Te Kura Reo ki Pare Hauraki

A total immersion wānanga that focuses on the Māori Language from within the rohe of Pare Hauraki

Coromandel, New Zealand

-