Kei aku nui, kei aku rahi, tēnā koutou katoa!

Tēnā koutou, nau mai rā te hunga whakaaro nui mai ki te whakaoti i tēnei Puka Whakapuakitanga Ihiihi mō ngā Kāhui Rangahau. He tono tēnei nā Te Mātāwai ki ngā whānau, ngā hapori me te hunga ngākau hihiko kei ia Kāhui kia whakaotitia tētahi Puka Whakapuakitanga Ihiihi Rangahau – e rangahau nei i tētahi kaupapa hāngai ki te whakarauoratanga o te reo Māori i tō rātou ake Kāhui.

E tuku pōhiri nei Te Mātāwai ki ngā kairangahau, ngā kaiaromātai, ngā kaiwhakatere reo, ngā whānau, ngā iwi, ngā hapū me ngā pou toko reo Māori kia tāpaetia mai he Whakapuakitanga Ihiihi (EOI).

He Kōrero Whānui

He mea whakapūmau tēnei Puka Whakapuakitanga Ihiihi mō ngā Kāhui Rangahau i te tau 2022 hei hāpai i ngā whānau, ngā hapū me ngā hapori (puta noa i ngā Kāhui) ki te tūhura i te hōhonutanga o tētahi kaupapa rangahau reo Māori i ō rātou ake Kāhui.

Te Aronga

Ko te aronga o tēnei kōkiritanga Whakapuakitanga Ihiihi Rangahau he whakarato pūhara e mau ai ētahi o ngā pātai rangahau, aromātaitanga hoki e puta mai ana i ō tātou whānau, hapū, hapori, iwi hoki, hei ārahitanga mō ngā kaupapa rangahau, aromātaitanga ā-Kāhui. Mēnā koe ka whakaae mai, kei te hiahia mātou kia pohewatia tō titiro ki tō pātai rangahau, aromātaitanga ki te mahere whenua o Aotearoa.

Nā reira, tono mai!

 

Contact

If you added a location, please refresh the page to show your submission on the map below.

If you have further questions about the Expression of interest form, please get in touch and send your queries to rangahau@tematawai.maori.nz