Nau Mai ki Te Mātāuru ki Te Tai Tokerau
Welcome to the Te Tai Tokerau Investment Plan

Pāwhiri a konei ki te tiki atu i te PDF | Click here to download the PDF

“He kāhui kūaka ki te rangi,
he kaupapa waka ki te moana,
ko te reo Māori ia ka tau ki uta.”

Te Whāinga Tāhūhū: What is the Te Tai Tokerau Investment Plan vision?

Meinga hei a tātou ngā puru me ngā takā e mānu ai te waka o tō tātoū reo, kia nuku tawhiti ai:

1)
He mea whakarite nā Te Tai Tokerau mō Te Tai Tokerau
2) Mā tātou e ārahi te reo i roto i te wairua hiringa, i te herenga a whanaunga, i raro i te maru o ngā tikanga e whai hua ai Te Tai Tokerau
3) Ko ngā whānau o Te Tai Tokerau, kia tūkaha me te piri pūmau ki ō rātou marae, kia pau te manawa ki te hāpai i ngā mahi e ora ai te reo
4) Kia ūkaipō anō te reo i roto i ngā whānau o Te Tai Tokerau He mea i tutuki nā te mahi tahi a te tuakana me te teina, a te tuahine me te tungāne, a ngā mātua me ngā tamariki, a ngā tūpuna me ngā mokopuna i runga i te whakaaro kotahi, kia ora tonu te reo.

The current members of Te Pae Motuhake mō Te Tai Tokerau are:

Waihoroi Shortland (Te Mātāwai Board Member for Te Tai Tokerau)
Aperahama Edwards (Ngāti Wai Trust Board)   
Nora Rameka (Te Rūnanga ā Iwi o Ngāpuhi)
Glen Wilcox (Te Rūnanga o Ngāti Whātua)
Taiaha Hawke (Ngāti Whātau ki Ōrakei)
Moe Milne (Te Reo o Ngāti Hine)
Deborah Nathan
Anaru Rieper (Te Rūnanganui o Te Aupouri)

Ngā Tūmanako: What do we want to see?
1)
Kia mahi nui ki te whakakotahi i ngā mātanga reo o Te Tai Tokerau e tūhono ai ngā whāinga reo o te rohe (combined efforts by our tribal experts and connection across our rohe)
2) Kia aronui ki ngā pae kaikōrero/kaikaranga/kaiwaiata e taea ai te kawewhakamua te reo me ngā tikanga o Te Tai Tokerau (focus on pae tapu: pae kōrero/pae karanga/pae waiata)
3) Kia whai wāhi ai te katoa i roto i ngā kaupapa reo (inclusive and community driven approaches)
4) Kia mārō te tukunga iho o te reo mai i tētahi whakatupuranga ki tētahi (the growth and intergenerational transmission of the language)
5)
Te whakamahi i te reo kōrerorero o te haukāinga (a focus on hapū and iwi dialect)
6) Kia whakaaro nui ki te kounga o ngā rauemi, ngā kaupapa ako, te tautoko akonga, me te rere o te reo (quality resources to support the teaching, learning and use of te reo)
7) Kia whai reo te hunga kore reo, kia pakari ake te hunga whai reo, kia manawapātia te hunga i takea mai i roto i te reo
8) Kia aroha ki te reo, kia pono ki te reo, kia ū ki te reo, kia tika te reo, kia mārama te reo, kia tangata whenua te reo, kia rawe te reo.

Mē pēhea e tutuki ai: How will it be achieved?
1)
Mā te whakamārire i te hunga e whakamā ana ki tana reo me ōna tikanga
2) He whakatōpū i ngā whakaaro o ngā mātanga reo o te rohe
3) He tautoko i te tukunga iho o te reo mai i tētahi whakatupuranga ki tētahi
4) He hāpai i ngā kaupapa e rongohia ai te reo o te kāinga
6) He hopu, he kohikohi kōrero hei whakatairanga i te reo o Te Tai Tokerau hei tauira whakarerenga iho ki ngā uri o āpōpō
7) Ngā kura akonga mō ngā pou kaihāpai i te reo me ngā tikanga o ngā marae o Te Tai Tokerau.

Ngā hua ka puta: What are the outcomes we expect to see?
1)  Kua tū pakari ngā kaikōrero me ngā kaikaranga o te rohe i runga i ngā marae o Te Tai Tokerau (kaikōrero and kaikaranga at our marae are capable and competent in their roles)
2)
 Kua tupu te whakamahia o te reo i roto i ngā kāinga, marae me ngā hapori o Te Tai Tokerau (increased usage of te reo within kāinga, marae me ngā hapori o Te Tai Tokerau)
3)
 Kua tupu te whai wāhi me te tūhono o te ako i te reo me tōna noho rūmaki tonu (increased participation and engagement inlanguage learning and immersion activities)
4)  He whakatū whatanga mō te reo o Te Tai Tokerau (a database is established for te reo o Te Tai Tokerau)
5) Kua mau te whanaungatanga me te mahi tahi i roto i te reo Māori ki Te Tai Tokerau (increased engagement in te reo Māori initiatives in Te Tai Tokerau)
6) Ka tupu mai he reanga kōrero Māori, ko te reo Māori tōna reo matua

Ngā rangapū: Who are the target groups?
1)
Pou Kaiāwhā – Te pou tuatahi o te whare e pōwhiri ana i te tangata ki te reo. He mea e tutuki pai ai te whakarite i te huarahi e tūtaki ai ngā uri o Te Tai Tokerau ki tō rātou reo (preparing for successful language revitalisation)
2) Pou Tokomanawa – Te pou o waenga o te whare emanaaki ana i ngā whāinga reo a te tangata. Hei whakawhanake i ngā tini hapori reo o Te Tai Tokerau (developing our reo community)
3) Pou Tuarongo – Te pou kei muri o te whare e poipoi ana i te tukunga iho o te reo. He whakapūmau i te reo o Te Tai Tokerau anga atu nei e eke ai te reo ki ōna taumata whakahī (sustaining our reo into the future)
4) Pou Tāhuhu – he mea e taea ai te kōtui ngākaupapa katoa ōpaki mai, ōkawa atu e tūtaki te hunga ahakoa i hea nei o te whare (threading the common themes and experiences of the three pou above in one’s journey through the house).

Ngā aronga ā-Tahua: What are our investment priorities?
1)
Whakarauora Reo Māori: Te whakarite mahere ā-reo marae, ā-reo whānau, hui taumata reo (marae language planning, whānau language planning, language summit)
2) Takiwā Rumaki: Ko te kāinga me te marae hei rumakitanga mō te reo, mai i te wānanga tātai whakapapa, karakia, mōteatea (kāinga and marae as immersion domains, including wānanga reo at marae: tātai whakapapa, karakia, mōteatea)