About

“Te reo Māori is restored as a nurturing first language”

This is the vision of a new Māori language strategy called the Maihi Māori Strategy that was developed
by and for iwi, Māori and Māori language communities.

Early in 2017, Te Mātāwai met with all stakeholders nationwide to gather feedback on Māori language initiatives in homes and communities, their aspirations for te reo Māori and the role of Te Mātāwai in realising these aspirations. 

The feedback informed the development of the Maihi Māori 2017-2040 Strategy.

Maihi MāoriMore Info

Te Mātāwai

I whakatūria a te Mātāwai i raro i Te Ture mō Te Reo Māori 2016 ki te ārahi i ngā mahi whakarauora i te reo Māori mā ngā iwi me ngāi Māori. I whakamanahia te Ture i te Whare Pāremata i te 14 o Paengawhāwhā 2016, ka mutu i tuhia ki te reo Māori me te reo Ingarihi. Heoi, e mana ana ko te tuhinga Māori, koia anō te whakahounga o Te Ture Reo Māori 1987.

Ngā Mātāpono o Te Mātāwai 

He reo tuku iho te reo taketake o Aotearoa


Ko ngā iwi me ngāi Māori ngā purutanga mauri o ‘Te Whare o Te Reo Mauri Ora’


Poua, whakatipuria, tāwharautia te reo ūkaipō i roto i ngā hapori


Kia raka te mauī, kia raka te katau


Kia ū ki te wairua Māori

Maihi Māori

More Info

Our People

There are 13 members of the Te Mātāwai board. Seven are appointed by Iwi Clusters (Kāhui ā-Iwi), four appointed by Reo Tukutuku (Māori language stakeholder organisations) and two appointments are made by the Minister for Māori Development.

More Info

Iwi Representatives

TE TAI TOKERAU

Waihoroi Shortland

(Ngāti Hine and Te Aupouri)

Waihoroi Shortland has more than 30 years’ experience working in te reo Māori-related media, film and theatre. He has also worked extensively throughout Te Tai Tokerau in both the public and private sector from the Māori Land Court to working as a Māori Community Officer in Auckland, Pukekohe and Kaitāia. Waihoroi was a Commissioner for Te Taura Whiri i te Reo Māori and a former member of the Māori Television Services Board. He started his role as a board member for Te Mātāwai on 08 August 2016 for a three-year term. He is also the Hoa Toihau of the board.

TAINUI

Charlie Tīare Tepana

(Ngāpuhi, Ngāti Raukawa, Rangitāne, Te Uri o Hau, Ngāti Rangiwewehi, Ngāti Pākehā, Kōtimana)

Tīare Tepana was elected by Tainui in mid-2019. He has extensive experience working in the iwi and community Māori language revitalisation space.  His leadership experience saw him play a leading role in the development and implementation of the Raukawa Tribal Māori Language Revitalisation Strategy, ‘Whakareia Te Kakara o te Hinu Raukawa’.  He was a member of the 2014 Ministerial Māori Language Advisory Group established to review and make recommendations on the Māori Language Act 1987 which was repealed with the enactment of the Te Ture mō Te Reo Māori 2016 / Māori Language Act 2016. Before joining the Te Mātāwai board, Tīare was a member of the Te Taura Whiri i te Reo Māori board.  

Mātaatua

Te Kahautu Maxwell

(Te Whakatōhea, Ngāi Tai, Te Whanau-a-Apanui, Ngāti Awa, Ngāti Porou, Tūhoe, Ngāti Maniapoto)

Te Kahautu is currently an Associate Professor in the Faculty of Māori and Indigenous Studies  at the University of Waikato. He is an expert in te reo and tikanga Māori and has a strong background in kapa haka. He is the tutor and composer for Ōpōtiki Mai Tawhiti and is currently the Mātaatua rohe delegate to Te Matatini. Te Kahautu sits on the Whakatōhea Māori Trust Board and is Chair of the Hāhi Ringatū. He was a  Paepae Motuhake; Independant Panel member as well as being a former member on Te Waka Toi.

TE ARAWA

Muriwai Ihākara

(Te Arawa, Ngāti Kuri, Ngāti Porou)

Muriwai Ihākara was elected as the Te Arawa representative to the Te Mātāwai board in mid-2019. He is an advocate of Te Reo Māori me ōna tikanga. He is also an active mahi haka pouako and pou -whiriwhiri a current adjudicator of haka regionals and a past member of Te Matatini adjudication panels. Muriwai has 14 years of senior leadership experience having served as Te Tumu Whakahaere Māori of Creative New Zealand –The NZ Arts Council from 2002-2016. He also has governance experience including being the past Chair of Te Kura o Rotoiti, past member of Te Matatini Past Chair of The Wellington Māori Cultural Society and he is currently Chair of Te Awhe Marae – Maketu, Chair of Ngāti Pikiao Ahurei, and Chair Pūkenga Kōeke o Ngāti Pikiao.

Te Tai Rāwhiti

Mātai Smith

(Rongowhakaata, Ngāi Tāmanuhiri, Ngāti Kahungunu ki te Wairoa )Mātai served on the Tairāwhiti Pae Motuhake over the past three years and was elected to the Board of Te Mātāwai by Tairāwhiti in Oct-2019.  He has extensive experience working in broadcasting as an award-winning presenter and producer, who has graced our television screens for more than two decades. Mātai was a graduate from the first intake of Te Panekiretanga o Te Reo and exhibits an unquestionable commitment to the revitalisation of te reo Māori via the plethora of shows he has fronted over the years.  Current Station Manager for iwi radio station, Tūranga FM where he continues to work tirelessly, to ensure te reo Māori continues to grow and flourish in Gisborne.   His leadership and governance experience has seen Mātai lead the genesis, development and fruition of both the Rongowhakaata and Ngāi Tāmanuhiri rautaki reo as well as sit on the governance boards of a whānau trust, Te Tira Whakaari and also acting as Deputy Chairman for Te Whakaruruhau o Ngā Reo Irirangi Māori.    

TE TAI HAU-Ā-URU

Karepa WallAs a strong Māori brought up through traditional tikanga, Karepa has developed good leadership and strategic skills, an ability to craft visions, communicate effective messages to government and his team. He is focused on his people and the best outcomes for our futures - our tamariki and mokopuna.

TE WAIPOUNAMU

Paulette Tamati-Elliffe

(Kāi Tahu, Te Ātiawa, Ngāti Mutunga)

Paulette Tamati-Elliffe has been involved with Kotahi Mano Kāika the Ngāi Tahu Māori language strategy since signing her whānau up in 2000 when it was first launched. Paulette and her partner Komene have been on their te reo Māori journey, raising their tamariki in te reo Māori as the main language of their home in Dunedin. Paulette is a graduate of ‘Te Panekiretanga o Te Reo’ and brings experience in facilitation, planning, education, teaching, waiata performance and composition. She started her role as a board member for Te Mātāwai on 01 December 2017 for a three-year term.

Te Reo Tukutuku Representatives

Te Mātauranga

Mereana Selby

(Ngāti Raukawa, Ngāti Huia, Ngāti Porou)

Mereana Selby started as a secondary school teacher of te reo Māori and Physical Education. She then took up a position at Wellington College of Education in bilingual teacher training. She then joined Te Wānanga o Raukawa as Kaihautū for the faculty responsible for the delivery of Māori medium teacher training programmes. In 2007 Mereana was appointed as Tumuaki at Te Wānanga o Raukawa and is the first woman CEO of a Wānanga. She is the Chair of Te Tauihu o Ngā Wānanga - the association of the three wānanga. Mereana started her role as a board member for Te Mātāwai on 28 June 2016 for a two-year term. She was also appointed as Hoa Toihau.

Te Hunga Noho Tāone

Hēmi Dale

(Te Rarawa, Te Aupōuri)

Hēmi Dale is currently the Director of Māori Medium Education at Te Puna Wānanga, the School of Māori Education at the University of Auckland. He holds a Māori language Translators and Interpreters Certificate and also graduated from ‘Te Panekiretanga o te Reo Māori’. For more than 25 years Hēmi has been at the forefront of the development of Māori medium education. More recently Hēmi has been working on the development of the national Māori medium NCEA levels 1, 2 and 3 achievement standards for social sciences, geography, economics and history. Hēmi started his role as a board member for Te Mātāwai on 01 July 2017 for a three-year term.

Te Pāpāho

Kylie Brown

(Ngāi Takoto, Te Aupōuri, Ngāti Porou)

Kylie Brown’s experience includes Māori radio, Māori television production and communications. Kylie is a Board member of Te Hiku Media, provides technical Māori language advice to the New Zealand National Geographic Board, is an Editor of the dictionary He Pātaka Kupu, and in 2011 was established as the first Principal Linguist of Te Taura Whiri i te Reo Māori.
Kylie was appointed as the new Media representative to the Board of Te Mātāwai.  The appointment is effective from Monday 01 October 2018 for a three-year term. 

Te Hapori

Teina Boasa- Dean

(Ngāi Tūhoe, Ngāti Kahungunu, Ngāti Raukawa, Ngāti Tūwharetoa)

Teina Boasa-Dean was appointed as the new Community representative to the Board of Te Mātāwai. The appointment started on Wednesday 10 October 2018 for a three-year term.  Teina replaces outgoing Community representative Hiria Hape whose term expired in July 2018.

Ministerial Representatives

Robin Hapi

(Ngāti Kahungunu, Rangitāne)

Robin Hapi has extensive governance and senior management experience across a range of government, private and community organisations. He was previously CEO of Aotearoa Fisheries Ltd for three years and CEO of the former Treaty of Waitangi Fisheries Commission for 13 years. His current positions include Te Amokapua (Chair) of the Council of Te Wānanga-o-Raukawa, a board member of Callaghan Innovation, Te Pou Matakana the North Island Commissioning Agency for Whānau Ora, and New Zealand Trade and Enterprise. In 2016, he became a Companion of the New Zealand Order of Merit for services to Māori, community and governance. Robin started his role as a board member for Te Mātāwai on 30 August 2016 for a two-year term.

Reikura Kahi

(Waikato,Ngāti Hine, Ngāti Porou, Te Whānau-a-Apanui, Kuki Airini)Reikura Kahi was appointed to the Board of Te Mātāwai by Māori Development Minister HonNanaia Mahuta in 2019. Reikura is one of the first generation kōhanga reo, kura kaupapa and whare kura graduates. She  brings a unique rangatahi perspective to the Board. As one of the founding members of Ngā Tumanako kapa haka, she has extensive governance experience including Chair and member of Ngā Tūmanako Incorporated Society, and has been a member of Te Puna Reo o Manawanui and Manawanui Charitable Trust. A Māori language consultant and graduate of Te Panekiretanga o te Reo Māori she also holds a Bachelor of Arts degree and Graduate Diploma in Early Childhood Education from Auckland University. Her work experience includes Programme Commissioner at Māori Television where she ensured programmes aligned with language strategies, and maintained the quantity and quality of te reo within the programmes. She was also assessor for Te Māngai Pāho and company director for Te Wheke Group ,which nurtures Māori and Pacific film talent.

Our Management Team

Poia Rewi

(NgātiManawa, Tūhoe, Te Arawa, Ngāti Whare, Tūwharetoa)

Poia is renowned for his work in te reo Māori revitalisation, whaikōrero and research. His main areas of research and teaching, and community engagement involve Māori language, culture, education and performing arts exemplify the innate knowledge he brings to this role.

Poiais the Principal Investigator on the three-year Ngā Pae o te Māramatanga Pae Tawhiti initiative on the te Reo me ngā tikanga Māori platform which investigates normalising the Māori language and culture and collectivising research in these areas.

Poia joins the Te Whare o te Reo Mauriora whānau as Tumu Whakarae at the beginning of the Māori new year from 1 July.Juliet Robinson
(Ngāti Tuwharetoa, Ngāti Kahungunu)

Juliet hasover 25 years’ experience and, for the last two decades, has been contracting to the public and private sector in a variety of roles. She has had the privilege of working in a number of high profile policy areas of importance to Māori, such as Māori Broadcasting; Intellectual Property Rights policy, including the WAI 262 claim; Foreshore and Seabed (now Takutai Moana) and Treaty Settlement negotiations;  the Waitangi Tribunal and more recently, Māori health policy.

Her role at Te Mātāwai has seen her step outside of the core public sector for the first time in many years, and the insights, experience  and relationships that she brings to her role at Te Mātāwai ensures that our vision for te reo Māori is upheld, not only within Te Whare o Te Reo Mauri Ora – the partnership between Māori and the Crown to advance te reo Māori revitalisation – but also across the public sector at large.

You can contact Juliet at juliet.robinson@tematawai.maori.nz

Keryn Goldsmith – Investment Manager

(Ngāti Porou)

Keryn is on secondment from her home role as the Evaluation Research and Methodology Manager at the Education Review Office (ERO).  As the Te Mātāwai Investments Manager, Keryn draws on her vast experience in the public sector to help our Pae Motuhake and clients achieve their best results. With over a decade spent working in the education sector for the Ministry of Education and the Education Review Office, Keryn brings with her a vast set of skills including stakeholder engagement and knowledge of Māori education.

You can contact Keryn at keryn.Goldsmith@tematawai.maori.nz

Ria Tomoana – Research Manager

(Ngāti Kahungunu, Ngāti Pāhauwera, Te Atiawa ki te Upoko o te IkaNgāi Takoto, Te Aupōuri, Ngāti Porou)

Ngāti Kahungunu, Ngāti Pāhauwera, Te Atiawa ki te Upoko o te Ika Ria joined Te Mātāwai in May 2019. She has a Masters in applied linguistics from Victoria University and extensive expereince in te reo Māori research and revitilisation. She has experience as a consultant and has held senior positions with Te Paepae Arahi Trust, Te Taura Whiri i te reo Māori, Whitireia and Te Puni Kokiri.  

You can contact Ria at ria.tomoana@tematawai.maori.nz

Craig Owen - Advisor

Craig is an experienced public sector consultant and contractor who has been with Te Mātāwai since inception in 2016. He was instrumental in developing our organisational policies and processes and continues to be a key member of the leadership team.  In addition to Te Mātāwai, Craig works with a number of public sector clients in his consultancy business who have included The Ministry for Culture and Heritage, State Services Commission (Leadership Development Centre), Ministry for Social Development, Social Investment Agency, Department of Internal Affairs and Te Taura Whiri i te reo Māori.  He is the Chair of the Audit and Risk Committee for Te Māngai Pāho and a member of the Public Sector Consultation Committee for the Institute of Chartered Accountants Australia and New Zealand.  Before starting his consultancy, Craig held roles with senior positions with Te Puni Kōkiri and the Department of Labour.  

You can contact Craig at craig.owen@tematawai.maori.nz  

Charmaine Ngarimu - Communications Manager

(Ngāti Porou, Whanau-a-Apanui)

Charmaine started contracting with Te Mātāwai in September 2019. She has experience in communications, marketing and events and has worked across central and local government, and in the private sector.   Prior to joining Te Mātāwai, Charmaine led the public affairs team for Airways New Zealand. She has also managed teams for Auckland Tourism, Events and Economic Development, Māori Television, the Australian High Commission and has managed communications, media and public relations programmes for some of the world’s largest events including Rugby World Cup, World Masters Games and Volvo Ocean Race.  

You can contact Charmaine at charmaine.ngarimu@tematawai.maori.nz  

Investments

Te Mātāuru is a contestable investment fund that targets home and community-based Māori language revitalisation 
initiatives which contribute to revitalising te reo Māori as a nurturing first language.

Te Mātāuru is supported by the Maihi Māori Strategy and the annual investment plans for each of the Eight Clusters
Te Tai TokerauTainuiTe ArawaMātaatuaTe Tai RāwhitiTe Tai Hau-ā-uruTe Waipounamu and Te Reo Tukutuku.

Thank you to those of you who have successfully submitted an
application for te reo Māori revitalisation in homes and communities.
The second round investments for all kāhui have now closed.

For more investment support emailsupport@tematawai.maori.nz

What you need to know for registration and to submit an application is outlined in the steps below.
Also please ensure that your application aligns with your clusters annual investment plan.

Step 1:  RegistrationRegister

Step 2:  Project/initiate


Applications to be completed

More Info

Step 3: ApplicationsSubmit your completed online application form.

More Info

Step 4: AssessmentApplications are assessed by the Pae Motuhake

More Info

Step 5: DecisionsApplications are approved by the Te Mātāwai Board

More Info

Mahi 6 | Step 6: 


Ka tae atu he kōrero ki ngā kaitono katoa

All Applicants are notified

Te Mātāuru Investment Fund
Application Info

Te Mātāuru has two categories through which funding support may be accessed:

1. Kāhui ā-Iwi: a category based on iwi affiliation

Apply now

2. Kāhui ā-Reo Tukutuku: a sector specific category for Te Mātauranga, Te Pāpāho and Te Hapori projects and activities

Apply now
Te Mātātupu

Funding for te reo Māori Research

Coming soon
Te Matatū

Monitoring the revitalisation of te reo Māori

Coming soon

Our Clusters

The eight Clusters will each establish a Cluster panel or Pae Motuhake made up of te reo Māori advocates from within each Cluster. Each Pae Motuhake provides positive leadership of te reo Māori at a local and regional level along with determining the range of te reo Māori language revitalisation needs. They’ll use research to inform decisions and provide quality advice and recommendations to the Te Mātāwai Board. 
The seven iwi Pae Motuhake will be chaired by their Te Mātāwai Board member.
All eight Pae Motuhake will develop Annual Investment Plans for their clusters that aligns with the
Maihi Māori Strategy. 

Te Tai Tokerau

 • Te Aupōuri
 • Ngāti Kahu
 • Ngāti Kuri
 • Ngāpuhi
 • Ngāpuhi ki Whaingaroa-Ngāti Kahu ki Whaingaroa
 • Te Rarawa
 • Ngāi Takoto
 • Ngāti Wai
 • Ngāti Whātua
 • Te Kawerau ā Maki
 • Te Uri-o-Hau
 • Ngāti Rehua (Great Barrier Island)
 • Ngāti Manuhiri
 • Ngāti Whātua o Kaipara
 • Ngāti Whātua o Ōrākei
 • Te Roroa
Go to Page

Mātaatua

 • Ngāti Pūkenga
 • Ngaiterangi
 • Ngāti Ranginui
 • Ngāti Awa
 • Ngāti Manawa
 • Ngāi Tai ki Tōrere
 • Tūhoe
 • Whakatōhea
 • Te Whānau-a-Apanui
 • Ngāti Ruapani ki Waikaremoana
 • Ngāti Whare
Go to Page

Te Arawa

 • Ngāti Pikiao (Te Arawa)
 • Ngāti Rangiteaorere (Te Arawa)
 • Ngāti Rangitihi (Te Arawa)
 • Ngāti Rangiwewehi (Te Arawa)
 • Tapuika (Te Arawa)
 • Tarāwhai (Te Arawa)
 • Tūhourangi (Te Arawa)
 • Uenuku-Kōpako (Te Arawa)
 • Waitaha (Te Arawa)
 • Ngāti Whakaue (Te Arawa)
 • Ngāti Tūwharetoa
 • Ngāti Mākino (Te Arawa)
 • Ngāti Tūwharetoa ki Kawerau (Bay of Plenty)
 • Ngāti Tūrangitukua
 • Ngāti Kearoa/Ngāti Tuara
 • Ngāti Rongomai
 • Ngāti Tahu-Ngāti Whaoa (Te Arawa)
Go to Page

Te Tai Rāwhiti

 • Ngāti Porou
 • Te Aitanga-a-Māhaki
 • Rongowhakaata
 • Ngāi Tāmanuhiri
 • Ngāti Kahungunu
 • Rangitāne (Dannevirke, Hawke’s Bay, and Wairarapa)
 • Ngāti Pāhauwera
 • Mana Ahuriri
 • Maungaharuru-Tangitū
 • Heretaunga Tamatea
 • Ngāti Rākaipaaka
Go to Page

Te Tai Hau-ā-uru

 • Te Ātiawa (Taranaki)
 • Ngāti Maru (Taranaki)
 • Ngāti Mutunga (Taranaki)
 • Ngā Rauru
 • Ngā Ruahine
 • Ngāti Ruanui
 • Ngāti Tama (Taranaki)
 • Taranaki
 • Ngāti Apa (Rangitīkei)
 • Te Āti Haunui-a-Pāpārangi
 • Ngāti Haua (Taumarunui)
 • Ngāti Rangi
 • Ngāti Hauiti
 • Te Ātiawa (Wellington)
 • Muaūpoko
 • Rangitāne (Manawatū)
 • Ngāti Raukawa (Horowhenua and Manawatū)
 • Ngāti Toa Rangatira (Wellington)
 • Te Ātiawa ki Whakarongotai
 • Ngāti Tama ki Te Upoko o Te Ika (Wellington)
 • Ngāti Kauwhata
Go to Page

Te Waipounamu

 • Te Ātiawa (South Island)
 • Ngāti Kōata
 • Ngāti Kuia
 • Moriori
 • Ngāti Mutunga (Chatham Islands)
 • Rangitāne (South Island)
 • Ngāti Rārua
 • Ngāi Tahu/Kāi Tahu
 • Ngāti Tama (South Island)
 • Ngāti Toa Rangatira (South Island)
 • Ngāti Apa ki Te Rā Tō
Go to Page

Te Reo Tukutuku

There are four sector interest areas that make up Te Reo Tukutuku Investment Cluster:
Te Hapori, Te Mātauranga, Te Pāpāho and Te Hunga Noho Taone.

Te Hapori
Te Pāpāho
Te Mātauranga
Te Hunga Noho Tāone
Go to Page

Research

Te Mātātupu: Māori Language Revitalisation Research

Underpinning the initial and ongoing development of both the Maihi Māori Strategy and the investment programme Te Mātāuru,
is a robust Māori language research framework and plan.
Focused and defining information needs on the basis of what currently exists (useful) and that which needs to be created.
Te Mātāwai intends this output area to not only inform the Maihi Māori Strategy outputs and outcomes,
but also to provide leadership around the overall monitoring of Māori language vitality.

We will achieve this by: Supporting research that contributes to the aspirations of the Maihi Māori Strategy
Supporting a sector-wide understanding of te reo use and capability at a community level and the resources available to them
Collaborating with te reo Māori sector to develop a medium-term research programme and strategy.

Contact

Office
Email: patai@tematawai.maori.nz | Phone: +64 4 499 8907 
Address: Level 4, 139 Featherston Street, Wellington 6011 | PO Box 844, Wellington 6140

Investment Support
Email: support@tematawai.maori.nz

Media Only
Email: support@tematawai.maori.nz | Phone: +64 4 499 8907