Te Poari Matua

Tekau mā toru ngā mema poari kua kopoua ki Te Mātāwai mō tētahi wāhanga toru tau te roa, ā, kāore e neke atu i te toru wāhanga. Tokowhitu o rātou i tohua mai e ngā kāhui ā-iwi, tokowhā o rātou nō Te Reo Tukutuku (he whakahaerenga reo Māori), ā, tokorua rāua kua kopoua e te Minita Whakawhanaketanga Māori. Ko tā te Poari Matua he mahi ngātahi i runga i tōna haepapa mō te ahunga rautaki o te rōpū whakahaere, me te whakatinana tonu i ngā whāinga whakahaere, te tauwhirotanga hoki o ngā mahi ngātahi i waenganui i te Poari Matua a Te Mātāwai me ngā Pae Motuhake.

.

Ngā Māngai mō ngā Kāhui ā-Iwi

Aperahama.

Aperahama was appointed by Te Kahu o Taonui on behalf of the 16 iwi of the Te Tai Tokerau Iwi Cluster to strengthen current community-centred initiatives as well as using innovation and the traditions of Te Tai Tokerau to support language learning, fluency and excellence across Te Tai Tokerau all the way down to Ngāti Whātua ki Ōrākei in Tāmaki Makaurau. Aperahama is a fine exponent of the Māori language and has a track record in being part of many boards within Te Tai Tokerau, including the Ngātiwai Trust Board, to increase Te Reo being spoken, seen and used in the region, especially within whānau households and on marae taumata.

Declaration of Interests:

 • The Ngātiwai Trust Board
 • Te Whānau A Rangiwhakaahu Hapu trust
 • Te Putake o Te Riki Ki Te Taitokerau
 • Te Kahu o Taonui
 • Te Kotui Hauora
 • Ngāti Rehua Ngātiwai Ki Aotea Trust Board
Haki Tuaupiki.

Tainui

Haki Tuaupiki (Tiamana mō Ngā Paemanu o Tainui)
Waikato, Ngāti Tuwharetoa

Nō te tau rua mano tekau mā ono a Haki i whakanohongia ai hei māngai ki Te Pae Motuhake o Tainui. He ringaringa, he waewae hoki ia nā tōna iwi e kōkiri ana i ngā kaupapa mātauranga mō te reo Māori me te wānanga whakatere waka. He pūkenga, he kairangahau hoki ia ki Te Pua Wānanga ki te Ao, Te Whare Wānanga o Waikato. Ko te matū o tana rangahau, ko te whakaohooho i te reo Māori ki roto i ngā rangahau whakatere waka, e roa nei te huna i te whārangi o te pukapuka. He pouārahi hoki ia mō te reo ki tōna hapū, ki a Ngāti Mahuta ki te Hauāuru, ahakoa pēwhea.

Declaration of Interests:

 • Mātangireia Waka Trust
 • Te Rūnanga o Ngāti Mahuta ki te Hauāuru
Agnes McFarland.

Associate Professor Agnes McFarland is a Doctor of Philosophy, currently a Kaiako in He Waka Hiringa Indigenous Masters Programme at Te Wānanga o Aotearoa and is highly skilled as both a proponent of te reo Māori and tikanga Māori and as an academic researcher.  Previously an Associate Professor in the School of Indigenous Graduate Studies, Te Whare Wānanga o Awanuiārangi, employed since 2015 - 2023. A Senior Lecturer in the Department of Professional Studies in Education within the Faculty of Education at Waikato University, Windermere Campus, Tauranga from 2013 - 2014.  A lecturer at Massey University College of Education from 1995 to 2012. Agnes has a strong background in the teaching, research, visual arts, performing arts, Māori language and Māori Medium teaching programmes at undergraduate and postgraduate level. Her research interests are tribal history, customary concepts, Māori performing arts, oral and written narratives, writing articles in te reo, publications and writing compositions in Māori.

Associate Professor McFarland’s published work includes books for Te Aho Ngārahu (Ministry of Education) and joint publications as editor and article writer for NZARE & NZCER Press – ‘Kawea te wairua o te kupu, Ka hoki tāua ki te whare huri ai e, Toitū te whare, Te Mauri o te whare, He kete Whakawaitara, he whakatara ā-Rangahau and ‘He kupu Tuāwhiorangi.’ she has also co-edited with Professor Taiarahia Black with the MAI Review online Journals – Special Issue in Te Reo Māori. Awards include the Ngā Kupu Ora Māori Book Awards Māori language category award and NZARE Ranginui Walker Doctoral Award. Māori Caucus Representative – New Zealand Association for Research in Education (NZARE) Council since 2012-2017. Vice President NZARE Council 2015.

Associate Professor McFarland was currently the Co-President of the New Zealand Association for Research in Education Council 2017-2019. Lead Facilitator for Te Rautoki ā-Toi evaluation team for Te Mātāwai. A Board member of the Pae Motuhake o Mataatua for Te Mātāwai since 2017. In 2023 is now the Chair of Te Pae Motuhake o Mataatua for Te Mātāwai, and a member of Te Mātāwaī Board representing Te Pae Motuhake o Mataatua. She is actively involved in the recording, archiving, teaching of local iwi histories and lead facilitator and kaiako for karanga, poroporoaki and whakapapa wānanga for Ngāti Awa. 

Declaration of Interests:

 • Ruatoki Section B22 & 21A Trust
 • Te Reo Morimori Ltd
 • Te Wānanga o Aotearoa
Bryce Murray.

Te Arawa, Ngāi Te Rangi, Ngāti Ranginui

Bryce has a deep and abiding passion for Te Ao Māori, Māori Advancement and Community Development with over two decades of experience and expertise in Mātauranga Māori, and the Social and Education Sectors. Bryce holds several tribal representative, trustee and advisory positions on boards and committees such as Tikitere C Ahuwhenua Trust, Te Whare Wānanga o Te Arawa Trust, Ngā Mahinga Toi (Chair), Te Pae Motuhake o Te Arawa and Te Pae o Mataariki: Te Rangihakahaka - Centre of Science and Technology (Chair).

Since 2013 Bryce has been employed by Te Taumata o Ngāti Whakaue Iho Ake Trust to develop, coordinate, facilitate and manage Te Rautaki Reo o Ngāti Whakaue and Te Paepae Wānanga o Ngāti Whakaue. Bryce is currently employed as Poumanatū (Ahurea Māori) with Te Taumata o Ngāti Whakaue, providing managerial oversight for Te Ahu o Te Reo, Paepae Wānanga and Te Reo o Whakaue projects.  Bryce is also the current chairperson of the Ngāti Whakaue tribal committee – Te Paetapu o Ngāti Whakaue. 

Declaration of Interests:

 • Te Tāhuhu o Ngāti Whakaue
 • Te Pae o Mataariki - BOT of Te Tangihakahaka: Centre for Science and Technology
 • Te Reo Irirangi o Te Arawa Trust
 • Te Whare Wānanga o Te Arawa Trust
 • Tikitere C Ahuwhenua Trust
 • Ngā Mahi Toi
 • Te Taumata o Ngāti Whakaue Iho Ake Trust
Matai Smith.

I mua i tōna ekenga ki te Poari Matua i te tau 2019, i noho a Mātai hei mema ki Te Pae Motuhake o Te Tairāwhiti. He whānui ōna wheako ki roto i ngā mahi pāpāho, he tino toa hoki i ngā mahi kaiwhakataki kōrero, kaitaki kiriata, ā, kua neke atu i te rua tekau tau ia e mahi ana i runga pouaka whakaata. He ika ā-whiro a Mātai nō te rangapū tuatahi o Te Panekiretanga o Te Reo Māori, he ngākau manawareka hoki ki ngā mahi whakarauora i te reo Māori. Ko ia te Kaiwhakahaere Teihana mō te reo irirangi ā-iwi, a Tūranga FM e whakapau kaha tonu nei ki te whakahaumanu ake anō i te reo Māori ki roto o Tūranga nui a Kiwa, me te Tai Rāwhiti whānui. Nā Mātai te orokohanga mai, me te whanaketanga o te rautaki reo o Rongowhaakata me Ngāi Tāmanuhiri i ārahi. I ēnei rā, ka noho ia hei mema Poari ki tētahi tarahiti ā-whānau, mō Te Tira Whakaari, ā, ko ia hoki te Toihau Tuarua mō Te Whakaruruhau o Ngā Reo Irirangi Māori.

Declaration of Interests:

 • Metgon Mauri
 • Larf Productions
 • Tūranga FM
 • Te Tira Whakaari
 • Ngā Iwi o Te Kooti Arikirangi
 • Te Whakaruruhau o ngā Reo Irirangi
 • Māori Rongowhakaata Iwi Trust
 • Tūtu Poroporo (Ngāi Tāmanuhiri) Trust
Hohepa.

He kaiako Kura Kaupapa Māori i ngā tau ki muri. He kaiwhakangungu kaiako ināianei, he pou reo & tikanga mō tōna rahi o Rangitāne, ā, he kaihāpai i ngā akoranga reo & mātauranga mō te iwi.

Declaration of Interests:

 • Tai Huki Consult Ltd
 • Bestcare Whakapai Hauora
Paulette Tamati-Elliffe.

I whai wāhi ake a Paulette Tamati-Elliffe ki te rautaki reo Māori o Ngāi Tahu e kīia nei, ko ‘Kotahi Mano Kaika,’ i te wā i hono ai ia me tōna whānau ki te kaupapa i tōna mānutanga ake i te tau 2000. Kua whāia e Paulette rāua ko tōna hoa Rangatira, a Komene, i tō rāua huarahi ki te reo Māori, ā, he mea rumaki mai ā rāua tamariki ki te reo Māori hei reo matua mō rātou ki tō rātou kāinga ki Otepoti. He ika ā-whiro a Paulette nō Te Panekiretanga o Te Reo Māori, ā, he wheako nui ōna ki roto i ngā mahi whakataki, mahi mahere, mahi mātauranga, mahi whakaako, mahi whakaari waiata, tito waiata hoki. I eke mai ia ki tōna nohoanga tuatahi hei mema Poari mō Te Mātāwai i te tau 2017, ā, i kopoua anō mō tōna nohoanga tuarua.

Declaration of Interests:

 • Araiteuru Marae
 • New Zealand Geographic Board
 • Otago Museum
 • Te Nohoaka o Tukiauau/Sinclair Wetlands Trust
 • Te Rūnaka o Ōtākou Ltd
 • Te Rūnanga o Ōtākou Inc
 • Te Rūnanga o Ngāi Tahu
 • He Waka Kōtuia Charitable Trust

Ngā Māngai mō Te Reo Tukutuku

Te Reo Tukutuku board members represent the interests of four clusters of Māori language organisations:

Te Mātauranga - Te Kōhanga Reo National Trust, Te Rūnanga Nui o Ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa, Ngā Ringa Raupā o ngā Kura-ā-Iwi, Te Tauihu o Ngā Wānanga.

Pāpāho - Te Whakaruruhau o ngā Reo Irirangi Māori o Aotearoa, Ngā Aho Whakaari.

Hapori - Te Rūnanga o Te Ātaarangi Trust, Māori Women’s Welfare League Incorporated, New Zealand Māori Council.

Te Hunga Noho Taone - National Urban Māori Authority.

 

 

Brenda Soutar.

Brenda was appointed to the Board in 2021. She is actively involved in Māori language revitalisation and regeneration with over 30 years’ experience in education across kōhanga reo, kura kaupapa Māori and whare wānanga. Her work includes the application of international theories and practises of language acquisition and revitalisation within Māori language immersion contexts. Before taking up her current role as curriculum advisor for Te Rūnanga Nui o ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa, Brenda was principal of Te Kura Kaupapa Māori o Mana Tamariki.  She brings first-hand experience to the vision that "te reo Māori is restored as a nurturing first language" having raised her own children speaking only Māori to them at home while they were educated entirely in te reo Māori from kōhanga reo through to wharekura.

Declaration of Interests:

 • Te Rūnanganui o Ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa
 • Mana Tamariki Incorporated
 • Tautāwhi Limited
 • Penu (Rongo-i-te-Kau) Marae
 • Koniahi Limited
 • Te Pā Harakeke Inc.
 • Māori Education Trust
.

I kopoua a Kylie hei māngai mō te ao pāpāho i te tau 2018. He whānui ōna wheako ki roto i ngā reo irirangi Māori,ngā māhi kaitaki me ngā mahi whakapānga hoki ki Whakaata Māori. Ka noho ia ki te Poari Matua o Te Hiku Media, he kaiārahi reo Māori mō te Poari o Toitū Te Whenua, he etitā mō He Pātaka Kupu, ā, ko ia hoki te Tumuaki Reo tuatahi ki Te Taura Whiri i te Reo Māori.

Declaration of Interests:

 • Te Aupōuri
 • Ngāi Takoto
 • Te Whakaruruhau o Ngā Reo Irirangi Māori
 • Pou Ārahi
 • National Iwi Chairs Forum Technical Security Advisory Group
 • Te Poari Mihingare o Pōneke Pariha
 • Te Reo Irirangi o Te Hiku o te Ika
Dr Teina Boasa-Dean.

I kopoua a Teina ki te Poari Matua i te tau 2018. Ko ia te Kaiwhakahaere Matua mō BHW Lands Trust, me te Kaiwhakahaere Mātauranga mō Te Tarahiti Whakawhanaketanga ā-Iwi o Pāhauwera. E remurere nei a Teina ki te taiao, ā, kua tuku kauhau, tuku uiui hoki ia mō ngā akoranga me ngā mātāpono o te ao Māori e tuwhera nei ki te ao whānui hei kaupare atu i ngā whakapātaritanga o te taiao huri noa i te ao. I ēnei rā, ko Teina te Toihau mō tō mātou Komiti Rangahau, ā, he mema hoki ia i te Komiti Tautapa.

Declaration of Interests:

 • Māori Climate Change Commission
 • Waste Minimisation ki Te Tāhūhū o Te Taiao
 • Bryce-Hare Whānau Trust
 • Tūhoe Te Uru Taumatua
 • Te Whare Wānanga o Awanuiarangi
 • Te Ataarangi ki Waikato-Maniapoto
 • Ruātoki Tribal Executive Kōmiti
 • Tūhoe Kaumātua Forum - Te Punga
 • AgResearch Innovation Centre: Food and Plant, Meat Department, Ruakura, Hamilton
 • Māngai mō te Minita o Te Taiao
Bernie O'Donnell.

Kua noho a Bernie hei mema mō Te Pae Motuhake o Te Reo Tukutuku mai i tōna tīmatanga, ā, i kopoua ki te Poari Matua i te tau 2021. I ēnei rā, ko ia te Pou Whakahaere o Waatea, inā no ate whānuitanga o ōna wheako ki ngā mahi pāpāho i ngā reo irirangi Māori. Ko Bernie te Toihau mō Te Manatū Māori mō Te Hunga Noho tāone ki Manukau (MUMA), me Te Toka Tūmai. Ka noho ia hei kaihautū ki ngā Poari Matua huhua noa; ko Te Ūmanga Kōmihana mō Whānau Ora tērā, ko Te UMA Broadcasting Limited tērā, ko Te Manatū Māori ā-Motu mō Te Hunga Noho Tāone (NUMA) hoki tērā.

Declaration of Interests:

 • New Zealand Māori Golf Association
 • Manukau Urban Māori Authority
 • UMA Broadcasting Limited
 • National Urban Māori Authority
 • Te Whakaruruhau o Ngā Reo Irirangi Māori
 • Manukau URBA Māori Authority 
 • Manurewa Marae
 • Te Manahou Morrison
 • Stacey Morrison

Ngā Māngai mō te Minita

 

Reikura Kahi.

I kōwhiringia a Reikura hei mema ki te Poari Matua i te tau 2019, ā, nō te 2021 kopoua ai rāua ko Tiare Tepana hei Hoa-toihau. Nō te reanga tuatahi a Reikura i puta ai te ihu i te Kōhanga Reo, ki te Kura Kaupapa me te Wharekura. Ka kawea mai e ia te ngākau ohinga, i tua atu i ana wheako hautūtanga. Ko ia te Toihau o mua mō Ngā Tūmanako Incorporated Society, ā, inā te huhua o ngā tūranga i kawe ai ia mō Te Puna Reo o Manawanui, me te Tarahiti o Manawanui. Hei Kaiārahi a Reikura mō te reo Māori, he ika ā-whiro hoki ia nō Te Panekiretanga o Te Reo Māori. Ko ētahi o ōna tūranga o mua, he Kaikōmihana Hōtaka mō Whakaata Māori, he kaiarotake mō Te Māngai Pāho, he Pou Whakahaere Kamupene hoki mō Te Rōpū Te Wheke.

Declaration of Interests:

 • Te Puna Reo o Manawanui
 • Wheke Group
 • Jawbone Pictures
 • Te Kura Kaupapa Māori o Hoani Waititi
 • Tearepa Kahi
 • Ngā Tūmanako Inc
 • Tāmaki Kapa Haka Committee
Wenarata Kingi.

Declaration of Interests:

 • Ūhia Limited
 • Te manatu Ahurea o Tuhoe
 • Huirua Ahuwhenua Trust
 • Toketehua Ahuwhenua Trust
 • Tauarau Marae Ngāti Rongo Hapū Trust
 • Te Manatōpū Hau Kāinga o Ōhinemutu