English

Mahi 4: Aromatawaitanga:
Ka pēhea te aromatawai i ngā tono?

Mahi 1:  Rēhitatanga


Ngā mea me mōhio mō te rēhitatanga

Mahi 2:  Hōtaka/Kaupapa


Ngā hiahia i mua o te tāpae tono mai

Kōrero atu anō

Mahi 3: Ngā TonoMe pēhea te whakaoti mai i tētahi tono

Kōrero atu anō

Mahi 4: 
Aromatawaitanga


Ka aromatawaitia
e tō Pae Motuhake

Kōrero atu anō

Mahi 5: Ngā WhakatauKa riro mā te Poari o Te Mātāwai e whakatau

Kōrero atu anō

Mahi 6 | Step 6: 


Ka tae atu he kōrero ki ngā kaitono katoa

All Applicants are notified

Katoa ngā tono ka aromatawaitia e te Pae Motuhake e tika ana ki ētahi paearu. Kua takoto ngā tūtohunga a te Pae Motuhake, ki te tautoko me te tāpiri here anō, ki te whakakāhore rānei i te tono. Ko te nui o te pūtea e wātea ana, ko te tutuki o ngā paearu motuhake i te tono, me te whai whakaaro ki ētahi atu tono kei te tūāpapa o ngā tūtohunga.