English

Te Mātātupu

Me tae mai ngā RFP mō ngā Mahi Rangahau a Te Mātāwai i mua i te 29 o Paengawhāwhā 2019

E kimi tono ana a Te Mātāwai mō ētahi hōtaka e rua mai i tana pekanga rangahau, a Te Mātātupu.  He wāhanga ngā hōtaka nei o tā mātou kaupapa rautaki hei waihanga i te pūtake mō te mātauranga me te taunakitanga hei tautoko i te whakarauoratanga o te reo Māori i ngā whānau me ngā hapori, i tēnei nā, hei arotake i te whakatinanatanga o te tauira haumitanga a Te Mātāuru mā roto i tētahi arotakenga arataki me ētahi wānanga putanga.

The two projects are as follows.

RE18/02  Wānanga Putanga    Arotakenga  $240,000
RE18/03  Arotakenga Arataki  Arotakenga  $500,000

Ka kitea ngā kōrero motuhake mō tēnā, me tēnā RFP e whakamārama ana i te ārohinga o tēnā, o tēnā hōtaka mā te pāwhiri i te taitara o te hōtaka. Katoa ngā tono mō ngā hōtaka nei me tāpae mai i runga i te whakamahi i tēnei Puka Whakautu.

Me mātua whakaoti mai te Puka Whakautu ka tuku mai ai ā-tāhiko me ngā kōrero tautoko e tika ana ki rangahau@tematawai.maori.nz i mua i te 3pm, te 29 o Paengawhāwhā 2019. Kāore e whakaaehia te tono kape mārō.

I whakatūria a Te Mātāwai e Te Ture mō Te Reo Māori 2016 (“Te Ture”) i te Paengawhāwhā 2016.  

E whakaū anaTe Ture:
• He hinonga motuhake ā-ture a Te Mātāwai e tāpae hautūtanga ana mā ngā iwi me ngāi Māori i tā rātou noho hei kaitiaki mō te reo Māori; me
• te āwhina anō i Te Mātāwai me te Karauna ki te whanake rautaki reo Māori hei tautoko i te whakarauoratanga o te reo Māori, mā tana whakatairanga kia piki ake te tokomaha o te iwi e kōrero Māori ana me te whakapakari anō i tō rātou matatau ki taua reo.