Publications

Te Mātāwai - Ko Te Mātāwai tukuna kia rere- te whakarauora i te reo Māori

Me pāwhiri a konei 
Click here to download 

Te Mātāwai - Ko Te Mātāwai tukuna kia rere- revitalising te reo Māori

Me pāwhiri a konei
Click here to download

Te Mātāwai - Tauākī Whāinga
2017-2021

Me pāwhiri a konei 
Click here to download 

Te Mātāwai: Statement of Intent
2017-2021

Me pāwhiri a konei
Click here to download

Te Mātāwai - Te Pūrongo ā-Tau

Me pāwhiri a konei
Click here to download

Te Mātāwai - Annual Report

Me pāwhiri a konei
Click here to download