English

Mahi 5: Ngā Whakatau:
Ka pēhea te āhua o te whakatau haumitanga?

Mahi 1:  Rēhitatanga


Ngā mea me mōhio
mō te rēhitatanga

Mahi 2:
Hōtaka/Kaupapa


Ngā hiahia i mua i te tāpae tono mai

Kōrero atu anō

Mahi 3: Ngā TonoMe pēhea te whakaoti mai i tētahi tono

Kōrero atu anō

Mahi 4: 
Aromatawaitanga


Ka aromatawaitia
e tō Pae Motuhake

Kōrero atu anō

Mahi 5: Ngā WhakatauKa riro mā te Poari o Te Mātāwai e whakatau

Kōrero atu anō

Mahi 6 | Step 6: 


Ka tae atu he kōrero ki ngā kaitono katoa

All Applicants are notified

Ka riro mā te Poari o Te Mātāwai e whakatau ngā haumitanga katoa.  Ka tae atu he kōrero ki ngā kaitono katoa a Te Mātāpuna i muri o te tukanga whakatau, ki te whakamōhio atu i te whakatau mō tō tono.

Ka aha au ki te angitū taku tono

Ina whakaaehia te tono, ka mahi tahi tētahi Kaiārahi Haumitanga ki a koe, kua kōrero ki a koe mō te wāhanga ka whai ake:

• Te reta tāpaenga
• Te Tukanga Whakaaetanga Pūtea (he aha tāu ka pūrongo, āhea pūrongotia ai)

I mua i te whakamanatanga o te whakaaetanga pūtea, tērā e tāpirihia ai he here hei whakatutuki māu. Ka matapakina ēnei ki a koe kia mārama ai koe he aha hei whakatutuki māu, mō āhea tutuki ai. Ka tae atu he kōrero mai i Te Mātāwai ina tutuki ngā here.

He aha ka takoto mai ki te whakaaetanga pūtea?

Ki te whakawhiwhia koe ki te pūtea a Te Mātāuru, ka inoihia koe kia tāpae pūrongo tūāmahi mō ngā putanga o te kaupapa mai i te rā e tae atu ai ngā pūtea ki a koe, ka mutu ka whakapā tonu atu mātou ki a koe mō te roanga atu o tō kaupapa, ka āwhina atu hoki ki te hiahiatia.

Mō ētahi atu kōrero

Waea mai ki tētahi kaiārahi haumitanga i 0225289085 me tuku īmēra rānei ki support@tematawai.maori.nz

Kupu Ārahi/Rārangi Tohu mō te whakaoti tono

• Te rēhita ki Te Mātāpuna hei kaiwhakarato kua rēhitatia (mō te tangata takitahi, te whakahaere rānei).  Mōu katoa ēnei kōrero: ko wai te kaitono; tūnga taha ture; kōrero tautoko mō te tangata takitahi; kōrero pūtea me ngā kōrero mō te whakahaere.
• Mō tō kaupapa: Whakamārama whakatepehia mai te mahi e hiahia mahi ana koe, ka mutu he aha ai; he aha ngā tūāmahi (ngā painga ka puta, ka pēhea tō mōhio ki ēnei i te roanga atu o te hōtaka, āhea ēnei ka tutuki?)
• Pūtea mō te hōtaka: ngā kōrero mō ngā moni whiwhi, ngā utu ki te hōtaka (ngā kōrero whāiti tonu me te wāwāhitanga o ngā utu mō ia mahi/tangata whai wāhi atu); me te nui o te pūtea e kimi ana koe
• Mōreatanga ki te kaupapa: whakamahia te tauira kua tāpaea ka whakaoti mai ai me te whakatakoto hoki i ngā mōreatanga matua, ka mutu mā wai, ka pēhea anō te whakahaere i ēnei
• Whakapuakanga: me mātua waitohu mai te tono e tētahi e whai mana ana