Kia Ūkaipō Anō Te Reo

The language is restored as a nurturing first language

Kotahi reanga ka ngaro te reo, ā, e toru reanga ka ora mai anō.

Ko tā Te Mātāwai he tautoko i ngā kaupapa whakarauora i te reo Māori i ngā kāinga, i ngā hapori me ngā iwi.


Ko ‘Kia ūkaipō anō te Reo’ te tūruapō e ora mai anō ai te reo ūkaipō i ngā kāinga, i ngā whānau me ngā mahi ā-rangi nei. Nā ngā kāinga, ngā hapori, ngā iwi, ngā hapū me ngā whānau tēnei rautaki reo, Te Maihi Māori, i waihanga e āhei ai a ngāi Māori ki te kōkiri, ki te whakatutuki i ō tātou ake kaupapa whakarauora.

He tono a ‘Kia ūkaipō anō te Reo’ ki a ngāi Māori huri noa kia tūhono mai ki tēnei kōkiritanga whakarauora i te reo, kia whai hua ai ki ngā kāinga, ki ngā hapori, ki ngā whānau, ki ngā hapū me ngā iwi. Mā te poipoi i te reo i ngā kāinga me ngā whānau kei te whakakaha tātou i tō tātou Māoritanga kia whai oranga ai.

 

Ahakoa ki hea, mā te kōrero, mā te whakanui i te reo ki ō tātou hapori me ngā rā o ō tātou ao, mā konā e māhorahora ai te reo Māori. Mā te poipoi rā anō i tōna anō taiao e aunoa ai tōna ora.

Mā te whakatipu i ā tātou tamariki me ā tātou mokopuna ki te reo hei reo matua ka whai mana ai ō tātou mātua tīpuna, ā, hei reira ka whakatītina anō te mana o tō tātou reo.