English

Nau Mai ki Te Mātāuru ki Te Tai Tokerau

Pāwhiri a konei ki te tiki atu i te PDF | Click here to download the PDF
He kāhui kūaka ki te rangi,
he kaupapa waka ki te moana,
ko te reo Māori ia ka tau ki uta.”

Te Tai Tokerau 2020/2021 Round 1 Open

opens 15 Hōngongoi 2020 - Closes 22  Akuhata 2020 11:59pm

Sign in to Te Mātāpuna

Te Whāinga Tāhūhū: What is the Te Tai Tokerau Investment Plan vision?

Meinga hei a tātou ngā puru me ngā takā e mānu ai te waka o tō tātoū reo, kia nuku tawhiti ai:

1)
He mea whakarite nā Te Tai Tokerau mō Te Tai Tokerau
2) Mā tātou e ārahi te reo i roto i te wairua hiringa, i te herenga a whanaunga, i raro i te maru o ngā tikanga e whai hua ai Te Tai Tokerau
3) Ko ngā whānau o Te Tai Tokerau, kia tūkaha me te piri pūmau ki ō rātou marae, kia pau te manawa ki te hāpai i ngā mahi e ora ai te reo
4) Kia ūkaipō anō te reo i roto i ngā whānau o Te Tai Tokerau He mea i tutuki nā te mahi tahi a te tuakana me te teina, a te tuahine me te tungāne, a ngā mātua me ngā tamariki, a ngā tūpuna me ngā mokopuna i runga i te whakaaro kotahi, kia ora tonu te reo.

The current members of Te Pae Motuhake mō Te Tai Tokerau are:

Waihoroi Shortland (Te Mātāwai Board Member for Te Tai Tokerau)
Taiaha Hawke (Ngāti Whātau ki Ōrakei)
Aperahama Kerepeti-Edwards (Ngāti Wai Trust Board)
Rāniera McGrath (Te Rarawa)
Moe Milne (Te Reo o Ngāti Hine)
Debroah Nathan (Te Rūnanganui o Te Aupouri)
Nora Rameka (Te Rūnanga ā Iwi o Ngāpuhi)
Anaru Rieper (Te Rūnanganui o Te Aupouri)
Glenn Wilcox (Te Rūnanga o Ngāti Whātua)Ngā Tūmanako: What do we want to see?

1) Kua tū pakari ngā kaikōrero me ngā kaikaranga o te rohe i runga i ngā marae o Te Tai Tokerau (kaikōrero and kaikaranga at our marae are capable
and competent in their roles)
2) Kua tupu te whakamahia o te reo i roto i ngā kāinga, marae me ngā hapori o Te Tai Tokerau (increased usage of te reo within kāinga, marae me ngā hapori o Te Tai Tokerau)
3) Kua tupu te whai wāhi me te tūhono o te ako i te reo me tōna noho rūmaki tonu (increased participation and engagement inlanguage learning and immersion activities)
4) He whakatū whatanga mō te reo o Te Tai Tokerau (a database is established for te reo o Te Tai Tokerau)
5) Kua mau te whanaungatanga me te mahi tahi i roto i te reo Māori ki Te Tai Tokerau (increased engagement in te reo Māori initiatives in Te Tai Tokerau)
6) Ka tupu mai he reanga kōrero Māori, ko te reo Māori tōna reo matua

Ngā rangapū: Who are the target groups?

1) Pou Kaiāwhā – Te pou tuatahi o te whare e pōwhiri ana i te tangata ki te reo. He mea e tutuki pai ai te whakarite i te huarahi e tūtaki ai ngā uri o Te Tai Tokerau ki tō rātou reo (preparing for successful language revitalisation)
2) Pou Tokomanawa – Te pou o waenga o te whare emanaaki ana i ngā whāinga reo a te tangata. Hei whakawhanake i ngā tini hapori reo o Te Tai Tokerau (developing our reo community)
3) Pou Tuarongo – Te pou kei muri o te whare e poipoi ana i te tukunga iho o te reo. He whakapūmau i te reo o Te Tai Tokerau anga atu nei e eke ai te reo ki ōna taumata whakahī (sustaining our reo into the future)
4) Pou Tāhuhu – he mea e taea ai te kōtui ngākaupapa katoa ōpaki mai, ōkawa atu e tūtaki te hunga ahakoa i hea nei o te whare (threading the common themes and experiences of the three pou above in one’s journey through the house).

Ngā aronga ā-Tahua: What are our investment priorities?

1)Whakarauora Reo Māori: Te whakarite mahere ā-reo marae, ā-reo whānau, hui taumata reo (marae language planning, whānau language
planning, language summit)
2)Takiwā Rumaki: Ko te kāinga me te marae hei rumakitanga mō te reo, mai i te wānanga tātai whakapapa, karakia, mōteatea (kāinga and
marae as immersion domains, including wānanga reo at marae: tātai whakapapa, karakia, mōteatea)