English

Te Mātātupu

Me tae mai ngā RFP mō ngā Mahi Rangahau a Te Mātāwai i mua i te 29 o Paengawhāwhā 2019

E kimi tono ana a Te Mātāwai mō ētahi hōtaka e rua mai i tana pekanga rangahau, a Te Mātātupu.  He wāhanga ngā hōtaka nei o tā mātou kaupapa rautaki hei waihanga i te pūtake mō te mātauranga me te taunakitanga hei tautoko i te whakarauoratanga o te reo Māori i ngā whānau me ngā hapori, i tēnei nā, hei arotake i te whakatinanatanga o te tauira haumitanga a Te Mātāuru mā roto i tētahi arotakenga arataki me ētahi wānanga putanga.

The two projects are as follows.

RE18/02  Wānanga Putanga    Arotakenga  $240,000
RE18/03  Arotakenga Arataki  Arotakenga  $500,000

Ka kitea ngā kōrero motuhake mō tēnā, me tēnā RFP e whakamārama ana i te ārohinga o tēnā, o tēnā hōtaka mā te pāwhiri i te taitara o te hōtaka. Katoa ngā tono mō ngā hōtaka nei me tāpae mai i runga i te whakamahi i tēnei Puka Whakautu.

Me mātua whakaoti mai te Puka Whakautu ka tuku mai ai ā-tāhiko me ngā kōrero tautoko e tika ana ki rangahau@tematawai.maori.nz i mua i te 3pm, te 29 o Paengawhāwhā 2019. Kāore e whakaaehia te tono kape mārō.

I whakatūria a Te Mātāwai e Te Ture mō Te Reo Māori 2016 (“Te Ture”) i te Paengawhāwhā 2016.  

E whakaū anaTe Ture:
• He hinonga motuhake ā-ture a Te Mātāwai e tāpae hautūtanga ana mā ngā iwi me ngāi Māori i tā rātou noho hei kaitiaki mō te reo Māori; me
• te āwhina anō i Te Mātāwai me te Karauna ki te whanake rautaki reo Māori hei tautoko i te whakarauoratanga o te reo Māori, mā tana whakatairanga kia piki ake te tokomaha o te iwi e kōrero Māori ana me te whakapakari anō i tō rātou matatau ki taua reo.


Te Mātāwai launches survey to develop a free database of te reo Māori revitalisation activities and resources

Te Mātāwai is asking people who have organised, participated in, or funded activities or developed resources to support te reo Māori revitalisation to complete an online survey about their efforts. Information gathered in the survey, He Reo Ora, will be used to create a free database.

Te Mātāwai, the independent statutory entity that is charged with supporting te reo Māori revitalisation in homes and communities on behalf of iwi, Māori and Māori language communities, has commissioned the New Zealand Council of Educational Research
to develop the online survey as part of a wider Māori language revitalisation
research programme.

“Our vision is
that te reo Māori is restored as a nurturing first language in homes and
communities, and so it is important that Te Mātāwai has the information to
share and be informed by, our iwi and sector leaders working with whānau,” says
Te Atarangi Whiu, Tumu Whakarae of Te Mātāwai.

“The language activities and resources people are organising and developing for themselves,
their whānau, and their communities play an important part in restoring the language,” says Ms Whiu.  “The He Reo Ora
online survey will help us get the big picture of these initiatives from all over the country.”

To ensure as much information is collected as possible, Te Wāhanga–NZCER has written to rūnanga, local councils, the regional and sector stakeholders affiliated to Te Mātāwai, and national
organisations introducing He Reo Ora and asking for their support.

The link to the He Reo Ora survey is being shared on social media, and will be open until the 6th of April 2018.