English

Te Tai Hau-ā-uru

Kia ukaipo ano te reo ki te Tai Uru

E whai pārongo atu anō ai koe, tēnā toro atu ki te whārangi haumitanga a Te Mātāwai

Click here to download PDF

What is the Te Tai Hau-ā-uru Investment plan?

Te Mātāuru ki Te Tai Hau-ā-uru is the plan for how Te Mātāwai will be investing in reo Māori revitalisation in the Te Tai Hauāuru rohe, also refered to as Te Taiuru. The region broadly encompasses Iwi from Mōkau to Turakirae, and the 21 Iwi listed in the Te Tai Hau-ā-uru cluster in Te Ture mō Te Reo Māori 2016.How was the plan developed?

The Te Tai Hau-ā-uru Investment Plan was developed by a core group of reo Māori advocates across the wider Te Tai Hau-ā-uru region including representatives from Iwi within the four peka: Te Upoko o te Ika, Tararua/Ruahine, Whanganui, and Taranaki. The plan aligns with the Maihi Māori as an overall strategy for reo revitalisation in homes and communities.

Who is responsible for the Te Tai Hau-ā-uru Investment Plan

Te Pae Motuhake mō Te Tai Hau-ā-uru, also known as Te Whāiti is the Te Tai Hau-ā-uru Cluster Panel who will monitor the plan alongside Te Mātāwai. All Māori language stakeholders within Te Tai Hau-ā-uru and the 21 Iwi listed in the Te Tai Hau-ā-uru cluster of Iwi have a direct interest in the implementation of the plan.

What are the key parts of the Te Tai Hau-ā-uru Investment Plan?

Tuku ihotanga / Transmitting Reo– re-engaging language use between generations

Reo takiwā / Engaging in Reo– immersion domains for language activity and use

Whakatō te Hiahia / Awakening to Reo– supporting increased access, quality of participation and critical awareness in reo revitalisation activity
What do we want?

We want to see and hear reo Māori being usedn aturally and widely in communities throughout Te Tai Hau-ā-uru.

We want to promote reo Māori being acquired as a nurturing first language in the home and communities.
How will we achieve it?

Supporting parents and grandparents to be transmitters of the language to younger generations. Supporting whānau, marae and communities to create and implement language plans. Supporting long-standing Māori language organisations to create and maintain immersion opportunities within communities. Increasing opportunities for shared activity and communication among initiatives. Increasing access and support for people to participate more effectively in immersion environments.

What are the plans priorities?

1. Tuku Ihotanga
2. Tuakiri
3. Whāinga Roa
4. Rumaki
5. Areare
6. Tūhono
7. Mārama Pū

What are the plans outcomes?

• kia nui ake te whakamahi i te reo ki te kāinga
• kia nui ake te whakamahi i te reo ki te hapori
• kia nui ake ngā horopaki rumaki e puare mai ana
• kia nui ake te whakahaere mahere reo
• kia tokomaha ake ngā toki whakarauora reo
• kia tupu, kia ū tonu ngā mita ā-rohe, mita ā-iwi
Alignment to Te Tai Hau-ā-uru regional priorities

Te Mātāuru ki Te Tai Hau-ā-uru investments target the use of reo Māori in the Te Tai Hau-ā-uru region.The Te Tai Hau-ā-uru representative on Te Mātāwai, Ruakere Hond, and the newly selected Te Whāiti ki Te Taiuru (Te Tai Hauāuru Cluster Panel), have developed Te Mātāuru ki Te Tai Hau-ā-uru (Te Tai Hau-ā-uru investment plan) specific for this region. The plan prioritises seven key approaches to guide how investment will be made. Your proposal must describe how it will implement one or more of these approaches. The greater the range of approaches your project includes, the stronger your application will be considered.

1. Tuku Ihotanga - Intergenerational
Piripoho ki te Kaumātua
(engages multiple generations in shared activity that is relevant and builds enthusiasm)


2. Tuakiri - Identity
Kia Tairanga te Mita ā-Rohe
(promotes reo use that strengthens identity of Mana Whenua and/or shared group identity)


3. Whāinga Roa – Long-term Vision
Tirohanga Roa, 10 Tau Neke atu
(clearly identifies long-term reo goals (>10yrs) and has well-structured stages of development)


4. Rumaki – Sustained Immersion:
Whakahaere Takiwā Rumaki
(establishes reo immersion domains or has plans to increase proficiency to achieve full immersion)


5. Areare – Open to Others:
Puare ana ki te Hunga Kaikā
(enables people to access immersion spaces, to become involved and gain passion for reo use)


6. Tūhono – Support Networks:
He Tauhere Whai Tautoko
(gives support to networks of reo initiatives sharing information, support and new insights)


7. Mārama Pū – Critical Awareness:
Tupu te Pukenga, Tupu te Wānanga
(commits to regular language planning training and development to grow community leadership)