Publications

Te Mātāwai - Pūrongo ā-Tau 2019

Me pāwhiri a konei 
Click here to download 

Te Mātāwai - Annual Report 2019

Me pāwhiri a konei
Click here to download

Te Mātāwai - Pūrongo ā-Tau 2018

Me pāwhiri a konei 
Click here to download 

Te Mātāwai - Annual Report 2018

Me pāwhiri a konei
Click here to download

Te Mātāwai - Tauākī Whāinga
2017-2021

Me pāwhiri a konei 
Click here to download 

Te Mātāwai: Statement of Intent
2017-2021

Me pāwhiri a konei
Click here to download

Te Mātāwai - Pūrongo ā-Tau 2017

Me pāwhiri a konei
Click here to download

Te Mātāwai - Annual Report 2017

Me pāwhiri a konei
Click here to download