English

Wāhanga 4: Aromatawaitanga:
Ka pēhea te aromatawai i ngā tono?

Step 1:  RegistrationRegister

Step 2:  Project/initiate


Applications to be completed

More Info

Step 3: ApplicationsSubmit your completed online application form.

More Info

Step 4: AssesmentApplications are assessed by the Pae Motuhake

More Info

Step 5: DecisionsApplications are approved by the Te Mātāwai Board

More Info

Mahi 6 | Step 6: 


Ka tae atu he kōrero ki ngā kaitono katoa

All Applicants are notified

Katoa ngā tono ka aromatawaitia e te Pae Motuhake e tika ana ki ētahi paearu. Kua takoto ngā tūtohunga a te Pae Motuhakeki te: tautoko, ki te tautoko me te tāpiri here anō, ki te whakakāhore rānei i te tono. Ko te nui o te pūtea e wātea ana, ko te tutuki o ngā paearu motuhake i te tono, me te whai whakaaro ki ētahi atu tono kei te tūāpapa o ngā tūtohunga.