English

Mahi 1: Rēhitatanga:
Ngā mea me mōhio koe mō te rēhita.

Mahi 1:  Rēhitatanga


Ngā mea me mōhio koe mō te rēhita

Mahi 2:  Hōtaka/Kaupapa


Ngā hiahia i mua o tō tāpae tono

Kōrero atu anō

Mahi 3: Ngā TonoMe pēhea te whakaoti mai i tētahi tono

Kōrero atu anō

Mahi 4: Aromatawaitanga


Ka aromatawaitia
e tō Pae Motuhake

Kōrero atu anō

Mahi 5: Ngā WhakatauKa riro mā te Poari o
Te Mātāwai e whakatau

Kōrero atu anō

Mahi 6 | Step 6: 


Ka tae atu he kōrero ki ngā kaitono katoa

All Applicants are notified

Āhea koe rēhita ai, ki hea koe rēhita ai?

E whakahau ana mātou kia rēhita koe i mua i te tuwheratanga o te rauna haumitanga, i te mea ka tukuna atu he kōrero matua ki a koe.
E tīmata ai tō rēhita, haere ki tā mātou punaha ipurangi mō te whakahaere i ngā mahi tohatoha pūtea ki Te Mātāpuna.

Ina uru atu koe, me rēhita koe hei tangata takitahi, hei whakahaere rānei. Me uru atu ō kōrero whakapā (to wāhitau, to tau waea, to īmēra me ngā kōrero mātāmua e taea atu ai koe (me ngā kōrero whakapā) me whakarārangi mai anō to/o iwi, tō rāngai rānei.
Kia rite mai anō ngā kōrero e whai ake nei mō tō rēhitatanga ā-tuihono.

Mō te tangata takitahi, kia rite mai:
1) Ō kōrero whaiaro.
2) Tō Tau Rēhitatanga GST (mēnā e rēhita ana koe mō te GST).
3) Tō Tohu Tuakiri (tō uruwhenua o Aotearoa - e mana tonu ana, i pau rānei te mana i ngā tau e 2 ka hipa, engari kaua mēnā kua whakakāhorea, kua kōpekatia, kua kino rānei; Tiwhikete Tuakiri o Aotearoa; Raihana Taraiwa o Aotearoa).
4) Kia rua neke atu ngā taituarā mōu (tāpaea mai ngā kōrero whakapā me tētahi reta tautoko i tēnā, i tēnā tangata).

Mō te whakahaere, kia rite mai:
1) Ngā kōrero whakapā mō te whakahaere (tae atu ki tētahi tangata mātāmua, mātāmuri anō hei whakapā atu).
2) Te Tau Rēhitatanga GST a te whakahaere (mēnā kua rēhitatia mō te GST).
3) Kei te āhua tonu o te momo whakahaere, engari:
3.1) Me he kamupene taunahatanga whāiti, kia rite mai: te tau kamupene, te Tau Pakihi o Aotearoa, me ētahi atu kōrero taha ture (ki te hiahia koe).
3.2) Me he rōpū tiaki, he manatōpū rānei, kia rite mai: te Tau Pakihi o Aotearoa (ki te hāngai), te Tau Rōpū Aroha (ki te hāngai), me ētahi kōrero taha ture (ki te hiahia koe).
3.3) Me he rōpū hoa kōtui, kia rite mai: ngā ingoa o ngā hoa kōtui, me ngā kōrero taha ture.
3.4) Ki te taka mai ki raro i tētahi atu karangatanga, kia rite mai koe ki te: tohu mai i te momo whakahaere, kia pai ai tā mātou whakapā atu ki a koe i muri o tō tāpae mai i tō tono, mō ētahi kōrero whāiti mō te hanganga. Ka pai anō tō tuku ake i ngā kōrero taha ture.
4) Ngā kōrero whakapā mō te rōia ka noho hei māngai mō te whakahaere (ki te hāngai).
5) Ngā kōrero whakapā mō te kaitātari kaute o te whakahaere, mēnā he kohinga kaute ā te kamupene kua tātarihia.
6) Ngā taunahatanga tē kitea (he kape o ngā kaute kua tātarihia, he reta rānei mai i tō kaikaute, he kōrero whakaū anō/rānei i a koe e kī ana kāore he taunahatanga tē kitea a te whakahaere).
7) Ētahi taituarā tokorua neke atu (tāpaea mai ngā kōrero whakapā me tētahi reta tautoko mai i tēnā, i tēnā taituarā).

Ko wai ka āhei ki te rēhita?

Mō te Kāhui ā-Iwi, me whai whakapapa koe ki tētahi o ngā iwi kei te rārangi o taua Kāhui ā-Iwi e rārangihia ana i Te Ture mō Te Reo Māori 2016.

He aha i rēhita ai?

Ko ērā anahe e noho ana hei kaiwhakarato kua rēhitatia i Te Mātāpuna e āhei ana ki te tono ki tētahi rauna haumitanga a Te Mātāwai. Ina oti tō rēhita mai, ka tukuna atu anō he ara mōu ki te tukanga tono me ngā kōrero mō te tuwheratanga me te katinga o ngā rauna haumitanga.

Ngā Pātai Puta Auau mō te rēhitatanga.

He aha te kōnae taunahatanga tē kitea?

Tērā pea ko tētahi o ēnei e whai ake nei:
• he kape o ō kaute o nā tata nei kua tātarihia, he tauaki pūtea rānei,
• he tuhinga kōrero mai i tō kaikaute, mai i te whakahaere rānei e whakaū ana kāore he taunahatanga tē kitea

He aha te Kōrero Tautoko?

Ka taea te inoi kōrero tautoko i te tangata ahakoa ko wai, i te whakahaere, i te rōpū rānei kua noho kaimahi koe mā rātou (e mahi ana rānei koe mā rātou) mō tētahi kaupapa Māori e arotahi ana ki te reo Māori ki te hapori rānei.

He aha te hiahia mō te kōrero tautoko a te tangata takitahi?

Mō te tangata takitahi, me tuku ake ko tētahi reta tautoko kua waitohua, ko tētahi īmēra rānei mai i ngā taituarā.

Ka pēhea te tohu tuakiri mō te tangata takitahi

Ko tētahi o ngā puka e whai ake nei, engari ki te tukua ake he tohu tuakiri whai whakaahua, me tino mārama te whakaahua me ngā kōrero
• Uruwhenua o Aotearoa - e whai mana ana, kua pau rānei te mana i ngā tau e 2 ka hipa, engari kaua mēnā kua whakakāhorea, kua kōpekatia, kua kino rānei
• Tiwhikete Tuakiri o Aotearoa
• Raihana Taraiwa o Aotearoa

Kia noho mōhio mai, ko ngā rēhitatanga anahe kua tāpaea mai, kua whakaaehia ano, e āhei ana ki te tono ki tētahi rauna a Te Mātāpuna e tuwhera ana.