“Tangata Rau, Reo Kotahi” – Te Kura Reo o Rangitāne

.
Ngā tauira o Te Kura Reo o Rangitāne ki Ūkāipō (Grovetown), ki Waiharakeke (Blenheim). He mea tuku tēnei whakaahua e Kereana Norton.

He rautaki e toru tekau tau e tū ana a “Tangata Rau, Reo Kotahi” hei whakapakari ake i te iwi o Rangitāne o Wairau kia noho anō te reo Māori hei reo matatau, hei reo kōrero hoki mō rātou i mua i te tau 2050. 
 
Nā Tangata Rau, Reo Kotahi, ko ‘Te Kura Reo o Rangitāne’ he kaupapa i whakatūhia ki Tuamātene Marae, ki roto o Ūkaipō. I tū i te Hānuere nā runga i ngā tukunga pūtea a Te Mātāwai. 


Hei tā tētahi o ngā māngai o te kaupapa, he ramaroa Te Kura Reo o Rangitāne e tohu nei i te pueatanga ake o te hiahia o Rangitāne o Wairau ki tōna anō reo.  

“Kua noho te kura nei hei kaupapa whakatipu i tētahi hunga e ngākau manawareka nei ki te reo, ahakoa pēhea nei te taumata reo o te tangata, inā koa, ko te hunga rangatahi tēnei, ā, tae noa ki te hunga kāore e tino mōhio ana ki te reo. Ka hua ake he wairua o roto i tēnei kura reo i te whakawhanaungatanga o ngā whānau, kia tū kotahi te rahinga o Rangitāne iwi,” te kōrero a Kereana. 

I tipu mai Te Kura Reo o Rangitāne i runga i te mōhio o te katoa ki te mana whakaihiihi me te hirahira o ngā Kura Reo— he kaupapa hora nui ōna hua. 

I whāia ētahi atu kura reo kua roa e whakahaeretia ana, arā, ko te iho o ngā rautaki he whakakotahi i te iwi i raro i te maru o te reo, i runga hoki i te whāinga ahungaroa kia noho mātāmua mai te reo Māori hei te tau 2050. Ko te whāinga matua he whakamātūtū anō i te oranga ahurea mā te ngākau tapatahi ki te whakarauora i te reo. 

Ko tā Kereana, ko te wero nui i pā ki te iwi o Rangitāne ko te tāmatenga o te reo Māori; kua aua atu i te kotahi rau tau mai anō i te wā i noho ai te reo Māori hei reo matua i ō rātou kāinga.  

“I tika ā mātou mahi ki te whakahaumanu anō i te reo kia noho anō tēnei hei kaupapa tōmua i tō rātou hapori. Ko te whāinga matua, he whakatō i te kākano kia tahuri mai anō a ngāi tahuri-atu, a ngāi kore-mōhio rānei ki tō rātou ao Māori” te kōrero a Kereana. 

E toru ngā pou e paihere nei i te rautaki o Tangata Rau, Reo Kotahi: ko te reo, ko te tuakiritanga me te  aro ki ētahi atu mātauranga pēnei i te raranga, te whakairo, te kapa haka hoki. E whai ana tēnei kaupapa ki te whakaora ake i ēnei taonga kia rangona ai te rerehua o te reo Māori me te ao Māori e te makiu.  

Heoi, ko tōna tino aronga, he tō haere mai i te hapori mā roto i ngā huihuinga, i ngā akomanga me ngā hōtaka Māori.  

Hei tā Kereana, nā ngā tautokotanga a Te Mātāwai i kaha ai te kura reo ki te whakatutuki i ōna hiahia, kia tukuna ōna hua ki te tini me te mano. 

“Mārama ana te kite nā ngā hua e puta ana i Te Kura Reo o Rangitāne kua tokomaha atu e manawanui nei ki te reo Māori. Kua tūhonohono ngā whānau, kua tūhuratia anō ngā here whakapapa hei whakataurikura i te tangata ki tōna ūkaipō. Ehara i te mea ko te reo anake tēnei kua ora mai anō i tēnei kura reo, engari, kua titi pou hoki hei tūāpapa ki te ahurea me te kotahitanga,” te kōrero a Kereana.