Te Tai Tokerau

.

Investment Plan 2022/2023

He kāhui kūaka ki te rangi,
he kaupapa waka ki te moana,
ko te reo Māori ia ka tau ki uta.

Investment Priorities

  • Whakarauora Reo Māori – whakarite mahere ā-reo marae, ā-reo whānau, hui taumata reo. I te mutunga iho, whakatinanahia ngā mahere reo.
  • Takiwā Rumaki – kāinga and marae as immersion domains, including wānanga reo at marae: tātai whakapapa, karakia, mōteatea.

Intended Outcomes

  • Immersion domains
  • Intergenerational transmission
  • Iwi identity at a local/national level
  • Whānau wellbeing

Click here to download the full investment plan as a PDF. [PDF, 1.9 MB]

Te Mātāuru ki Te Tai Tokerau.
Te Mātāuru ki Te Tai Tokerau

Do you have a project that fits the Te Tai Tokerau investment plan?

You must register to become a registered provider before you apply for investment here.

Registrations open 1 December 2021 - 31 January 2022

Applications open 1 January - 28 February 2022