te karawhiu kia tutuki ai ngā wawata mō te whakarauora reo.
  • KIA RERE NOA TE REO Kia rere noa te reo i ngā kāinga me ngā hapori.
  • KIA EKE TANGAROA TE REO Kia matatau ake, kia māia ake, kia auaha hoki te kawe i te reo.

Click here to download the full investment plan as a PDF. [PDF, 1.2 MB]

Te Mātāuru ki Te Tai Tonga.
Te Mātāuru ki Te Tai Tonga