Te Koroneihana

Te Koroneihana tekau-maa-rima o Kiingi Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII

Tuurangawaewae Marae

-