Nau Mai ki Te Mātāuru ki Tainui
Welcome to the Tainui Investment Plan 2017-2018

Click here to download PDF

What is the Tainui Investment plan?

Te Mātāuru ki Tainui is the plan for how Te Mātāwai will be investing in te reo Māori revitalisation in the Tainui rohe, broadly encompassing Waikato, Maniapoto, Raukawa, Hauraki and iwi listed in the Tainui cluster.

How was the plan developed?

The Tainui Investment Plan was developed by a core group of te reo Māori advocates across the wider Tainui region including representatives from Waikato, Maniapoto, Raukawa and Hauraki as well as stakeholder organisations within Tainui. The plan aligns with the Maihi Māori with an overall strategy for reo revitalisation in homes and communities.

Who is responsible for the Tainui Investment plan?

Pae Motuhake/Ngā Paemanu (Tainui Cluster Panel), representing iwi and Māori, who will monitor the plan alongside Te Mātāwai. All Māori language stakeholders within Tainui and iwi listed in the Tainui cluster of iwi have a direct interest in the implementation of the plan.

The current members of the Tainui Investment Cluster Panel are:

Pānia Papa (Te Mātāwai)
Charlie Tepana (Raukawa Trust Board)
Te Puna Moanaroa (Te Whare Tāhuhu Kōrero o Hauraki)
Jacqui Taituha (Ngāti Maniapoto)
Te Wairere Ngaia (Ngāti Apakura)
Haki Tuaupiki (Ngāti Mahuta i te Hauāuru)
Rangimaarie Mahuta (Waikato-Tainui)
Adam Whauwhau (Ngāti Hauā Iwi Trust)
Karaitiana Tamatea (Ngāti Koroki-Kahukura Trust)

What are the key parts of the Tainui Investment Plan?

Promoting Growth - Me whakatupu ki te hua o te rengarenga.
Achieving Sustainability - Me whakapakari ki te hua o te kawariki.

What do we want?

We want to see and hear te reo Māori being used naturally and widely in communities throughout Tainui. We want to promote te reo Māori as a nurturing first language in the home and in communities.

How will we achieve it?

Supporting parents and grandparents to be transmitters of the language to younger generations. Supporting whānau, marae and communities to create and implement language plans. Supporting long-standing Māori language organisations to create and maintain immersion opportunities within communities. Supporting the creation of Māori language resources that assist whānau and communities to use the language more in the home and in the community and to participate effectively in immersion environments.

What will we see?

A growth in Māori speaking whānau/households; more whānau and communities with knowledge of language planning and its benefits; more opportunities to use Māori langauge in community settings; more resources to support Māori language being used in the home and in the community.

What are the aims of the plan?

Kia wātea, kia mārama, kia tōkeke ngā tukanga / accessible, transparent and fair processes.
Kia hāngai ki ngā hiahia o ngā iwi / targets iwi-driven aspirations.
Kia tupu te reo, kia ora te reo, kia whanake te reo / language growth, sustainability and development.
What are the funding priorities for investment activities?

1) Me whakatupu ki te hua o te rengarenga – Growth. Building capacity of parents and grandparents as interlocuters; building capacity of paepae; building capacity of whānau and hapori via active language plans; increased learning opportunities, increased resources appropriate to target groups.

2) Me whakapakari ki te hua o te kawariki - Sustainability. Strengthening and enhancing language competence, supporting language champions, increased resources; increased immersion settings and opportunites to use language; corpus development.
* The Tainui investment round 2017-2018 closed on 26 January 2018, applications were then assessed and 21 applications were approved across the Tainui Waka Cluster.