About

“Kia ūkaipō anō te reo”


Koia nei te wawata o te rautaki reo Māori hou e kīia nei ko te Maihi Māori.
I whanaketia te rautaki e te iwi mā te iwi, mā te Māori me ngā hapori reo Māori.


I te tōmuatanga o te tau 2017 ka hui atu a Te Mātāwai ki te hunga whai pānga ki te reo Māori o te motu
ki te kimi i ō rātou whakaaro mō ngā kaupapa reo Māori i ngā kāinga me ngā hapori,
ō rātou wawata mō te reo Māori me te wāhi ki Te Mātāwai e whakatinanahia ai ngā wawata nei.


Nā runga i ngā kōrero i tāpaea mai e te iwi ka whanaketia te Rautaki Maihi Māori 2017-2040.

Maihi MāoriMore Info

Te Mātāwai

I whakatūria a te Mātāwai i raro i Te Ture mō Te Reo Māori 2016 ki te ārahi i ngā mahi whakarauora i te reo Māori mā ngā iwi me ngāi Māori. I whakamanahia te Ture i te Whare Pāremata i te 14 o Paengawhāwhā 2016, ka mutu i tuhia ki te reo Māori me te reo Ingarihi. Heoi, e mana ana ko te tuhinga Māori, koia anō te whakahounga o Te Ture Reo Māori 1987.

Ngā Mātāpono o Te Mātāwai 

He reo tuku iho te reo taketake o Aotearoa


Ko ngā iwi me ngāi Māori ngā purutanga mauri o ‘Te Whare o Te Reo Mauri Ora’


Poua, whakatipuria, tāwharautia te reo ūkaipō i roto i ngā hapori


Kia raka te mauī, kia raka te katau


Kia ū ki te wairua Māori

Maihi Māori

Me pāwhiri a konei ki te tiki atu i te PDF | Click here to download the PDF

He aha te
Maihi Māori?

He rautaki reo Māori hou Te Maihi Māori i whakawhanakehia e ngā iwi, e te Māori, e te hapori reo Māori me te hunga whai wāhi ki te reo, mā rātou anō.

I pēhea te whakawhanake i te Maihi Māori?

I te tīmatanga o tēnei tau, i hui atu a Te Mātāwai (arā, ngā māngai mō ngā iwi me ngā rāngai kei te Poari) ki ngā iwi, ki te Māori, ki ngā hapori Māori me te hunga whai wāhi ki te reo o te
motu ki te whakaemi i ā rātou uruparenga mō ngā kaupapa reo Māori i ngā hapori,
ō rātou wawata mō te reo Māori me te wāhi ki Te Mātāwai e ea ai aua wawata.  I whakatakotohia mai te Maihi Māori i aua uruparenga rā.

Kei a wai te kawenga mō te Maihi Māori?

Kei te katoa.  Ko tā Te Mātāwai he ārahi i te whakatinanatanga o te Maihi Māori, he mahi ngātahi ki te iwi, ki te Māori, ki ngā hapori Māori, ki te hunga whai wāhi ake ki te reo mō ngā kaupapa haumi me ngā kaupapa rangahau.

Te Whare o Te Reo Mauri Ora

He kaupapa here tūmatanui hou Te Whare o Te Reo Mauri Ora i whakatakotohia hei wāhanga mō Te Ture Mō Te Reo Māori (2016).  E tautoko ana Te Whare o Te Reo Mauriora i ngā kawenga motuhake a te Karauna me ngā iwi/Māori mō te whakarauora i te reo Māori, e whakamana ana i te wāhi ki ngā kawenga me te noho mana motuhake a te iwi Māori mō te āhua ki tō tātou reo.
E whakaatu ana te ‘whare’ i te wāhi ki tēnā, ki tēnā, ina koa, ko te Maihi Māori kei te taha mauī o te whare - te Taraiti, te taha ki te tangata whenua (te mana kāinga); ko te Maihi Karauna kei te taha whānui, kei te taha katau o te whare – te Taranui, te taha ki te manuhiri.

Kotahi te Whare, Kotahi te Kaupapa

I te noho tahi mai ki te whare kotahi, e tuia ana ngā iwi/Māori me te Karauna i runga i te kaupapa kotahi, ko te whakarauora i te reo Māori tērā.

He aha te
Maihi Karauna?
What is the
Maihi Karauna?

Ko te Maihi Karauna te rautaki reo hou i whakatakotohia (i runga i ngā whakamāherehere a Te Mātāwai) e te Karauna. E arotahi ana ki te whakapakari ake i te haere kōtui a ngā tini mahi
a ngā tari me ngā hinonga a te Karauna e tino hāngai ai ngā putanga mō te reo
Māori. Ka arotahi te Maihi Karauna ki ngā huarahi e tūturu ai te tautokona o te reo Māori ā-motu, ā-rohe, ka mutu e tautoko ana anō i te arotahi a te Maihi Māori ki ngā kāinga me ngā hapori.

He aha ngā
wāhanga matua
o te Maihi Māori?

 • TE WHĀINGA TĀHUHU
 • NGĀ WHĀINGA HEKE
 • NGĀ WHĀINGA RONGOMAIORO
 • TE ARA WHAKATUTUKI
 • NGĀ WHĀINGA POU TĀHŪ
 • NGĀ TŪTOHU
 • TE KORURU

Te Whāinga Tāhuhu

Ko te whakatakoto rautaki e arotahi ana ki te reo Māori i te kāinga kei te uho o te Maihi Māori.  Koia nei anō kei te tūāpapa o te wawata o te Maihi Māori – "kia ūkaipō anō te reo". E noho hira mai ana anō te whai kia āwhiowhio te hau aroha ki te reo i te motu me ngā rohe, e tautokona ai te kōrero i te reo i waho atu o te kāinga, e tūturu ai te āhei atu ki te reo haumako, te reo e rite ana me te reo e hāngai ana.  Kua arotahi ā mātou whakamāherehere ki te Karauna ki tēnei, me te aha, e kitea ana tā rātou manaaki i te whakaaro i tō rātou wawata "kia māhorahora te reo".

Ngā Whāinga Heke

E whai ana i te wawata whānui o te Maihi Māori ētahi putanga taumata tiketike e rua e arotahi ana ki ētahi āhuatanga e rua e hāngai ana ki te whakarauora i te reo Māori i ngā kāinga.

TE HUA 1 | OUTCOME 1: TUAKIRI
Ko te pou ia tēnei e hāpai ana i te kōrerotia o te reo Māori hei tohu i te iwi, hei paihere i te hapori.


Ko te aronga matua o te Tuakiri ko te 'whakamahi' i te reo Māori - e pēhea ana te kukume a te tangata i tēnei āhua, he aha rānei tō te reo e kukume ana i te tangata. Kei te āhua tonu o te tirohanga tuakiri me te noho māori mai, te noho hāngai mai o te reo me ngā tikanga ki te takiwā kōrero.

TE HUA 2 | OUTCOME 2: WHAKATUPURANGA
Ko te pou ia tēnei e hāpai ana i ngā whānau kia ūkaipō anō te reo Māori i roto i ō rātou kāinga.

Kei te pū o te Whakatupuranga ko te whai mahere me te whakaoho i te whānau ki te reo (ki ngā kaitiaki tonu), ka pēhea tā rātou whai mahere e reo ūkaipō ai te reo ki tua; ka pēhea tā rātou whakatakoto whāinga, ka pēhea te rongoā raruraru, eka pēhea te whakatau take ina pakeke mō
te whakatupu i te reanga o muri mai e noho mai ai te reo Māori hei reo ūkaipō mō rātou. Mō te nuinga atu o te Māori i tēnei wā, e mea ana tēnei kāore i māori noa te whai ki te whakarauora i te reo, me āta whakatakoto he mahere e kauparea atu ai ngā pēhitanga mai ki te nuku mō te reo.


HE AHA KEI TE TŪĀPAPA O NGĀ PUTANGA NEI?
E hono ana te Tuakiri me te Whakatupuranga ki ngā āhuatanga matua e kaingākau ai te
tangata ki te whakamahi i te reo Māori i ia rā i te kāinga me te hapori. Ko tā
ēnei he tohu:
- e whakamahia ana te reo i ia rā ki te whakawhiti whakaaro; ka mutu
- i te mea e whakamahia ana i ia rā, ko te reo tonu kei te hāpai i a ia anō (arā, e māori noa ana te tuku iho i te reo, i te ahurea me te tuakiri ki te reanga e piki ake ana.

Ngā Whāinga Rongomaioro

Kāore i tauhou te iwi/Māori ki te whāinga tiketike. Tērā tonu e tika ana te wā mō te
rautaki hou e takoto ai he whāinga e whai hua ai ngā reanga e piki ake ana. He
tino wawata, he tino wero kei ngā Whāinga Rongomaioro, ngā whāinga tiketike e tautoko
ana i te wawata whānui o te Maihi Māori me ngā putanga taumata tiketike o te ‘tuakiri’ me te ‘whakatuputanga’. E whai whakaaro ana ngā whāinga kia tūroa te panonitanga i tēnā, i tēnā reanga e piki ake ana, ka mutu he whāinga ēnei ka whāia i roto i te 20 tau neke atu. E whakawhirinaki ana tēnei ki te āheinga o te Maihi Karauna ki te tautoko i te huringa o te waiaro o te motu, o te pāpori ki te reo Māori.

Hei te 2040, ka kotahi miriona tāngata (neke atu rānei) e whakamahi ana i te reo
Māori i ngā takiwā rumaki


Hei te 2040, ka noho te reo Māori hei reo ūkaipō mō tētahi 25% o ngā tamariki Māori
katoa (0-7 ngā tau)

Te Ara Whakatutuki

I te roanga atu o ngā whakawhitinga whakaaro, i noho tōmua mai ki ngā iwi/Māori me
te hunga whai wāhi ki te reo kia “nui kē atu ngā wā, ngā wāhi, e rumakina ai te
tangata ki te reo Māori" ka mutu "kia ako tonu me pēhea te whakauru
tonu i te reo Māori ki ngā mahi o ia rā." E mea ana te Rautaki Maihi Māori koinei te ‘momo huarahi' hei whai mā tātou. Ko te tikanga ia o tēnei, kia mōhio ake tātou ki te whakamahi i ngā āhuatanga matua o te whakatakoto mahere hei ā haere i ngā putanga whakarauora reo.

He aha kei te pūtake o tēnei whakaaro? | What is underpinning this approach?

Whakarauora Reo / Language Revitalisation Planning
E anga nui ana tēnei ki te whakatakoto mahere whakarauora reo Māori e mārama ana ki ngā hapori, e āta whakahaeretia ana anō e rātou.


Takiwā Rumaki / Language Immersion Environments
E toro whānui ana tēnei āhuatanga, ka mutu e arotahi ana ki te whakarite huarahi e pai noa ai te kōrero a te hapori me te whānau ki te reo Māori.

Ngā Whāinga Pou Tāhū

Ko te 'hou ake me te whai wāhi atu" ki Te Whare o te Reo Mauriora e noho matua mai ana ki te Rautaki Maihi Māori, ka mutu kua whakaarohia ake ētahi pou matua e toru: ko te pou kaiāwhā,
ko te pou tokomanawa, ko te pou tuarongo – ka noho ēnei hei tohu i ngā tūāoma ka tūtakina i te tangata ka hou atu, arā, ka tīmata te whai i ara o te reo, nā wai, nā wai kua mārō te haere i te ara, kua tīmata te tuku iho i te reo ki ngā reanga o āpōpō. Ko tā te tūtakitaki ki ngā pou (whāinga) e toru nei e whai ana ki te tautoko me te whakakaha ake i ngā mahi e māori noa ai te pakari haere o te reo me te tuku ihotanga o te reo.

Ngā Tūtohu

Ka whakamahia ngā tauira tūtohu (taumata-tiketike) e whai ake nei hei ine haere i
te whakatutukitanga o ngā whāinga me ngā putanga, ka mutu e noho mai ana ngā
tūtohu i raro i tēnā me tēnā putanga o runga ake nei:

Our People

13 ngā mema o te Poari o Te Mātāwai. Tokowhitu ka kopoua e ngā Kāhui ā-Iwi, tokowhā ka kopoua e te Reo Tukutuku (ngā whakahaere whai pānga ki te reo Māori) me tētahi tokorua ka kopoua e te
Minita Whanaketanga Māori.

There are 13 members of the Te Mātāwai board. Seven are appointed by Iwi Clusters (Kāhui ā-Iwi), four appointed by Reo Tukutuku (Māori language stakeholder organisations) and two appointments are made by the Minister for Māori Development.

More Info

Iwi Representatives

TE TAI TOKERAU

Waihoroi Shortland

(Ngāti Hine and Te Aupouri)

Neke atu i te 30 tau a Waihoroi Shortland e mahi ana ki te reo Māori i te ao pāpāho, i te ao kiriata me te whare tapere. Kua mahi anō ia i te whānuitanga atu o Te Tai Tokerau i te rāngai tūmatanui, tūmataiti
hoki, mai i te Kōti Whenua Māori ki te mahi hei Āpiha Hapori Māori i Tāmakimakaurau, i Pukekohe me Kaitāia. I noho a Waihoroi hei Kaiwhiri mō Te
Taura Whiri i te Reo Māori i mua, hei mema anō mō te Poari o Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori. I tīmata ia hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 8 o Hereturikōkā 2016 mō te toru tau. Ko ia tētahi o ngā Hoa-Toihau o te Poari.
Waihoroi Shortland has more than 30 years’ experience working in te reo Māori-related media, film and theatre. He has also worked extensively throughout Te Tai Tokerau in both the public and private sector from the Māori Land Court to working as a Māori Community Officer in Auckland, Pukekohe and Kaitāia. Waihoroi was a Commissioner for Te Taura Whiri i te Reo Māori and a former member of the Māori Television Services Board. He started his role as a board member for Te Mātāwai on 08 August 2016 for a three-year term. He is also the Hoa Toihau of the board.

TAINUI

Pānia Papa

(Ngāti Korokī-Kahukura, Ngāti Mahuta)

Ko Pānia Papa tētahi o ngā mema o te paepae motuhake o te tau 2011 nā rātou nei i arotake te Rautaki Reo Māori a te Karauna, ko ia anō tētahi o te Rōpū Whakaū i te Kounga o te Reo Māori mō te whakamāoritanga o Te Ture Reo Māori 2016. Ko Pānia tētahi mema o te Rōpū Whakamāherehere a
Waikato-Tainui e mahi nei ki te whakatinana i te rautaki reo a ngā iwi o Waikato-Tainui. Kua noho mai anō ia ki ētahi atu rōpū whakamāherehere ā-iwi ki te arotake i ā rātou rautaki reo. I tīmata a Pānia hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 22 o Hōngongoi 2016 mō te toru tau.
Pānia Papa was a member of the 2011 independent panel that reviewed the Crown’s Māori Language Strategy, and was a member on the Māori Language Quality Assurance Group overseeing the translation of Te Ture mō Te Reo Māori 2016. Pānia is currently a member of the Waikato-Tainui Reo Advisory Group, working to implement the Waikato-Tainui iwi language strategy. She has been on other iwi advisory groups reviewing their language strategies as well. Pānia started her role as a board member for Te Mātāwai on 22 July 2016 for a three-year term.

Mātaatua

Bentham Ohia

(Ngāi Te Rangi, Ngāti Pūkenga, Ngāti Ranginui, Ngāti Te Roro o Te Rangi, Te Āti Awa, Ngāti Rārua and Ngai Tahu)

Ko Bentham Ohia te Tumu Whakarae o Te Wānanga o Aotearoa i mua, ka mutu i a ia i reira ko ia tētahi i whakawhanake i ētahi hōtaka mō te reo Māori me ōna tikanga. Ko Bentham te perēhitini o te whakahaere hautū e kīia nei ko te Advancement of Māori Opportunity, ka mutu e atawhai tonu ana, e tautoko tonu ana ia i te hunga i puta i te kaupapa e noho mai ana ki ngā tūranga hautū. He Kaitiaki anō ia mō te Ngā Pōtiki Trust i Papamoa, Tauranga. I tīmata a Bentham hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 17 o Pipiri 2016 mō te toru tau.
Bentham Ohia is a former CEO of Te Wānanga o Aotearoa and during his time there he was involved in the development of a number of te reo Māori language me ōna tikanga programmes. Bentham is the president of the leadership organisation Advancement of Māori Opportunity, and continues to mentor and support many of the graduates from the programme who are now in leadership roles. He is also a Trustee on the Ngā Pōtiki Trust in Pāpāmoa, Tauranga. Bentham started his role as a board member for Te Mātāwai on 17 June 2016 for a three-year term.

TE ARAWA

Dr Cathy Dewes

(Ngāti Rangitihi, Te Arawa, Ngāti Porou)

Ko Tākuta Cathy Dewes te Tumuaki o Te Kura Kaupapa Māori o Ruamata i Rotorua, me te whānui o āna mahi mō te reo Māori i te ao mātauranga i roto o Te Arawa, i te motu anō hoki, inā rā, ko ia te Tumuaki o Te
Rūnanganui o Ngā Kura Kaupapa Māori. He maha ngā tūranga kua nohoia e Cathy i roto o Te Arawa me tana iwi o Ngāti Rangitihi. Ko ia tētahi o te mana whakahaere o Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori i mua, i tēnei wā ko ia te manukura o Te Reo Irirangi o Te Arawa. I tīmata a Cathy hei mema mō te Poari o Te
Mātāwai i te 7 o Hōngongoi 2016 mō te toru tau.
Dr Cathy Dewes is the Tumuaki of Te Kura Kaupapa Māori o Ruamata in Rotorua, she has an extensive background in te reo Māori education within Te Arawa and nationally with her involvement as Tumuaki of Te Rūnanganui o Ngā Kura Kaupapa Māori. Cathy has held many roles within Te Arawa and her own iwi Ngāti Rangitihi. She has also been a director of the Māori Television Service and is currently the chair of Te Reo Irirangi o Te Arawa. Cathy started her role as a board member for Te Mātāwai on 07 July 2016 for a three-year term.

Te Tai Rāwhiti

Jeremy Tātere MacLeod

(Ngāti Kahungunu, Te Arawa, Ngāti Raukawa te au ki te Tonga, Rangitāne, Ngāti Kuia, Ngāi Tahu, Te Āti Awa, Waikato)

Ko Jeremy Tātere MacLeod tētahi o ngā toa matua mō te whakarauora i te reo Māori i Ngāti Kahungunu, e mahi ana ia mā Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated, kei a ia te kawenga ki te whakatinana i te Rautaki Whakarauora i te Reo Māori a Ngāti Kahungunu - Kahungunu, kia eke! I puta a Jeremy i 'Te Panekiretanga o te Reo' me te Whare Wānanga o Waikato. I tīmata a
Jeremy hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 10 o Pipiri 2016 mō te toru tau.
Jeremy Tātere MacLeod is one of the key champions for te reo Māori revitalisation in Ngāti Kahungunu, he currently works for Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated, and is tasked with the implementation of the Ngāti Kahungunu Māori Language Revitalisation Strategy – Kahungunu, kia eke! Jeremy is a graduate of ‘Te Panekiretanga o Te Reo’ and Waikato University. Jeremy started his role as a board member for Te Mātāwai on 10 June 2016 for a three-year term.

TE TAI HAU-Ā-URU

Dr Ruakere Hond

(Taranaki, Ngāti Ruanui, Te Ātiawa, Te Whānau-a-Apanui)

He toa kohara nui, he tino kaitautoko a Tākuta Ruakere Hond mō te reo Māori. Kō ōna tūranga o mua ko te Kaikōtui Hōtaka mō Te Reo o Taranaki Trust, ko te noho hei Upoko mō te Tari Māori i Te Whare Wānanga o
Awanuiārangi, ko te noho hei Manukura mō Te Rūnanga o Te Ataarangi, me tana noho mai hei mema kaunihera i te Western Institute of Technology i Taranaki. E kakama ana a Ruakere i tēnei wā ki te whanake kaupapa i Parihaka. I tīmata a Ruakere hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 4 o Hōngongoi 2016 mō te toru tau.
Dr Ruakere Hond is a passionate te reo Māori champion and advocate.  Positions he has previously held include Project Co-ordinator for Te Reo o Taranaki Trust, Head of Māori Studies at Te Whare Wānanga o Awanuiārangi, Chairperson of Te Rūnanga o Te Ataarangi, and a council member of Western Institute of Technology in Taranaki.  Ruakere is currently very active in development projects in Parihaka. Ruakere started his role as a board member for Te Mātāwai on 04 July 2016 for a three-year term.

TE WAIPOUNAMU

Paulette Tamati-Elliffe

(Kāi Tahu, Te Ātiawa, Ngāti Mutunga)

Kua whai wāhi atu a Paulette Tamati-Eliffe ki te
rautaki reo Māori a Ngāi Tahu, ki te Kotahi Mano Kāika, mai i tana whakauru atu i tana whānau i tōna whakaterenga i te tau 2000. E whai tonu ana a Paulette rāua ko tana hoa rangatira, a Komene, i te ara o te reo Māori me te whakatipu i ā rāua tamariki ki te reo Māori, te reo tūturu o tō rāua kāinga i Ōtepoti. I puta a Paulette i 'Te Panekiretanga o Te Reo', ka kawea mai e ia ana pūkenga ki te whakahaere, ki te whakatakoto mahere, mō te mātauranga, te whakaako, te
waiata me te tito waiata. I tīmata ia hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 1 o Hakihea 2017 mō te toru tau.
Paulette Tamati-Elliffe has been involved with Kotahi Mano Kāika the Ngāi Tahu Māori language strategy since signing her whānau up in 2000 when it was first launched. Paulette and her partner Komene have been on their te reo Māori journey, raising their tamariki in te reo Māori as the main language of their home in Dunedin. Paulette is a graduate of ‘Te Panekiretanga o Te Reo’ and brings experience in facilitation, planning, education, teaching, waiata performance and composition. She started her role as a board member for Te Mātāwai on 01 December 2017 for a three-year term.

Te Reo Tukutuku Representatives

Te Mātauranga

Mereana Selby

(Ngāti Raukawa, Ngāti Huia, Ngāti Porou)

I tīmata mai a Mereana Selby hei pouako mō te reo Māori me te Akoranga Whakakori i te kura tuarua. Kātahi ia ka haere ki te Kāreti o te Mātauranga i Te Whanga-nui-a-Tara ki te whakangungu tāngata ki te mātauranga reo rua. Ka haere ia hei Kaihautū i Te Wānanga o Raukawa mō te kura whakarato i ngā hōtaka whakaako ki te reo Māori. I te tau 2007, ka kopoua a Mereana hei Tumuaki mō Te Wānanga o Raukawa, ko ia nei te Tumuaki wahine tuatahi ki tētahi Wānanga. Ko ia te Manukura o Te Tauihu o ngā Wānanga - te tōpūtanga o ngā wānanga e toru. I tīmata a Mereana hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 28 o Pipiri 2016 mō e rua tau. Ko ia anō tētahi o ngā Hoa-Toihau.
Mereana Selby started as a secondary school teacher of te reo Māori and Physical Education. She then took up a position at Wellington College of Education in bilingual teacher training. She then joined Te Wānanga o Raukawa as Kaihautū for the faculty responsible for the delivery of Māori medium teacher training programmes. In 2007 Mereana was appointed as Tumuaki at Te Wānanga o Raukawa and is the first woman CEO of a Wānanga. She is the Chair of Te Tauihu o Ngā Wānanga - the association of the three wānanga. Mereana started her role as a board member for Te Mātāwai on 28 June 2016 for a two-year term. She was also appointed as Hoa Toihau.

Te Pāpāho

Scotty Morrison

(Ngāti Whakaue)

Kua roa a Scotty Morrison e noho ana hei kaikawe
kōrero mō ngā hōtaka e pā ana ki ngā rongo me ngā take Māori o te wā i Te Reo Tātaki o Aotearoa, arā, mō Te Karere me Marae. I tēnei wā e whai ana ia i tana Tohu Kairangi mō te Whakarauora i te Reo. Kua noho mai ia ki ngā tūranga kaiwhakamāherehere reo mō ētahi whakahaere maha tonu, i hoahoatia, i whakatinanahia anō e ia te rautaki whakarauora reo a Ngāti Whakaue. Ko ia te kaituhi o tētahi pukapuka a Raupo he pukapuka e tautokohia ana e te kōrero me te ataata i te pae tukutuku a MāoriLanguage.net. I tīmata a Scotty hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 7 o Hōngongoi 2016 mō te rua tau.
Scotty Morrison is the long-time presenter of TVNZ’s Māori news and current affairs programmes Te Karere and Marae. He is currently completing his PhD on Language Revitalisation. He has held Māori language advisory roles for a number of organisations, and designed and implemented the Ngāti Whakaue language revitalisation strategy. He is the writer of The Raupo Phrasebook of Modern Māori and Māori Made Easy – For everyday learners of the Māori Language – which is a book supported with text and video content within the MāoriLanguage.net website. Scotty started his role as a board member for Te Mātāwai on 07 July 2016 for a two-year term.

Te Hapori

Dr Hiria Hape

(Tūhoe, Whakatōhea)

I tēnei wā he Pouwhakahaere a Tākuta Hiria Hape mō te Māori Relationships, he mema anō ia o te Tīma Kaiārahi Matua i Te Puni Kōkiri. I mua i tana noho mai ki tana tūranga i Te Puni Kōkiri, ko Hiria te Kaiwhakahaere Matua o te Māori Cultural Perspective Unit i te Tāhuhu o te Mātauranga. Mai i te tau 1999 ko ia te āpiha kaiwhakahaere o te Tūhoe Education Authority me te kaiwhakamāherehere ahurea mō Ngāti Tūmatauenga. I tutuki i a ia tana Tohu Paerua i te Whare Wānanga o Wikitōria i Te Whanga-nui-a-tara i te tau 1998, ko tana tuhinga roa 'Māori Learning Styles' te tuhinga roa tuatahi i tuhia katoatia ki te reo Māori i te Kura Mātauranga. I tīmata a Hiria hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 15 o Hōngongoi 2016 mō te rua tau.
Dr Hiria Hape is currently a Pouwhakahaere for Māori Relationships and is a member of the Senior Leadership Team at Te Puni Kōkiri. Prior to undertaking her current role at Te Puni Kōkiri, Hiria was the Senior Manager of the Māori Cultural Perspective Unit for the Ministry. From 1999 she was an executive manager of Tūhoe Education Authority and cultural advisor for the New Zealand Army. She completed her Masters of Education at Victoria University of Wellington in 1998 and her thesis ‘Māori Learning Styles’ was the first written for the Faculty of Education entirely in te reo Māori. Hiria started her role as a board member for Te Mātāwai on 15 July 2016 for a two-year term.

Te Hunga Noho Tāone

Hēmi Dale

(Te Rarawa, Te Aupōuri)

I tēnei wā ko Hēmi Dale te Kaihautū mō te Māori Medium Education i Te Pua Wānanga, te Kura Mātauranga Māori i te Whare Wānanga o
Tāmaki Makaurau. Kua whai Tiwhikete Kaiwhakamāori ā-tuhi, ā-waha ia, kua puta anō ia i 'Te Panekiretanga o Te Reo Māori'. Kua neke atu i te 25 tau a Hēmi e ārahi ana i te whanaketanga o te whakaakoranga reo Māori. E mahi ana a Hēmi ki te whanake i te whakaakoranga reo Māori o te NCEA taumata 1, 2, me te 3 me ngā paerewa paetae mō te pūtaiao pāpori, te mātai matawhenua, te ōhanga me te hītori.
I tīmata a Hēmi hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 1 o Hōngongoi 2017 mō te toru tau.
Hēmi Dale is currently the Director of Māori Medium Education at Te Puna Wānanga, the School of Māori Education at the University of Auckland. He holds a Māori language Translators and Interpreters Certificate and also graduated from ‘Te Panekiretanga o te Reo Māori’. For more than 25 years Hēmi has been at the forefront of the development of Māori medium education. More recently Hēmi has been working on the development of the national Māori medium NCEA levels 1, 2 and 3 achievement standards for social sciences, geography, economics and history. Hēmi started his role as a board member for Te Mātāwai on 01 July 2017 for a three-year term.

Ministerial Representatives

Professor Rawinia Higgins

(Tūhoe)

Ko Ahorangi Rawinia Higgins te Manukura o te Rōpū Kaiwhakamāherehere Reo Māori mō te Minita Whanaketanga Māori, te rōpū nā rātou i hoahoa te āhua o Te Ture mō Te Reo Māori 2016 me te whakatūnga o Te Mātāwai. He mema anō ia mō te Iwi Chairs' Collective Māori Language Strategy 2014. I tēnei wā kei te Poari ia o Ngā Pae o te Māramatanga Centre of Research Excellence, he mema anō ia o Te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi. I mua i tana eke atu ki te Poari o Te Mātāwai, i noho mai ia ki te Poari o Te Māngai Pāho, he Kaiwhiri anō ia i Te Taura Whiri
i te Reo Māori. Ko ia te Tumuaki Tuarua Māori i te Whare Wānanga o Wikitōria. I tīmata a Rawinia hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 31 o Hereturikōkā 2016 mō te rua tau.
Professor Rawinia Higgins chaired the Māori Language Advisory Group for the Minister for Māori Development, which influenced and shaped Te Ture mō Te Reo Māori 2016 and the establishment of Te Mātāwai. She was a member of the working party for Iwi Chairs’ Collective Māori Language Strategy 2014. She is currently a board member of Ngā Pae o Te Māramatanga Centre of Research Excellence and a member of the Waitangi Tribunal. Prior to her appointment to Te Mātāwai she was a board member of Te Māngai Pāho and a Commissioner for Te Taura Whiri I te Reo Māori. She is the Deputy Vice Chancellor Māori at Victoria University. Rawinia started her role as a board member for Te Mātāwai on 31 August 2016 for a two-year term.

Robin Hapi

(Ngāti Kahungunu, Rangitāne)

He tautōhito a Robin Hapi i ngā tūranga mana
whakahaere, kaiwhakahaere matua anō, mō ētahi whakahaere i te ao tūmatanui, tūmataiti, tae atu ki ngā whakahaere hapori. Ko ia te Tumu Whakarae o Aotearoa Fisheries Ltd mō te toru tau, te Tumu Whakarae anō mō te Treaty of Waitangi Fisheries Commission mō te 13 tau. I tēnei wā ko ia te Amokapua o te Kaunihera o Te Wānanga o Raukawa, kei te Poari anō ia o Callaghan Innovation me Te Pou Matakana, te North Island Commissioning Agency mō te Whānau Ora me te New Zealand Trade and Enterprise. II te 2016 ka tohua ia hei Companion of the New Zealand Order of Merit mō ana ratonga ki te Māori, te hapori me te taha mana whakahaere. I tīmata a Robin hei mema mō te Poari o Te Mātāwai i te 30 o Hereturikōkā 2016 mō te rua tau.
Robin Hapi has extensive governance and senior management experience across a range of government, private and community organisations. He was previously CEO of Aotearoa Fisheries Ltd for three years and CEO of the former Treaty of Waitangi Fisheries Commission for 13 years. His current positions include Te Amokapua (Chair) of the Council of Te Wānanga-o-Raukawa, a board member of Callaghan Innovation, Te Pou Matakana the North Island Commissioning Agency for Whānau Ora, and New Zealand Trade and Enterprise. In 2016, he became a Companion of the New Zealand Order of Merit for services to Māori, community and governance. Robin started his role as a board member for Te Mātāwai on 30 August 2016 for a two-year term.

Our Former Board Members

Willie Jackson

(Ngāti Porou, Ngāti Maniapoto)

He toa a Willie Jackson mō ngā Māori noho taone, he tautōhito ia i te ao pāpāho, he reo kaha hoki tōna mō te reo Māori i a ia i te Poari o Te Mātāwai mō Te Reo Tukutuku, makere rawa ia i te Pipiri  2017.
Willie Jackson is a champion for urban Māori, he was an experienced broadcaster and was a very strong voice for te reo Māori during his time as an inaugural board member of Te Mātāwai representing Te Reo Tukutuku – Urban Cluster until he vacated the position in June 2017.

Nuki Tākao

(Te Ātiawa, Ngāti Rārua, Ngāti Tama, Ngāti Toa Rangatira, Ngāti Mutunga, Ngāi Tahu, Ngāi Tūhoe)

Kua roa a Nuki Tākao ki te ao o te Kura Kaupapa Māori me te rāngai mātauranga whakaakoranga reo Māori.  Kawea mai ana e ia te ngoi me tana kakama anō i a ia i te Poari o Te Mātāwai hei māngai mō te Kāhui ā-Iwi o Te Waipounamu, makere rawa ia i te Whiringa-ā-rangi 2017.
Nuki Tākao has strong roots in the Kura Kaupapa movement and in the Māori medium education sector. She brought a lot of energy and enthusiasm during her tenure as an inaugural board member of Te Mātāwai she represented the Te Waipounamu Kāhui ā-Iwi Cluster until she vacated the position in November 2017.

About Our Tumu Whakarae

Te Atarangi Whiu

(Ngāpuhi, Ngāti Ranginui and Ngāti Maniapoto)

I kopoua a Te Ataarangi Whiu hei Tumu Whakarae tuatahi mō Te Mātāwai i te Huitanguru 2017, nō te Poutūterangi 2017 i āta noho mai ai ki te tūranga. I kopoua ia e Te Mātāwai ki te ārahi i te whakatūnga o Te Mātāwai me tōna kawenga ki te ārahi i te whakarauoratanga o te reo Māori i te kāinga me te hapori.  He kaha te tautoko a Te Ataarangi i te reo Māori, me tana kawe mai hoki i ana pūkenga kōkiri kaupapa Māori, tana kaingākau ki te reo me tana mātau ki ngā whakahaerenga kāwantanga.
Te Atarangi Whiu was appointed as the inaugural Tumu Whakarae of Te Mātāwai in February 2017 taking up her role in March 2017.  The Te Mātāwai board appointed her to lead the establishment of Te Mātāwai which is charged with leading the revitalization effort of te reo Māori in homes and communities.  Ms Whiu is a strong te reo Māori advocate and brings to the role a strong background in kaupapa Māori initiatives, commitment to the language and understands the machinery of Government.

Investments

He tahua haumi whakataetae a Te Mātāuru e arotahi ana ki ngā kaupapa whakarauora i te reo Māori
i ngā kāinga me ngā hapori hei reo ūkaipō.

Te Mātāuru is a contestable investment fund that targets home and community-based Māori language revitalisation 
initiatives which contribute to revitalising te reo Māori as a nurturing first language.

E tautokohia ana a Te Mātāuru e te Rautaki Maihi Māori me ngā mahere haumitanga ā-tau a ngā Kāhui e Waru:
Te Mātāuru is supported by the Maihi Māori Strategy and the annual investment plans for each of the Eight Clusters

Te Tai TokerauTainuiTe ArawaMātaatuaTe Tai RāwhitiTe Tai Hau-ā-uruTe Waipounamu and Te Reo Tukutuku.

Kua kati ngā rauna haumitanga 2017-2018 a ngā Kāhui ā-Iwi e whitu.
The 2017-2018 investment rounds for all seven Iwi Clusters are now closed. 

E tūwhera ana te rauna haumitanga a Te Reo Tukutuku ināianei.
The Te Reo Tukutuku investment round is now open.
Ka kati tēnei rauna hei te 5pm ā te Raapa te 25 o ngā rā o Hōngongoi 2018.
This round will close at 5pm on Wednesday 25th of July 2018.

Kei raro iho nei ko ngā mea me mōhio koe mō te rēhita, ā, ngā hiahia i mua i tō tāpae tono mai?
What you need to know for registration and to submit an application is outlined in the steps below.
Kaua hei wareware me hāngai tō tāpae tono ki Te Mātāuru ki Te Reo Tukutuku.
Also please ensure that your application aligns with the Te Reo Tukutuku Investment Plan.

Step 1:  RegistrationRegister

Step 2:  Project/initiate


Applications to be completed

More Info

Step 3: ApplicationsSubmit your completed online application form.

More Info

Step 4: AssesmentApplications are assessed by the Pae Motuhake

More Info

Step 5: DecisionsApplications are approved by the Te Mātāwai Board

More Info

Mahi 6 | Step 6: 


Ka tae atu he kōrero ki ngā kaitono katoa

All Applicants are notified

Te Mātāuru Investment Fund
Application Info

Te Mātāuru has two categories through which funding support may be accessed:

1. Kāhui ā-Iwi: a category based on iwi affiliation

Apply now

2. Kāhui ā-Reo Tukutuku: a sector specific category for Te Mātauranga, Te Pāpāho and Te Hapori projects and activities

Apply now
Te Mātātupu

Funding for te reo Māori Research

Coming soon
Te Matatū

Monitoring the revitalisation of te reo Māori

Coming soon

Our Clusters

Ka whakatūria e ngā kāhui e waru tāna ake Pae Motuhake, arā, he māngai, he kaiārahi mō te reo Māori nō roto mai i te rohe, i
te rāngai rānei. Ko tā ngā Pae Motuhake he tāpae i ō rātou pūkenga ārahi i tereo Māori mō te wāhi ki te hapori, ki te rohe me te whakatau anō i te whānuitanga atu o ngā kaupapa whakarauora i te reo Māori e hiahiatia ana. Mā te rangahau e ārahi ā rātou whakataunga me ā rātou whakamāherehere kounga, ā rātou whakahau ki te Poari o Te Mātāwai mō ngā kaupapa me ngā take matua ina ara ake.
Ka riro mā te mema o te Poari o Te Mātāwai e hautū tēnā me tēnā o ngā Pae Motuhake e whitu o ngā iwi. Ka whakatakotohia e ngā Pae Motuhake e waru he Mahere Haumi ā-Tau mā ā rātou kāhui e hāngai ana ki te Rautaki Maihi Māori. Mā rātou anō e whakatau ko wai ka tautokona ki te pūtea.
The eight Clusters will each establish a Cluster panel or Pae Motuhake made up of te reo Māori advocates from within each Cluster. Each Pae Motuhake provides positive leadership of te reo Māori at a local and regional level along with determining the range of te reo Māori language revitalisation needs. They’ll use research to inform decisions and provide quality advice and recommendations to the Te Mātāwai Board. 
The seven iwi Pae Motuhake will be chaired by their Te Mātāwai Board member.
All eight Pae Motuhake will develop Annual Investment Plans for their clusters that aligns with the Maihi Māori Strategy. 

Te Tai Tokerau

 • Te Aupōuri
 • Ngāti Kahu
 • Ngāti Kuri
 • Ngāpuhi
 • Ngāpuhi ki Whaingaroa-Ngāti Kahu ki Whaingaroa
 • Te Rarawa
 • Ngāi Takoto
 • Ngāti Wai
 • Ngāti Whātua
 • Te Kawerau ā Maki
 • Te Uri-o-Hau
 • Ngāti Rehua (Great Barrier Island)
 • Ngāti Manuhiri
 • Ngāti Whātua o Kaipara
 • Ngāti Whātua o Ōrākei
 • Te Roroa
Go to Page

Mātaatua

 • Ngāti Pūkenga
 • Ngaiterangi
 • Ngāti Ranginui
 • Ngāti Awa
 • Ngāti Manawa
 • Ngāi Tai ki Tōrere
 • Tūhoe
 • Whakatōhea
 • Te Whānau-a-Apanui
 • Ngāti Ruapani ki Waikaremoana
 • Ngāti Whare
Go to Page

Te Arawa

 • Ngāti Pikiao (Te Arawa)
 • Ngāti Rangiteaorere (Te Arawa)
 • Ngāti Rangitihi (Te Arawa)
 • Ngāti Rangiwewehi (Te Arawa)
 • Tapuika (Te Arawa)
 • Tarāwhai (Te Arawa)
 • Tūhourangi (Te Arawa)
 • Uenuku-Kōpako (Te Arawa)
 • Waitaha (Te Arawa)
 • Ngāti Whakaue (Te Arawa)
 • Ngāti Tūwharetoa
 • Ngāti Mākino (Te Arawa)
 • Ngāti Tūwharetoa ki Kawerau (Bay of Plenty)
 • Ngāti Tūrangitukua
 • Ngāti Kearoa/Ngāti Tuara
 • Ngāti Rongomai
 • Ngāti Tahu-Ngāti Whaoa (Te Arawa)
Go to Page

Te Tai Rāwhiti

 • Ngāti Porou
 • Te Aitanga-a-Māhaki
 • Rongowhakaata
 • Ngāi Tāmanuhiri
 • Ngāti Kahungunu
 • Rangitāne (Dannevirke, Hawke’s Bay, and Wairarapa)
 • Ngāti Pāhauwera
 • Mana Ahuriri
 • Maungaharuru-Tangitū
 • Heretaunga Tamatea
 • Ngāti Rākaipaaka
Go to Page

Te Tai Hau-ā-uru

 • Te Ātiawa (Taranaki)
 • Ngāti Maru (Taranaki)
 • Ngāti Mutunga (Taranaki)
 • Ngā Rauru
 • Ngā Ruahine
 • Ngāti Ruanui
 • Ngāti Tama (Taranaki)
 • Taranaki
 • Ngāti Apa (Rangitīkei)
 • Te Āti Haunui-a-Pāpārangi
 • Ngāti Haua (Taumarunui)
 • Ngāti Rangi
 • Ngāti Hauiti
 • Te Ātiawa (Wellington)
 • Muaūpoko
 • Rangitāne (Manawatū)
 • Ngāti Raukawa (Horowhenua and Manawatū)
 • Ngāti Toa Rangatira (Wellington)
 • Te Ātiawa ki Whakarongotai
 • Ngāti Tama ki Te Upoko o Te Ika (Wellington)
 • Ngāti Kauwhata
Go to Page

Te Waipounamu

 • Te Ātiawa (South Island)
 • Ngāti Kōata
 • Ngāti Kuia
 • Moriori
 • Ngāti Mutunga (Chatham Islands)
 • Rangitāne (South Island)
 • Ngāti Rārua
 • Ngāi Tahu/Kāi Tahu
 • Ngāti Tama (South Island)
 • Ngāti Toa Rangatira (South Island)
 • Ngāti Apa ki Te Rā Tō
Go to Page

Te Reo Tukutuku

There are four sector interest areas that make up Te Reo Tukutuku Investment Cluster:
Te Hapori, Te Mātauranga, Te Pāpāho and Te Hunga Noho Taone.

Te Hapori
Te Pāpāho
Te Mātauranga
Te Hunga Noho Tāone
Go to Page

Research

Te Mātātupu: Te Rangahau i te Whakarauoratanga o te Reo Māori
Te Mātātupu: Māori Language Revitalisation Research

Kei raro i te whanaketanga tuatahi o te Rautaki Maihi Māori me tōna kaupapa haumi tētahi anga rangahau reo Māori pakari,
me tōna mahere anō hoki. E arotahi ana tēnei ki te tautuhi i ngā mōhiotanga o nāianei, me te mātauranga hōu e tika ana kia hauhaketia.
E mea ana a Te Mātāwai kia noho ēnei mōhiotanga hei taumata waihanga i te Rautaki Maihi Māori, āna hua me āna putanga,
otirā hei ārahi i te aroturukitanga o te mauri ora o te reo.
Underpinning the initial and ongoing development of both the Maihi Māori Strategy and the investment programme Te Mātāuru,
is a robust Māori language research framework and plan. Focused and defining information needs on the basis of what currently exists (useful) and that which needs to be created. Te Mātāwai intends this output area to not only inform the Maihi Māori Strategy outputs and outcomes, but also to provide leadership around the overall monitoring of Māori language vitality.

Ka oti tēnei mahi i a mātou mā te:
Tautoko rangahau e takoha ana ki ngā wawata o te Rautaki Maihi Māori
Tautoko i te māramatanga puta noa i te rāngai mō te whakamahinga i te reo me ōna pūmanawa i te taumata hapori me ngā rauemi e wātea ana
Mahi tahi ki te rāngai reo Māori hei whakawhanake i tētahi kaupapa rangahau wā wawaenga me tōna rautaki.
We will achieve this by:
Supporting research that contributes to the aspirations of the Maihi Māori Strategy
Supporting a sector-wide understanding of te reo use and capability at a community level and the resources available to them
Collaborating with te reo Māori sector to develop a medium-term research programme and strategy.

Contact

Office
Email: patai@tematawai.maori.nz | Phone: +64 4 499 8907 
Address: Level 3, 2 Woodward Street, Wellington 6011 | PO Box 844, Wellington 6140

Investment Support
Email: support@tematawai.maori.nz | Phone: +64 22 528 9085

Media
Email: roihana.nuri@tematawai.maori.nz | Phone: +64 21 225 7575