English

Nau Mai ki Te Mātāuru ki Te Waipounamu

Pāwhiri a konei ki te tiki atu i te PDF
Kia ūkaipō anō ngā reo o Te Tai Tonga!

He aha te Mahere Haumitanga a Te Waipounamu?

E whai ana te Mahere Haumitanga a Te Waipounamu ki te tautoko i ngā wawata me ngā whāinga a ngā rōpū me ngā tāngata o ngā iwi o Te Waipounamu e whai ake nei: Ngāti Kuia - Ngāti Tama - Te Ātiawa - Ngāti Toa Rangatira - Ngāti Rārua - Ngati Koata - Rangitāne o Wairau - Ngāti Apa ki Te Rā Tō - Kāi Tahu - Ngāti Mutunga - Moriori

Ngā Aronga ā-Tahua

Kia Mārama Pū - Kia mārama pū ai ngā iwi ki te mauriora o te reo huri noa i Te Tai Tonga.

Kia Tangata Whenua Te Reo - Kia eke tahi ai ō tātouiwi ki te waka whakarauora reo o Te Tai Tonga.

Kia Moana Ngā Whakaaro -  Kia kotahi te whai, kia ngātahi tekarawhiu kia tutuki ai ngā wawata mō te whakarauora reo.

Kia Rere Noa Te Reo  - Kia rere noa te reo i ngā kāinga me ngāhapori.

Kia Eke Tangaroa Te Reo - Kia matatau ake, kia māiaake, kia auaha hoki te kawe i te reo.

E whai ake nei ngā mema o Te Pae Motuhake o Te
Waipounamu o tēnei wā:

Paulette Tamati-Elliffe (Mema o te Poari o Te Mātāwai)
Te Ahu Rei (Tokomaru Waka)
Harata Lynne Te Aika (Ngāi Tahu)
Kiwa Hammond (Moriori)
Nuki Takao (Tainui Waka)
Dina Kahaiali'i (Tainui Waka)
Janis de Thierry (Kurahaupō Waka)
Ward Kamo (Ngāti Mutunga ki Wharekauri)
Me he pātai āu mō te mahere haumitanga, whakapā atu koa ki tō mema o te Pae Motuhake kei te rārangi i runga nei.

He aha ngā mea ka kitea e hua mai ana i ngā haumitanga?

-Ētahi huarahi e mahi ngātahi ai ngā iwi me ngā rohe.
-Ka tautuhia ngā whakaihuwaka reo o te iwi, o te rohe.
-Te piki ake o te mōhio (whakatairanga) mō te mahere me ngā mahi reo a
ngā iwi/rohe. 
-Te piki ake o ngā ara rumaki reo o roto i te iwi.
-Te piki ake o te whai wāhi mai a te iwi me te hapori.
-Te piki ake o ngā ara rūmaki reo i ngā marae.
-Te piki ake o te arotahi ki ngā mahi/rauemi mō ngā reo ā-iwi.
-Te piki ake o te whai wāhi atu a te tangata ki ngā hōtaka (hei tauira,
hei pouako). 
-Te piki ake o ngā wāhi i te hapori, i ngā marae hei ako, hei whakamahi i
te reo Māori.

Ngā Mātāpono

He Tai Tonga - Kotahi te tai e rere ana i Te Waipounamu taenoa ki Rēkohu/Wharekauri
He Wai Hono - Kotahi te whakaaro kia tutuki ai i ō tātouwawata mō te whakarauoratanga o te reo
He Manu Inutai - Ka ū ki te mana rake o ngā iwi, ngā hāpu,ngā whānau, nga marae me ngā hapori reo.

Ngā Whāinga

Kia wātea, kia mārama kia tōkeke ngā tukanga
Kia hāngai ki ngā hiahia o ngā iwi
Kia hāngai ki ngā hiahia o ngā iwi
Kia tupu te reo, kia ora te reo, kia whanake te reo

Ngā Hua

Whakarewa Waka
Whakatere Waka
Whakarere Waka

E whai ake nei ngā paearu āheinga o te mahere haumitanga:

Me mātua noho hei kaiwhakarato koe kua āta rēhitatia ma roto o
Te Mātāpuna.

Me takoto mai tō tono ki te reo Māori e mōhiotia ai te mātau o te
kaitono ki te reo Māori, me kimi āwhina rānei i tētahi mātanga reo Māori. Mō
ētahi atu whakamārama whakapā atu koa ki tō mema ki Te Pae Motuhake.

Me mātua tautoko tō tono, me whakamana rānei, ngā mea e rua rānei e
tētahi o ēnei:
-toihau o te rōpū kaitiaki o te marae,
-toihau o te rūnanga hapū,
-toihau o te rūnanga iwi.

He aha ngā kaupapa haumitanga tōmua?

1)Te Whakaterenga - te whakapiki ake i te mahi ngātahi ki te
whakatakoto mahere, ki te whakatairanga i te whakarauoratanga o te reo Māori i te taumata ki te rohe, ki waenga i ngā iwi, ki roto i ngā iwi.

2)Te Kōrerotanga
- te whakapiki i ngā ara taha pāpori, taha hapori, taha iwi e rumakina ai ki te reo Māori; me ngā ara e whai wāhi ai te tamariki, te taiohi, ngā mātua, ngā kuia me ngā koroua ki te reo Māori.

3)Te Whakatūnga
- te whai huarahi whakatere ake i te whai wāhi mai e puta ai he hua ki te whakarauoratanga o te reo Māori.
He aha te mahi ka whai mai? Kua mōhio nei koe mō te Mahere Haumitanga a Te Waipounamu.  Haere ki Te Mātāpuna, ki tā mātou pūnaha whakahaere haumitanga ā-tuihono, ka rēhita ai hei kaiwhakarato ā-tuihono, ka whakaoti mai ai i te tukanga tono ā-tuihono, engari kia maumahara me hāngai to kaupapa, tō hōtaka ki te mahere haumitanga nei kua hāngai ki Te Rautaki Maihi Māori, ā, me tutuki hoki ngā paearu āheinga.