English

Mahi 3: Ngā Tono:
Me pēhea te whakaoti mai i tētahi tono?

Mahi 1:  RēhitatangaNgā mea me mōhio i mua i te rēhita

Mahi 2:  Hōtaka/Kaupapa


Ngā hiahia i mua o te tāpae tono

Kōrero atu anō

Mahi 3: Ngā TonoMe pēhea te whakaoti mai i tētahi tono

Kōrero atu anō

Mahi 4: Aromatawaitanga


Ka aromatawaitia 
e tō Pae Motuhake

Kōrero atu anō

Mahi 5: Ngā WhakatauKa riro ki te Poari o Te Mātāwai e whakatau

Kōrero atu anō

Mahi 6 | Step 6: 


Ka tae atu he kōrero ki ngā kaitono katoa

All Applicants are notified

Me whakaoti taku tono i hea?

Mēnā kua whakaaehia koe hei Kaiwhakarato kua Rēhitatia mā Te Mātāwai, kua whai huarahi koe ki te takiuru me te whakarite i ō pārongo korero, ā, kua pai tō whakaoti tono ā-tuihono nei mā tā mātou punaha ipurangi ki Te Mātāpuna.

Ka whakapā atu mātou ki te katoa o ngā Kaiwhakarato kua Rēhitatia kia whakamāramahia ai i ngā korero katoa mō te rauna haumitanga a tō kāhui, ā, mō te rā o te tuwheratanga me te rā katinga o te rauna me ētahi atu korero.

E whā ngā wāhanga o te tono me mātua whakaoti mai:

1) Mō tō Hōtaka:
2) Te Tautuhi Mōreatanga:
3) Ngā Kōrero Pūtea;
4) me tētahi Whakapuakanga.

Me pēhea au e mōhio ai kua tāpaea taku tono?

Kia tāpaea mai tō tono ka tae atu he īmēra ki a koe e kī ana kua tae mai tō tono, ka āta whakaarohia.