English

Mahi 2: Hōtaka/Kaupapa:
Ngā hiahia i mua i tō tāpae tono mai?

Mahi 1:  Rēhitatanga


Ngā mea mōhio koe mō te rēhita

Mahi 2:  Hōtaka/Kaupapa


Ngā hiahia i mua i tō tāpae tono mai

Kōrero atu anō

Mahi 3: Ngā TonoMe pēhea te whakaoti mai i tētahi tono

Kōrero atu anō

Mahi 4: 
Aromatawaitanga


Ka aromatawaitia
e tō Pae Motuhake

Kōrero atu anō

Mahi 5: Ngā WhakatauKa riro mā te Poari o Te Mātāwai e whakatau

Kōrero atu anō

Mahi 6 | Step 6: 


Ka tae atu he kōrero ki ngā kaitono katoa

All Applicants are notified

I mua i tō tāpae tono ki Te Mātāuru, me tūturu whakaatu koe i tō āheinga mai i te hāngai o te hōtaka e whai ana koe ki te whakatinana, ki te mahere haumitanga a te Kāhui e rite ana.

Kei te mahere Haumitanga ngā kaupapa tōmua me ngā āhuatanga hei whakaatu ake māu.

• Tirohia te hāngai o tō kaupapa ki ngā haumitanga tōmua: tirohia te wāhanga mahere Haumi mō ia Kāhui i
• Ārohia te hōtaka.
• Waihangatia mai ō kōrero pūtea.

He aha ngā kōrero hei whakarite māku mō taku tāpae tono?

Mō ia tono e hiahia mōhio ana mātou:
• He aha tāu ka mahi ai, ko wai hoki ka whai painga atu: me kōrero mai mō ratou, ko wai katoa rātou
• Ko wai ka whai wāhi atu
• Āhea tū ai te kaupapa
• He aha ngā putanga – ko ngā putanga ēnei ka inoihia e mātou kia pūrongohia e koe ina tutuki te kaupapa – arā, he aha ngā painga ka kitea, me pēhea hoki koe e mōhiotia ai te angitū o te kaupapa  
• He kōrero pūtea pono: tae atu ki ngā whiwhinga moni, ngā utu me te pūtea e kimi ana koe i Te Mātāwai
• Ka pēhea tō whakahaere i te hōtaka, ka mutu he aha ngā mōreatanga me ngā take tērā ka ara ake
• Katoa ngā tono mō te $100,000 (neke atu i te $99,999) me tāpae kōrero pakihi mai.

Ngā tono kāore e whāngaihia ki te pūtea?

• Ngā kaupapa kāore e whai ana ki te whakarauora i te reo Māori, kāore rānei e hāngai ana ki te Mahere Haumitanga a-Tau a te Pae Motuhake
• Ngā kaupapa kua whāngai whakatepehia ki te pūtea, ka whāngai whakatepehia rānei ki te pūtea
• Ngā hanga haupū rawa pērā i te whare, i te waka
• Ngā utu, ngā nama rānei o mua atu i te waitohutia o te whakaaetanga pūtea  
• Ngā hōtaka e whāngaihia ana, e tika ana rānei kia whāngaihia ki te pūtea e tētahi atu
• Ngā nama kua noho kē mai
• Ngā utu taha ture
• Ngā haere ki tāwāhi

E hia te pūtea e taea ana e au te tono?

Kāore i ōrite ngā tono, kei te āhua tonu o te kaupapa e whakaaro ana koe. Ahakoa kāore e herea ana te nui o te tono ki tētahi taumata pūtea, me mātua whakaatu mai koe i te uara mō te moni, he aha ngā taunahatanga/kōrero tautoko kei te tūāpapa o te rahi o te hōtaka. Me he nui, he matatini tō hōtaka, me tāpae mai ngā kōrero e whai tikanga ana ki tō tono pakihi.

Ko wai e āhei ana ki te tono?

Kei Te Ture mō Te Reo Māori 2016 ngā kōrero ārahi mō te hunga e āhei ana ki te tono pūtea haumitanga i raro i te karangatanga Kāhui-ā-Iwi a Te Mātāuru.  E rārangi mai ana ēnei iwi i tā mātou pae tukutuku www.tematawai.maori.nz.  E taea ana e te tangata, e te whakahaere (kua rēhita) e whai hononga ana ki te iwi, ki te hapū o roto i tō rātou rohe te tāpae tono. Ehara i te mea me mātua noho koe ki tō rohe, engari me mātua noho ki Aotearoa.