English

Nau Mai ki Te Mātāuru ki Te Waipounamu

Pāwhiri a konei ki te tiki atu i te PDF
“He Tai Tonga, He Wai Hono, He Manu Inutai”
Koinei te whakakitenga whānui o te Mahere Haumitanga a Te Waipounamu e tohu ana i ngā taonga tahatika rangatira e hono ana i ngā iwi katoa o Te Waipounamu. E tautoko ana anō te whakakitenga i te mana motuhake o tēnā, o tēnā iwi, me te kawenga a te katoa ki te whakatinana i ngā whāinga whakarauora i te reo
mō ngā hapori katoa o Te Waipounamu.

He aha te Mahere Haumitanga a Te Waipounamu?

E whai ana te Mahere Haumitanga a Te Waipounamu ki te tautoko i ngā
wawata me ngā whāinga a ngā rōpū me ngā tāngata o ngā iwi o Te Waipounamu e whai ake nei: Te Ātiawa (ki Te Waipounamu), Ngāti Kōata, Ngāti Kuia, Moriori, Ngāti Mutunga (Rēkohu), Rangitāne (ki Te Waipounamu), Ngāti Rārua, Ngāi Tahu, Ngāti Tama, Ngāti Toa Rangatira (ki Te Waipounamu), Ngāti Apa ki Te Rā Tō.

I kopoua e ngā iwi e rārangi ana i runga ake nei ētahi māngai ki Te Pae Motuhake ki Te Waipounamu.  Kei Te Pae Motuhake te kawenga mō te whakatakoto i te mahere haumitanga. Ka tautokona Te Pae Motuhakeki Te Waipounamu e Te Mātāwai, māna anō e aroturuki te mahere me tōnawhakatinanatanga.

E whai ake nei ngā paearu āheinga o te mahere haumitanga:

Me mātua noho hei kaiwhakarato koe kua āta rēhitatia ma roto o
Te Mātāpuna.

Me takoto mai tō tono ki te reo Māori e mōhiotia ai te mātau o te
kaitono ki te reo Māori, me kimi āwhina rānei i tētahi mātanga reo Māori. Mō
ētahi atu whakamārama whakapā atu koa ki tō mema ki Te Pae Motuhake.

Me mātua tautoko tō tono, me whakamana rānei, ngā mea e rua rānei e
tētahi o ēnei:
-toihau o te rōpū kaitiaki o te marae,
-toihau o te rūnanga hapū,
-toihau o te rūnanga iwi.

E whai ake nei ngā mema o Te Pae Motuhake o Te
Waipounamu o tēnei wā:

Paulette Tamati-Elliffe (Mema o te Poari o Te Mātāwai)
Rita Powick (Tokomaru Waka)
Harata Lynne Te Aika (Ngāi Tahu)
Kiwa Hammond (Moriori)
Nuki Takao (Tainui Waka)
Dina Kahaiali'i (Tainui Waka)
Janis de Thierry (Kurahaupō Waka)
Ward Kamo (Ngāti Mutunga ki Wharekauri)
Me he pātai āu mō te mahere haumitanga, whakapā atu koa ki tō mema o te Pae Motuhake kei te rārangi i runga nei.

He aha ngā whāinga haumitanga?

Te Rā Matua:
Te mahere i ngā ara ka whāia e whai wāhi mai ā tātou tāngata, hapori hoki.
Te Rā Kei:
Te whai kia rite tō tātou waka mō ā tātou tāngata me ā tātou hapori.
Hoe Tere:
Te whai kia eke atu te katoa: Ā tātou tāngata, ā tātou hapori me tō tātou reo.

He aha ngā wāhanga matua o te Mahere Haumitanga a Te Waipounamu?

E toru ngā wāhanga hira, ngā mātāpono haumitanga rānei o te mahere i takea mai i te whakakitenga:

1) He Tai Tonga - e paihere ana i ngā tai maha tonu; Te Tai Poutini, Te Tai oMahānui, Te Tai o Marokura, Te Tai o Āraiteuru, Te Ara a Kewa, Te MoanaTāpokopoko a Tāwhaki, Te Moananui-a-Kiwa, me Te Tiritiri o Te Moana, e tohu ana i te hononga o te takere o te moana ki te Aupikinga ki Rēkohu, ki Rēkohu-Wharekauri. Ko ngā tai maha e rere ana ki ngā pito katoa o Te Waipounamu tae noa ki Rekohu-Wharekauri.

2) He Wai Hono - e tohu ana i te taha whakatinana; Te whakakotahitanga o te whakaaro, o te hiahia kia tutuki tahi i a tātau ō tātau wawata katoa mō te reo; ko ngā awa e rere iho ana i ngā pae maunga ko ngā puna wai ora o Te Waipounamu whānui.

3) He Manu Inutai - e rarawhi ana i te hunga whai pānga/whai wāhi mai; Ko te mana ake o ngā iwi, o ngā hapū, o ngā whānau, o ngā marae hoki (e whai oranga ana i te Mahere Haumitanga, ko te wāhanga ki te ‘tai’ me te ‘inutai’ e hono ana i rātou ki te rautaki o te ‘Tai Tonga’).

He aha ngā haumitanga i whāia i te Rauna Haumitanga a Te Waipounamu 2017-2018

Whakahaere                                                         Tapeke Pūtea Haumitanga
Hokotehi Moriori Trust                                                              $47,000
Kaikaiawaro Charitable Trust                                                 $101,800
Ngāi Tahu Communication Ltd                                                 $20,000
Ngāti Koata Trust – Te Reo Bootcamp                                     $23,500
Ngāti Koata Trust – Rangatahi Wānanga                                 $42,190
Te Ataarangi ki Te Tauihu o Te Waka-a-Māui                         $108,600
Te Rūnanga a Rangitāne o Wairau Inc                                   $117,400
Te Rūnanga o Ngāi Tahu   - Hai Reo Tukuiho                        $48,000
Te Rūnanga o Ngāi Tahu – Kura Reo ki Te Waipounamu      $58,500
Te Rūnanga o Ōtākou Inc – Nāia te toa o Tarewai                 $8,750
Ngāti Mutunga o Wharekauri Iwi Trust                                    $156,750

Tangata Takitahi                                                   Tapeke Pūtea Haumitanga
Jessica Erana Kopua                                                                   $8,000

He aha te mahi ka whai mai?

Kua mōhio nei koe mō te Mahere Haumitanga a Te Waipounamu.  Haere
ki Te Mātāpuna, ki tā mātou pūnaha whakahaere haumitanga ā-tuihono, ka rēhita ai hei kaiwhakarato ā-tuihono, ka whakaoti mai ai i te tukanga tono ā-tuihono, engari kia maumahara me hāngai to kaupapa, tō hōtaka ki te mahere haumitanga nei kua hāngai ki Te Rautaki Maihi Māori, ā, me tutuki hoki ngā paearu āheinga.

He aha ngā kaupapa haumitanga tōmua?

1)Te Whakaterenga - te whakapiki ake i te mahi ngātahi ki te
whakatakoto mahere, ki te whakatairanga i te whakarauoratanga o te reo Māori i te taumata ki te rohe, ki waenga i ngā iwi, ki roto i ngā iwi.

2)Te Kōrerotanga
- te whakapiki i ngā ara taha pāpori, taha hapori, taha iwi e rumakina ai ki te reo Māori; me ngā ara e whai wāhi ai te tamariki, te taiohi, ngā mātua, ngā kuia me ngā koroua ki te reo Māori.

3)Te Whakatūnga
- te whai huarahi whakatere ake i te whai wāhi mai e puta ai he hua ki te whakarauoratanga o te reo Māori.

He aha ngā mea ka kitea e hua mai ana i ngā haumitanga?

-Ētahi huarahi e mahi ngātahi ai ngā iwi me ngā rohe.
-Ka tautuhia ngā whakaihuwaka reo o te iwi, o te rohe.
-Te piki ake o te mōhio (whakatairanga) mō te mahere me ngā mahi reo a
ngā iwi/rohe. 
-Te piki ake o ngā ara rumaki reo o roto i te iwi.
-Te piki ake o te whai wāhi mai a te iwi me te hapori.
-Te piki ake o ngā ara rūmaki reo i ngā marae.
-Te piki ake o te arotahi ki ngā mahi/rauemi mō ngā reo ā-iwi.
-Te piki ake o te whai wāhi atu a te tangata ki ngā hōtaka (hei tauira,
hei pouako). 
-Te piki ake o ngā wāhi i te hapori, i ngā marae hei ako, hei whakamahi i
te reo Māori.