English

Wāhanga 3: Ngā Tono:
Me pēhea te whakaoti mai i tētahi tono?

Step 1:  RegistrationRegister

Step 2:  Project/initiate


Applications to be completed

More Info

Step 3: ApplicationsSubmit your completed online application form.

More Info

Step 4: AssesmentApplications are assessed by the Pae Motuhake

More Info

Step 5: DecisionsApplications are approved by the Te Mātāwai Board

More Info

Mahi 6 | Step 6: 


Ka tae atu he kōrero ki ngā kaitono katoa

All Applicants are notified

Me whakaoti taku tono i hea?

Mēnā kua whakaaehia koe hei Kaiwhakarato kua Rēhitatia mā Te Mātāwai, kua whai huarahi koe ki te takiuru me te whakarite i ō pārongo korero, ā, kua pai tō whakaoti tono ā-tuihono nei mā tā mātou punaha ipurangi ki Te Mātāpuna.

Ka whakapā atu mātou ki te katoa o ngā Kaiwhakarato kua Rēhitatia kia whakamāramahia ai i ngā korero katoa mō te rauna haumitanga a tō kāhui, ā, mō te rā o te tuwheratanga me te rā katinga o te rauna me ētahi atu korero.

E whā ngā wāhanga o te tono me mātua whakaoti mai:

1) Mō tō Hōtaka:
2) Te Tautuhi Mōreatanga:
3) Ngā Kōrero Pūtea;
4) me tētahi Whakapuakanga.

Me pēhea au e mōhio ai kua tāpaea taku tono?

Kia tāpaea mai tō tono ka tae atu he īmēra ki a koe e kī ana kua tae mai tō tono, ka āta whakaarohia.